boreham wood fc

Borehamwood - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Meadow Park | Sức chứa: 4,502

Logo BOREHAM WOOD FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Garrard, Luke

CẦU THỦ

1

Ryan Huddart

Vị trí: Thủ môn

3

Femi Ilesanmi

Vị trí: Hậu vệ

Alexander Davey

Vị trí: Hậu vệ

2

Smith, Kane

Vị trí: Hậu vệ

3

Woodards, Danny

Vị trí: Hậu vệ

4

Mark Ricketts

Vị trí: Hậu vệ

5

Wells, Dean

Vị trí: Hậu vệ

5

Parry, Immanuel

Vị trí: Hậu vệ

6

David Stephens

Vị trí: Hậu vệ

7

Ricky Shakes

Vị trí: Tiền vệ

8

Tom Champion

Vị trí: Tiền vệ

10

Kieran Murtagh

Vị trí: Tiền vệ

12

Jamal Fyfield

Vị trí: Hậu vệ

13

Bozkurt, Erbil

Vị trí: Thủ môn

17

Burbidge, Fred

Vị trí: Thủ môn

18

Gordon, Quba

Vị trí: Hậu vệ

20

Keita, Frank

Vị trí: Tiền đạo

22

Thomas, Sorba

Vị trí: Tiền đạo

Ash Bradley

Vị trí: Tiền đạo

16

Sach, Bradley

Vị trí: Tiền đạo

Kanu, Idris

Vị trí: Tiền đạo

Umerah, Josh

Vị trí: Tiền đạo

Shaibu, Justin

Vị trí: Tiền đạo

15

Gozie Ugwu

Vị trí: Tiền đạo

Connor Smith

Vị trí: Tiền đạo

15

Shaun Jeffers

Vị trí: Tiền đạo

19

Angelo Balanta

Vị trí: Tiền đạo

25

Ndiaye

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Garrard, Luke

CẦU THỦ

1

Ryan Huddart

Vị trí: Thủ môn

3

Femi Ilesanmi

Vị trí: Hậu vệ

Alexander Davey

Vị trí: Hậu vệ

2

Smith, Kane

Vị trí: Hậu vệ

3

Woodards, Danny

Vị trí: Hậu vệ

4

Mark Ricketts

Vị trí: Hậu vệ

5

Wells, Dean

Vị trí: Hậu vệ

5

Parry, Immanuel

Vị trí: Hậu vệ

6

David Stephens

Vị trí: Hậu vệ

7

Ricky Shakes

Vị trí: Tiền vệ

8

Tom Champion

Vị trí: Tiền vệ

10

Kieran Murtagh

Vị trí: Tiền vệ

12

Jamal Fyfield

Vị trí: Hậu vệ

13

Bozkurt, Erbil

Vị trí: Thủ môn

17

Burbidge, Fred

Vị trí: Thủ môn

18

Gordon, Quba

Vị trí: Hậu vệ

20

Keita, Frank

Vị trí: Tiền đạo

22

Thomas, Sorba

Vị trí: Tiền đạo

Ash Bradley

Vị trí: Tiền đạo

16

Sach, Bradley

Vị trí: Tiền đạo

Kanu, Idris

Vị trí: Tiền đạo

Umerah, Josh

Vị trí: Tiền đạo

Shaibu, Justin

Vị trí: Tiền đạo

15

Gozie Ugwu

Vị trí: Tiền đạo

Connor Smith

Vị trí: Tiền đạo

15

Shaun Jeffers

Vị trí: Tiền đạo

19

Angelo Balanta

Vị trí: Tiền đạo

25

Ndiaye

Vị trí: