bodo/glimt

Bodo - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Aspmyra Stadion | Sức chứa: 7,354

Bodo/Glimt

HUẤN LUYỆN VIÊN

Knutsen, Kjetil
Knutsen, Kjetil

CẦU THỦ

Ricardo
1

Ricardo

Vị trí: Thủ môn

Jarmund, Sivert Hagen

Jarmund, Sivert Hagen

Vị trí: Thủ môn

Lode, Marius
2

Lode, Marius

Vị trí: Hậu vệ

Bergan, Vegard
4

Bergan, Vegard

Vị trí: Hậu vệ

Moberg, Vegard
6

Moberg, Vegard

Vị trí: Tiền vệ

Berg, Patrick
7

Berg, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Boniface, Victor
8

Boniface, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Kupen, Endre
9

Kupen, Endre

Vị trí: Tiền đạo

Zinckernagel, Philip
10

Zinckernagel, Philip

Vị trí: Tiền đạo

Hauge, Jens
11

Hauge, Jens

Vị trí: Tiền vệ

Haikin, Nikita
12

Haikin, Nikita

Vị trí: Thủ môn

Saltnes, Ulrik
14

Saltnes, Ulrik

Vị trí: Tiền vệ

Hauge, Runar
15

Hauge, Runar

Vị trí: Tiền vệ

Konradsen, Morten
16

Konradsen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

Isidoro
17

Isidoro

Vị trí: Hậu vệ

Moe, Brede
18

Moe, Brede

Vị trí: Hậu vệ

Konate, Amadou
19

Konate, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

Sveen, Ole Amund
22

Sveen, Ole Amund

Vị trí: Tiền vệ

Sigurjonsson, Oliver
23

Sigurjonsson, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Bjorkan, Fredrik
24

Bjorkan, Fredrik

Vị trí: Hậu vệ

Andersen, Marcus Ellingsen
25

Andersen, Marcus Ellingsen

Vị trí: Thủ môn

Halsoy, Mads Fagerli

Halsoy, Mads Fagerli

Vị trí: Hậu vệ

Evjen, Hakon
26

Evjen, Hakon

Vị trí: Tiền vệ

Hanssen, William
28

Hanssen, William

Vị trí: Tiền đạo

Reitan, Erlend Dahl
29

Reitan, Erlend Dahl

Vị trí: Hậu vệ

Mikalsen, William Moan
33

Mikalsen, William Moan

Vị trí: Hậu vệ

Tjaerandsen-Skau, Ask
37

Tjaerandsen-Skau, Ask

Vị trí: Tiền vệ

Abadala Hussein, Adan

Abadala Hussein, Adan

Vị trí: Tiền vệ

Melkersen, Elias Hoff

Melkersen, Elias Hoff

Vị trí: Tiền đạo

Johnsen, Tobias Lilevold
34

Johnsen, Tobias Lilevold

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Knutsen, Kjetil
Knutsen, Kjetil

CẦU THỦ

Ricardo
1

Ricardo

Vị trí: Thủ môn

Jarmund, Sivert Hagen

Jarmund, Sivert Hagen

Vị trí: Thủ môn

Lode, Marius
2

Lode, Marius

Vị trí: Hậu vệ

Bergan, Vegard
4

Bergan, Vegard

Vị trí: Hậu vệ

Moberg, Vegard
6

Moberg, Vegard

Vị trí: Tiền vệ

Berg, Patrick
7

Berg, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Boniface, Victor
8

Boniface, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Kupen, Endre
9

Kupen, Endre

Vị trí: Tiền đạo

Zinckernagel, Philip
10

Zinckernagel, Philip

Vị trí: Tiền đạo

Hauge, Jens
11

Hauge, Jens

Vị trí: Tiền vệ

Haikin, Nikita
12

Haikin, Nikita

Vị trí: Thủ môn

Saltnes, Ulrik
14

Saltnes, Ulrik

Vị trí: Tiền vệ

Hauge, Runar
15

Hauge, Runar

Vị trí: Tiền vệ

Konradsen, Morten
16

Konradsen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

Isidoro
17

Isidoro

Vị trí: Hậu vệ

Moe, Brede
18

Moe, Brede

Vị trí: Hậu vệ

Konate, Amadou
19

Konate, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

Sveen, Ole Amund
22

Sveen, Ole Amund

Vị trí: Tiền vệ

Sigurjonsson, Oliver
23

Sigurjonsson, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Bjorkan, Fredrik
24

Bjorkan, Fredrik

Vị trí: Hậu vệ

Andersen, Marcus Ellingsen
25

Andersen, Marcus Ellingsen

Vị trí: Thủ môn

Halsoy, Mads Fagerli

Halsoy, Mads Fagerli

Vị trí: Hậu vệ

Evjen, Hakon
26

Evjen, Hakon

Vị trí: Tiền vệ

Hanssen, William
28

Hanssen, William

Vị trí: Tiền đạo

Reitan, Erlend Dahl
29

Reitan, Erlend Dahl

Vị trí: Hậu vệ

Mikalsen, William Moan
33

Mikalsen, William Moan

Vị trí: Hậu vệ

Tjaerandsen-Skau, Ask
37

Tjaerandsen-Skau, Ask

Vị trí: Tiền vệ

Abadala Hussein, Adan

Abadala Hussein, Adan

Vị trí: Tiền vệ

Melkersen, Elias Hoff

Melkersen, Elias Hoff

Vị trí: Tiền đạo

Johnsen, Tobias Lilevold
34

Johnsen, Tobias Lilevold

Vị trí: Tiền đạo