bodo glimt

Bodo - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Aspmyra Stadion | Sức chứa: 5,635

Logo Bodo Glimt

HUẤN LUYỆN VIÊN

Knutsen, Kjetil

CẦU THỦ

1

Ricardo

Vị trí: Thủ môn

2

Lode, Marius

Vị trí: Hậu vệ

4

Bergan, Vegard

Vị trí: Hậu vệ

6

Moberg, Vegard

Vị trí: Tiền vệ

7

Berg, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

8

Boniface, Victor

Vị trí: Tiền đạo

9

Kupen, Endre

Vị trí: Tiền đạo

10

Zinckernagel, Philip

Vị trí: Tiền đạo

11

Hauge, Jens

Vị trí: Tiền vệ

12

Khaikin, Nikita

Vị trí: Thủ môn

14

Saltnes, Ulrik

Vị trí: Tiền vệ

15

Hauge, Runar

Vị trí: Tiền vệ

16

Konradsen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

17

Isidoro

Vị trí: Hậu vệ

18

Moe, Brede

Vị trí: Hậu vệ

19

Konate, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

20

Layouni, Amor

Vị trí: Tiền đạo

21

Herrem, Geir

Vị trí: Tiền đạo

23

Sigurjonsson, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

24

Bjorkan, Fredrik

Vị trí: Hậu vệ

26

Evjen, Hakon

Vị trí: Tiền vệ

28

Hanssen, William

Vị trí: Tiền đạo

29

Reitan, Erlend Dahl

Vị trí: Hậu vệ

30

Jarmund, Sivert Hagen

Vị trí: Thủ môn

31

Halsoy, Mads Fagerli

Vị trí: Hậu vệ

32

Oyvann, Casper

Vị trí: Hậu vệ

33

Abadala Hussein, Adan

Vị trí: Tiền vệ

35

Melkersen, Elias Hoff

Vị trí: Tiền đạo

37

Tjaerandsen-Skau, Ask

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Knutsen, Kjetil

CẦU THỦ

1

Ricardo

Vị trí: Thủ môn

2

Lode, Marius

Vị trí: Hậu vệ

4

Bergan, Vegard

Vị trí: Hậu vệ

6

Moberg, Vegard

Vị trí: Tiền vệ

7

Berg, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

8

Boniface, Victor

Vị trí: Tiền đạo

9

Kupen, Endre

Vị trí: Tiền đạo

10

Zinckernagel, Philip

Vị trí: Tiền đạo

11

Hauge, Jens

Vị trí: Tiền vệ

12

Khaikin, Nikita

Vị trí: Thủ môn

14

Saltnes, Ulrik

Vị trí: Tiền vệ

15

Hauge, Runar

Vị trí: Tiền vệ

16

Konradsen, Morten

Vị trí: Tiền vệ

17

Isidoro

Vị trí: Hậu vệ

18

Moe, Brede

Vị trí: Hậu vệ

19

Konate, Amadou

Vị trí: Tiền đạo

20

Layouni, Amor

Vị trí: Tiền đạo

21

Herrem, Geir

Vị trí: Tiền đạo

23

Sigurjonsson, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

24

Bjorkan, Fredrik

Vị trí: Hậu vệ

26

Evjen, Hakon

Vị trí: Tiền vệ

28

Hanssen, William

Vị trí: Tiền đạo

29

Reitan, Erlend Dahl

Vị trí: Hậu vệ

30

Jarmund, Sivert Hagen

Vị trí: Thủ môn

31

Halsoy, Mads Fagerli

Vị trí: Hậu vệ

32

Oyvann, Casper

Vị trí: Hậu vệ

33

Abadala Hussein, Adan

Vị trí: Tiền vệ

35

Melkersen, Elias Hoff

Vị trí: Tiền đạo

37

Tjaerandsen-Skau, Ask

Vị trí: Tiền vệ