boavista fc

Porto - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio Do Bessa Xxi | Sức chứa: 28,263

Boavista FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vidigal, Lito
Vidigal, Lito

CẦU THỦ

Kayser, Matheus

Kayser, Matheus

Vị trí: Thủ môn

Bracalli, Rafael
1

Bracalli, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Lucas
3

Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Obiora, Nwankwo
4

Obiora, Nwankwo

Vị trí: Tiền vệ

Marlon
6

Marlon

Vị trí: Hậu vệ

Perdigao
7

Perdigao

Vị trí: Tiền đạo

Sauer, Gustavo
8

Sauer, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

Mateus
9

Mateus

Vị trí: Tiền đạo

Njie, Yusupha
11

Njie, Yusupha

Vị trí: Tiền đạo

Dulanto, Gustavo
13

Dulanto, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

Bueno, Alberto
14

Bueno, Alberto

Vị trí: Tiền đạo

Breno
15

Breno

Vị trí: Hậu vệ

Carraca
17

Carraca

Vị trí: Hậu vệ

Fabiano
18

Fabiano

Vị trí: Hậu vệ

Stojiljkovic, Nikola
19

Stojiljkovic, Nikola

Vị trí: Tiền đạo

Machado, Edu
20

Machado, Edu

Vị trí: Hậu vệ

Cardozo, Fernando
21

Cardozo, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Costa, Ricardo
22

Costa, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

Sparagna, Stephane
22

Sparagna, Stephane

Vị trí: Hậu vệ

Costa, Rafael
23

Costa, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

Reymao, Tomas
24

Reymao, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Neris
27

Neris

Vị trí: Hậu vệ

Toku, Emmanuel

Toku, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

Paulinho
30

Paulinho

Vị trí: Tiền vệ

Clar, Walter
37

Clar, Walter

Vị trí: Tiền vệ

Cassiano
39

Cassiano

Vị trí: Tiền đạo

Idris
42

Idris

Vị trí: Tiền vệ

Ackah, Yaw
88

Ackah, Yaw

Vị trí: Tiền vệ

Leite, Helton
90

Leite, Helton

Vị trí: Thủ môn

Tavares, Heriberto
91

Tavares, Heriberto

Vị trí: Tiền đạo

Goncalves, Joao
99

Goncalves, Joao

Vị trí: Thủ môn

Barrow, Danny

Barrow, Danny

Vị trí: Tiền vệ

Pedro, Samuel

Pedro, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

Santos, Luis
71

Santos, Luis

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vidigal, Lito
Vidigal, Lito

CẦU THỦ

Kayser, Matheus

Kayser, Matheus

Vị trí: Thủ môn

Bracalli, Rafael
1

Bracalli, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Lucas
3

Lucas

Vị trí: Hậu vệ

Obiora, Nwankwo
4

Obiora, Nwankwo

Vị trí: Tiền vệ

Marlon
6

Marlon

Vị trí: Hậu vệ

Perdigao
7

Perdigao

Vị trí: Tiền đạo

Sauer, Gustavo
8

Sauer, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

Mateus
9

Mateus

Vị trí: Tiền đạo

Njie, Yusupha
11

Njie, Yusupha

Vị trí: Tiền đạo

Dulanto, Gustavo
13

Dulanto, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

Bueno, Alberto
14

Bueno, Alberto

Vị trí: Tiền đạo

Breno
15

Breno

Vị trí: Hậu vệ

Carraca
17

Carraca

Vị trí: Hậu vệ

Fabiano
18

Fabiano

Vị trí: Hậu vệ

Stojiljkovic, Nikola
19

Stojiljkovic, Nikola

Vị trí: Tiền đạo

Machado, Edu
20

Machado, Edu

Vị trí: Hậu vệ

Cardozo, Fernando
21

Cardozo, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Costa, Ricardo
22

Costa, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

Sparagna, Stephane
22

Sparagna, Stephane

Vị trí: Hậu vệ

Costa, Rafael
23

Costa, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

Reymao, Tomas
24

Reymao, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Neris
27

Neris

Vị trí: Hậu vệ

Toku, Emmanuel

Toku, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

Paulinho
30

Paulinho

Vị trí: Tiền vệ

Clar, Walter
37

Clar, Walter

Vị trí: Tiền vệ

Cassiano
39

Cassiano

Vị trí: Tiền đạo

Idris
42

Idris

Vị trí: Tiền vệ

Ackah, Yaw
88

Ackah, Yaw

Vị trí: Tiền vệ

Leite, Helton
90

Leite, Helton

Vị trí: Thủ môn

Tavares, Heriberto
91

Tavares, Heriberto

Vị trí: Tiền đạo

Goncalves, Joao
99

Goncalves, Joao

Vị trí: Thủ môn

Barrow, Danny

Barrow, Danny

Vị trí: Tiền vệ

Pedro, Samuel

Pedro, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

Santos, Luis
71

Santos, Luis

Vị trí: Tiền đạo