Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

boavista fc

Porto - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio Do Bessa Xxi | Sức chứa: 28,263

Logo BOAVISTA FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vidigal, Lito

CẦU THỦ

1

Bracalli, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Menezes, William

Vị trí: Thủ môn

2

Cardoso, Goncalo

Vị trí: Hậu vệ

5

Talocha

Vị trí: Hậu vệ

Cid, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

4

Nwankwo Obiora

Vị trí: Tiền vệ

6

Jubal

Vị trí: Hậu vệ

8

Sauer, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

9

Mateus

Vị trí: Tiền đạo

10

Fabio Espinho

Vị trí: Tiền vệ

11

Njie, Yusupha

Vị trí: Tiền đạo

12

Perdigao

Vị trí: Tiền đạo

13

Assis Giovanaz

Vị trí: Thủ môn

14

Alberto Bueno

Vị trí: Tiền đạo

16

Ackah, Yaw

Vị trí: Tiền vệ

17

Carraca

Vị trí: Hậu vệ

20

Machado, Edu

Vị trí: Hậu vệ

21

Tahar, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

22

Stephane Sparagna

Vị trí: Hậu vệ

23

Costa, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

27

Neris

Vị trí: Hậu vệ

28

Falcone, Federico

Vị trí: Tiền đạo

31

Indio

Vị trí: Tiền đạo

33

Rafael Lopes

Vị trí: Tiền đạo

42

Idris

Vị trí: Tiền vệ

88

Samu

Vị trí: Tiền vệ

Jeka

Vị trí: Tiền đạo

18

Andre Claro

Vị trí: Tiền đạo

90

Leite, Helton

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vidigal, Lito

CẦU THỦ

1

Bracalli, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Menezes, William

Vị trí: Thủ môn

2

Cardoso, Goncalo

Vị trí: Hậu vệ

5

Talocha

Vị trí: Hậu vệ

Cid, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

4

Nwankwo Obiora

Vị trí: Tiền vệ

6

Jubal

Vị trí: Hậu vệ

8

Sauer, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

9

Mateus

Vị trí: Tiền đạo

10

Fabio Espinho

Vị trí: Tiền vệ

11

Njie, Yusupha

Vị trí: Tiền đạo

12

Perdigao

Vị trí: Tiền đạo

13

Assis Giovanaz

Vị trí: Thủ môn

14

Alberto Bueno

Vị trí: Tiền đạo

16

Ackah, Yaw

Vị trí: Tiền vệ

17

Carraca

Vị trí: Hậu vệ

20

Machado, Edu

Vị trí: Hậu vệ

21

Tahar, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

22

Stephane Sparagna

Vị trí: Hậu vệ

23

Costa, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

27

Neris

Vị trí: Hậu vệ

28

Falcone, Federico

Vị trí: Tiền đạo

31

Indio

Vị trí: Tiền đạo

33

Rafael Lopes

Vị trí: Tiền đạo

42

Idris

Vị trí: Tiền vệ

88

Samu

Vị trí: Tiền vệ

Jeka

Vị trí: Tiền đạo

18

Andre Claro

Vị trí: Tiền đạo

90

Leite, Helton

Vị trí: Thủ môn