bnei yehuda tel aviv fc

Tel Aviv - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Bloomfield | Sức chứa: 14,700

BNEI YEHUDA TEL AVIV FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Abuksis, Josef
Abuksis, Josef

CẦU THỦ

Zubas, Emilijus
1

Zubas, Emilijus

Vị trí: Thủ môn

Elo, Dor
2

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

Dan Mori
3

Dan Mori

Vị trí: Hậu vệ

Tzahiry, Ben
3

Tzahiry, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Akpi, Dean
3

Akpi, Dean

Vị trí:

Gvili, Nir
4

Gvili, Nir

Vị trí: Hậu vệ

Ban-ari, Paz
4

Ban-ari, Paz

Vị trí: Hậu vệ

Felscher, Daniel
5

Felscher, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Rustum, Amir
6

Rustum, Amir

Vị trí: Hậu vệ

Kochav, Dor
7

Kochav, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Konstantini, Shay
7

Konstantini, Shay

Vị trí: Tiền đạo

Mazor, Shay
8

Mazor, Shay

Vị trí: Hậu vệ

Jan, Dor
9

Jan, Dor

Vị trí: Tiền đạo

Zenati, Amit
10

Zenati, Amit

Vị trí: Tiền đạo

Ghadir, Mohammed
11

Ghadir, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

Avital, Daniel
11

Avital, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Armeli, Suhil
12

Armeli, Suhil

Vị trí: Tiền đạo

Sylvestr, Jakub
12

Sylvestr, Jakub

Vị trí: Tiền đạo

Lazmi, Ariel Matan
15

Lazmi, Ariel Matan

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Avishay
16

Cohen, Avishay

Vị trí: Tiền đạo

Azuz, Itzhak
17

Azuz, Itzhak

Vị trí: Hậu vệ

Soro, Ismaila
19

Soro, Ismaila

Vị trí: Tiền vệ

Sagas, Tambi
21

Sagas, Tambi

Vị trí: Tiền vệ

Niron, Omer Yakov
22

Niron, Omer Yakov

Vị trí: Thủ môn

Shimoni, Ben
23

Shimoni, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Carlos Cuellar
24

Carlos Cuellar

Vị trí: Hậu vệ

Pnishi, Alban
24

Pnishi, Alban

Vị trí: Hậu vệ

Shabi, Yehonatan
55

Shabi, Yehonatan

Vị trí: Thủ môn

Hakim, Guy
60

Hakim, Guy

Vị trí: Hậu vệ

Itzhak, David

Itzhak, David

Vị trí: Tiền vệ

Malca, Sean
77

Malca, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Tsaadon, Shimshon Shemor
77

Tsaadon, Shimshon Shemor

Vị trí: Hậu vệ

Joof, Gaira

Joof, Gaira

Vị trí: Tiền đạo

Shimon, Roy Ben
26

Shimon, Roy Ben

Vị trí:

Amoyal, Nathaniel
90

Amoyal, Nathaniel

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Abuksis, Josef
Abuksis, Josef

CẦU THỦ

Zubas, Emilijus
1

Zubas, Emilijus

Vị trí: Thủ môn

Elo, Dor
2

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

Dan Mori
3

Dan Mori

Vị trí: Hậu vệ

Tzahiry, Ben
3

Tzahiry, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Akpi, Dean
3

Akpi, Dean

Vị trí:

Gvili, Nir
4

Gvili, Nir

Vị trí: Hậu vệ

Ban-ari, Paz
4

Ban-ari, Paz

Vị trí: Hậu vệ

Felscher, Daniel
5

Felscher, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Rustum, Amir
6

Rustum, Amir

Vị trí: Hậu vệ

Kochav, Dor
7

Kochav, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Konstantini, Shay
7

Konstantini, Shay

Vị trí: Tiền đạo

Mazor, Shay
8

Mazor, Shay

Vị trí: Hậu vệ

Jan, Dor
9

Jan, Dor

Vị trí: Tiền đạo

Zenati, Amit
10

Zenati, Amit

Vị trí: Tiền đạo

Ghadir, Mohammed
11

Ghadir, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

Avital, Daniel
11

Avital, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Armeli, Suhil
12

Armeli, Suhil

Vị trí: Tiền đạo

Sylvestr, Jakub
12

Sylvestr, Jakub

Vị trí: Tiền đạo

Lazmi, Ariel Matan
15

Lazmi, Ariel Matan

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Avishay
16

Cohen, Avishay

Vị trí: Tiền đạo

Azuz, Itzhak
17

Azuz, Itzhak

Vị trí: Hậu vệ

Soro, Ismaila
19

Soro, Ismaila

Vị trí: Tiền vệ

Sagas, Tambi
21

Sagas, Tambi

Vị trí: Tiền vệ

Niron, Omer Yakov
22

Niron, Omer Yakov

Vị trí: Thủ môn

Shimoni, Ben
23

Shimoni, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Carlos Cuellar
24

Carlos Cuellar

Vị trí: Hậu vệ

Pnishi, Alban
24

Pnishi, Alban

Vị trí: Hậu vệ

Shabi, Yehonatan
55

Shabi, Yehonatan

Vị trí: Thủ môn

Hakim, Guy
60

Hakim, Guy

Vị trí: Hậu vệ

Itzhak, David

Itzhak, David

Vị trí: Tiền vệ

Malca, Sean
77

Malca, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Tsaadon, Shimshon Shemor
77

Tsaadon, Shimshon Shemor

Vị trí: Hậu vệ

Joof, Gaira

Joof, Gaira

Vị trí: Tiền đạo

Shimon, Roy Ben
26

Shimon, Roy Ben

Vị trí:

Amoyal, Nathaniel
90

Amoyal, Nathaniel

Vị trí: