bnei yehuda tel aviv fc

Tel Aviv - Israel

Quốc tịch : Israel | Sân nhà: Bloomfield | Sức chứa: 29,150

Bnei Yehuda Tel Aviv FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Abukasis, Yossi
Abukasis, Yossi

CẦU THỦ

Zubas, Emilijus
1

Zubas, Emilijus

Vị trí: Thủ môn

Elo, Dor
2

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

Mori, Dan
3

Mori, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Ban-ari, Paz
4

Ban-ari, Paz

Vị trí: Hậu vệ

Rustum, Amir
6

Rustum, Amir

Vị trí: Hậu vệ

Kochav, Dor
7

Kochav, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Mazor, Shay
8

Mazor, Shay

Vị trí: Tiền vệ

Jan, Dor
9

Jan, Dor

Vị trí: Tiền đạo

Zenati, Amit
10

Zenati, Amit

Vị trí: Tiền đạo

Joof, Gaira

Joof, Gaira

Vị trí: Tiền đạo

Avital, Daniel
11

Avital, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Ghadir, Mohammad
11

Ghadir, Mohammad

Vị trí: Tiền đạo

Allyson
14

Allyson

Vị trí: Hậu vệ

Lazmi, Ariel Matan
15

Lazmi, Ariel Matan

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Avishay
16

Cohen, Avishay

Vị trí: Tiền đạo

Azuz, Itzhak
17

Azuz, Itzhak

Vị trí: Hậu vệ

Velblum, Eithan
18

Velblum, Eithan

Vị trí: Tiền vệ

Soro, Ismaila
19

Soro, Ismaila

Vị trí: Tiền vệ

Baltaxa, Matan
20

Baltaxa, Matan

Vị trí: Hậu vệ

Sagas, Tambi
21

Sagas, Tambi

Vị trí: Tiền vệ

Amsalem, Shahar
22

Amsalem, Shahar

Vị trí: Thủ môn

Shimoni, Ben
23

Shimoni, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Pnishi, Alban
24

Pnishi, Alban

Vị trí: Hậu vệ

Shimon, Roy Ben
26

Shimon, Roy Ben

Vị trí: Tiền đạo

Ljujic, Matija
27

Ljujic, Matija

Vị trí: Tiền vệ

Amoyal, Nathaniel
40

Amoyal, Nathaniel

Vị trí: Hậu vệ

Shabi, Yehonatan
55

Shabi, Yehonatan

Vị trí: Thủ môn

Azubel, Ben
99

Azubel, Ben

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Abukasis, Yossi
Abukasis, Yossi

CẦU THỦ

Zubas, Emilijus
1

Zubas, Emilijus

Vị trí: Thủ môn

Elo, Dor
2

Elo, Dor

Vị trí: Hậu vệ

Mori, Dan
3

Mori, Dan

Vị trí: Hậu vệ

Ban-ari, Paz
4

Ban-ari, Paz

Vị trí: Hậu vệ

Rustum, Amir
6

Rustum, Amir

Vị trí: Hậu vệ

Kochav, Dor
7

Kochav, Dor

Vị trí: Tiền vệ

Mazor, Shay
8

Mazor, Shay

Vị trí: Tiền vệ

Jan, Dor
9

Jan, Dor

Vị trí: Tiền đạo

Zenati, Amit
10

Zenati, Amit

Vị trí: Tiền đạo

Joof, Gaira

Joof, Gaira

Vị trí: Tiền đạo

Avital, Daniel
11

Avital, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Ghadir, Mohammad
11

Ghadir, Mohammad

Vị trí: Tiền đạo

Allyson
14

Allyson

Vị trí: Hậu vệ

Lazmi, Ariel Matan
15

Lazmi, Ariel Matan

Vị trí: Tiền vệ

Cohen, Avishay
16

Cohen, Avishay

Vị trí: Tiền đạo

Azuz, Itzhak
17

Azuz, Itzhak

Vị trí: Hậu vệ

Velblum, Eithan
18

Velblum, Eithan

Vị trí: Tiền vệ

Soro, Ismaila
19

Soro, Ismaila

Vị trí: Tiền vệ

Baltaxa, Matan
20

Baltaxa, Matan

Vị trí: Hậu vệ

Sagas, Tambi
21

Sagas, Tambi

Vị trí: Tiền vệ

Amsalem, Shahar
22

Amsalem, Shahar

Vị trí: Thủ môn

Shimoni, Ben
23

Shimoni, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Pnishi, Alban
24

Pnishi, Alban

Vị trí: Hậu vệ

Shimon, Roy Ben
26

Shimon, Roy Ben

Vị trí: Tiền đạo

Ljujic, Matija
27

Ljujic, Matija

Vị trí: Tiền vệ

Amoyal, Nathaniel
40

Amoyal, Nathaniel

Vị trí: Hậu vệ

Shabi, Yehonatan
55

Shabi, Yehonatan

Vị trí: Thủ môn

Azubel, Ben
99

Azubel, Ben

Vị trí: Tiền đạo