bỉ

- Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Bỉ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Serneels, Ives

CẦU THỦ

1

Odeurs, Justien

Vị trí: Thủ môn

2

Philtjens, Davina

Vị trí: Hậu vệ

3

Jaques, Heleen

Vị trí: Hậu vệ

4

Coutereels, Maud

Vị trí: Hậu vệ

5

Van Belle, Shari

Vị trí: Hậu vệ

5

Putte, Lorca

Vị trí: Hậu vệ

6

Minnaert, Marie

Vị trí: Tiền vệ

6

De Caigny, Tine

Vị trí: Tiền vệ

7

Van Gorp, Elke

Vị trí: Tiền vệ

8

Onzia, Lenie

Vị trí: Tiền vệ

9

Wullaert, Tessa

Vị trí: Tiền đạo

10

Soree, Alexandra

Vị trí: Tiền vệ

10

Zeler, Aline

Vị trí: Tiền đạo

11

Cayman, Janice

Vị trí: Tiền đạo

12

Lichtfus, Lisa

Vị trí: Thủ môn

12

Lemey, Diede

Vị trí: Thủ môn

13

Wijnants, Sarah

Vị trí: Tiền đạo

13

Yuceil, Sara

Vị trí: Tiền vệ

Tison, Charlotte

Vị trí: Tiền vệ

Van de Velde, Chloe

Vị trí: Tiền đạo

13

Wajnblum, Lola

Vị trí: Tiền đạo

13

Dhont, Elena

Vị trí: Tiền đạo

14

Vanmechelen, Davinia

Vị trí: Tiền đạo

15

Daniels, Yana

Vị trí: Tiền đạo

16

Van Den Abbeele, Nicky

Vị trí: Tiền vệ

16

Vangheluwe, Jody

Vị trí: Hậu vệ

17

Van Kerkhoven, Ella

Vị trí: Hậu vệ

17

Coryn, Jana

Vị trí: Tiền đạo

18

Deneve, Laura

Vị trí: Tiền vệ

19

Courtois, Imke

Vị trí: Hậu vệ

20

Biesmans, Julie

Vị trí: Tiền vệ

21

Evrard, Nicky

Vị trí: Thủ môn

22

Deloose, Laura

Vị trí: Hậu vệ

23

Missipo, Kassandra

Vị trí: Tiền vệ

23

Van Wynendaele, Elien

Vị trí: Hậu vệ

24

Vanwynsberghe, Silke

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Serneels, Ives

CẦU THỦ

1

Odeurs, Justien

Vị trí: Thủ môn

2

Philtjens, Davina

Vị trí: Hậu vệ

3

Jaques, Heleen

Vị trí: Hậu vệ

4

Coutereels, Maud

Vị trí: Hậu vệ

5

Van Belle, Shari

Vị trí: Hậu vệ

5

Putte, Lorca

Vị trí: Hậu vệ

6

Minnaert, Marie

Vị trí: Tiền vệ

6

De Caigny, Tine

Vị trí: Tiền vệ

7

Van Gorp, Elke

Vị trí: Tiền vệ

8

Onzia, Lenie

Vị trí: Tiền vệ

9

Wullaert, Tessa

Vị trí: Tiền đạo

10

Soree, Alexandra

Vị trí: Tiền vệ

10

Zeler, Aline

Vị trí: Tiền đạo

11

Cayman, Janice

Vị trí: Tiền đạo

12

Lichtfus, Lisa

Vị trí: Thủ môn

12

Lemey, Diede

Vị trí: Thủ môn

13

Wijnants, Sarah

Vị trí: Tiền đạo

13

Yuceil, Sara

Vị trí: Tiền vệ

Tison, Charlotte

Vị trí: Tiền vệ

Van de Velde, Chloe

Vị trí: Tiền đạo

13

Wajnblum, Lola

Vị trí: Tiền đạo

13

Dhont, Elena

Vị trí: Tiền đạo

14

Vanmechelen, Davinia

Vị trí: Tiền đạo

15

Daniels, Yana

Vị trí: Tiền đạo

16

Van Den Abbeele, Nicky

Vị trí: Tiền vệ

16

Vangheluwe, Jody

Vị trí: Hậu vệ

17

Van Kerkhoven, Ella

Vị trí: Hậu vệ

17

Coryn, Jana

Vị trí: Tiền đạo

18

Deneve, Laura

Vị trí: Tiền vệ

19

Courtois, Imke

Vị trí: Hậu vệ

20

Biesmans, Julie

Vị trí: Tiền vệ

21

Evrard, Nicky

Vị trí: Thủ môn

22

Deloose, Laura

Vị trí: Hậu vệ

23

Missipo, Kassandra

Vị trí: Tiền vệ

23

Van Wynendaele, Elien

Vị trí: Hậu vệ

24

Vanwynsberghe, Silke

Vị trí: Tiền đạo