bỉ

- Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Bi

HUẤN LUYỆN VIÊN

Serneels, Ives
Serneels, Ives

CẦU THỦ

Odeurs, Justien
1

Odeurs, Justien

Vị trí: Thủ môn

Philtjens, Davina
2

Philtjens, Davina

Vị trí: Hậu vệ

Jaques, Heleen
3

Jaques, Heleen

Vị trí: Hậu vệ

Coutereels, Maud
4

Coutereels, Maud

Vị trí: Hậu vệ

Van Belle, Shari
5

Van Belle, Shari

Vị trí: Hậu vệ

Putte, Lorca
5

Putte, Lorca

Vị trí: Hậu vệ

Minnaert, Marie
6

Minnaert, Marie

Vị trí: Tiền vệ

De Caigny, Tine
6

De Caigny, Tine

Vị trí: Tiền vệ

Van Gorp, Elke
7

Van Gorp, Elke

Vị trí: Tiền vệ

Onzia, Lenie
8

Onzia, Lenie

Vị trí: Tiền vệ

Wullaert, Tessa
9

Wullaert, Tessa

Vị trí: Tiền đạo

Soree, Alexandra
10

Soree, Alexandra

Vị trí: Tiền vệ

Zeler, Aline
10

Zeler, Aline

Vị trí: Tiền đạo

Cayman, Janice
11

Cayman, Janice

Vị trí: Tiền đạo

Lichtfus, Lisa
12

Lichtfus, Lisa

Vị trí: Thủ môn

Lemey, Diede
12

Lemey, Diede

Vị trí: Thủ môn

Wijnants, Sarah
13

Wijnants, Sarah

Vị trí: Tiền đạo

Yuceil, Sara
13

Yuceil, Sara

Vị trí: Tiền vệ

Tison, Charlotte

Tison, Charlotte

Vị trí: Tiền vệ

Van de Velde, Chloe

Van de Velde, Chloe

Vị trí: Tiền đạo

Wajnblum, Lola
13

Wajnblum, Lola

Vị trí: Tiền đạo

Dhont, Elena
13

Dhont, Elena

Vị trí: Tiền đạo

Vanmechelen, Davinia
14

Vanmechelen, Davinia

Vị trí: Tiền đạo

Daniels, Yana
15

Daniels, Yana

Vị trí: Tiền đạo

Van Den Abbeele, Nicky
16

Van Den Abbeele, Nicky

Vị trí: Tiền vệ

Vangheluwe, Jody
16

Vangheluwe, Jody

Vị trí: Hậu vệ

Van Kerkhoven, Ella
17

Van Kerkhoven, Ella

Vị trí: Hậu vệ

Coryn, Jana
17

Coryn, Jana

Vị trí: Tiền đạo

Deneve, Laura
18

Deneve, Laura

Vị trí: Tiền vệ

Courtois, Imke
19

Courtois, Imke

Vị trí: Hậu vệ

Biesmans, Julie
20

Biesmans, Julie

Vị trí: Tiền vệ

Evrard, Nicky
21

Evrard, Nicky

Vị trí: Thủ môn

Deloose, Laura
22

Deloose, Laura

Vị trí: Hậu vệ

Missipo, Kassandra
23

Missipo, Kassandra

Vị trí: Tiền vệ

Van Wynendaele, Elien
23

Van Wynendaele, Elien

Vị trí: Hậu vệ

Vanwynsberghe, Silke
24

Vanwynsberghe, Silke

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Serneels, Ives
Serneels, Ives

CẦU THỦ

Odeurs, Justien
1

Odeurs, Justien

Vị trí: Thủ môn

Philtjens, Davina
2

Philtjens, Davina

Vị trí: Hậu vệ

Jaques, Heleen
3

Jaques, Heleen

Vị trí: Hậu vệ

Coutereels, Maud
4

Coutereels, Maud

Vị trí: Hậu vệ

Van Belle, Shari
5

Van Belle, Shari

Vị trí: Hậu vệ

Putte, Lorca
5

Putte, Lorca

Vị trí: Hậu vệ

Minnaert, Marie
6

Minnaert, Marie

Vị trí: Tiền vệ

De Caigny, Tine
6

De Caigny, Tine

Vị trí: Tiền vệ

Van Gorp, Elke
7

Van Gorp, Elke

Vị trí: Tiền vệ

Onzia, Lenie
8

Onzia, Lenie

Vị trí: Tiền vệ

Wullaert, Tessa
9

Wullaert, Tessa

Vị trí: Tiền đạo

Soree, Alexandra
10

Soree, Alexandra

Vị trí: Tiền vệ

Zeler, Aline
10

Zeler, Aline

Vị trí: Tiền đạo

Cayman, Janice
11

Cayman, Janice

Vị trí: Tiền đạo

Lichtfus, Lisa
12

Lichtfus, Lisa

Vị trí: Thủ môn

Lemey, Diede
12

Lemey, Diede

Vị trí: Thủ môn

Wijnants, Sarah
13

Wijnants, Sarah

Vị trí: Tiền đạo

Yuceil, Sara
13

Yuceil, Sara

Vị trí: Tiền vệ

Tison, Charlotte

Tison, Charlotte

Vị trí: Tiền vệ

Van de Velde, Chloe

Van de Velde, Chloe

Vị trí: Tiền đạo

Wajnblum, Lola
13

Wajnblum, Lola

Vị trí: Tiền đạo

Dhont, Elena
13

Dhont, Elena

Vị trí: Tiền đạo

Vanmechelen, Davinia
14

Vanmechelen, Davinia

Vị trí: Tiền đạo

Daniels, Yana
15

Daniels, Yana

Vị trí: Tiền đạo

Van Den Abbeele, Nicky
16

Van Den Abbeele, Nicky

Vị trí: Tiền vệ

Vangheluwe, Jody
16

Vangheluwe, Jody

Vị trí: Hậu vệ

Van Kerkhoven, Ella
17

Van Kerkhoven, Ella

Vị trí: Hậu vệ

Coryn, Jana
17

Coryn, Jana

Vị trí: Tiền đạo

Deneve, Laura
18

Deneve, Laura

Vị trí: Tiền vệ

Courtois, Imke
19

Courtois, Imke

Vị trí: Hậu vệ

Biesmans, Julie
20

Biesmans, Julie

Vị trí: Tiền vệ

Evrard, Nicky
21

Evrard, Nicky

Vị trí: Thủ môn

Deloose, Laura
22

Deloose, Laura

Vị trí: Hậu vệ

Missipo, Kassandra
23

Missipo, Kassandra

Vị trí: Tiền vệ

Van Wynendaele, Elien
23

Van Wynendaele, Elien

Vị trí: Hậu vệ

Vanwynsberghe, Silke
24

Vanwynsberghe, Silke

Vị trí: Tiền đạo