Benevento Calcio

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Ciro Vigorito | Sức chứa: 16,867

Benevento Calcio

Benevento Calcio

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Ciro Vigorito | | Sức chứa: 16,867

Benevento Calcio

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Inzaghi, Filippo

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Rutjens, Christian
0

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

05/01/1998

Rutjens, Christian
0

Hậu vệ

05/01/1998

Montipo, Lorenzo
1

Thủ môn

Quốc gia: Italy

20/02/1996

Montipo, Lorenzo
1

Thủ môn

20/02/1996

Rillo, Francesco
2

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

23/05/2000

Rillo, Francesco
2

Hậu vệ

23/05/2000

Letizia, Gaetano
3

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

29/06/1990

Letizia, Gaetano
3

Hậu vệ

29/06/1990

Del Pinto, Lorenzo
4

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

17/06/1990

Del Pinto, Lorenzo
4

Tiền vệ

17/06/1990

Luca Caldirola
5

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

01/02/1991

Luca Caldirola
5

Hậu vệ

01/02/1991

Sanogo, Siriki
6

Tiền đạo

Quốc gia: Ivory Coast

13/12/2001

Sanogo, Siriki
6

Tiền đạo

13/12/2001

Kragl Oliver
7

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

12/05/1990

Kragl Oliver
7

Tiền đạo

12/05/1990

Tello, Andres
8

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

06/09/1996

Tello, Andres
8

Tiền vệ

06/09/1996

Coda, Massimo
9

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

10/11/1988

Coda, Massimo
9

Tiền đạo

10/11/1988

Viola, Nicolas
10

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

12/10/1989

Viola, Nicolas
10

Tiền vệ

12/10/1989

Maggio, Christian
11

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

11/02/1982

Maggio, Christian
11

Hậu vệ

11/02/1982

Manfredini Niccolo
12

Thủ môn

Quốc gia: Italy

01/05/1988

Manfredini Niccolo
12

Thủ môn

01/05/1988

Tuia, Alessandro
13

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

08/06/1990

Tuia, Alessandro
13

Hậu vệ

08/06/1990

Volta, Massimo
14

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

14/05/1987

Volta, Massimo
14

Hậu vệ

14/05/1987

Pastina, Christian
15

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

15/02/2001

Pastina, Christian
15

Hậu vệ

15/02/2001

Improta, Riccardo
16

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

19/12/1993

Improta, Riccardo
16

Tiền đạo

19/12/1993

Basit Abdallah
17

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

15/10/1999

Basit Abdallah
17

Tiền vệ

15/10/1999

Gyamfi, Bright
18

Hậu vệ

Quốc gia: Ghana

20/01/1996

Gyamfi, Bright
18

Hậu vệ

20/01/1996

Insigne, Roberto
19

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

11/05/1994

Insigne, Roberto
19

Tiền đạo

11/05/1994

Di Serio, Giuseppe
20

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

20/07/2001

Di Serio, Giuseppe
20

Tiền đạo

20/07/2001

Hetemaj, Perparim
21

Tiền vệ

Quốc gia: Finland

12/12/1986

Hetemaj, Perparim
21

Tiền vệ

12/12/1986

Gori, Pier Graziano
22

Thủ môn

Quốc gia: Italy

10/05/1980

Gori, Pier Graziano
22

Thủ môn

10/05/1980

Antei, Luca
23

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

19/04/1992

Antei, Luca
23

Hậu vệ

19/04/1992

Moccia, Marco
24

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

26/04/2003

Moccia, Marco
24

Hậu vệ

26/04/2003

Marco Sau
25

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

03/11/1987

Marco Sau
25

Tiền đạo

03/11/1987

Solimeno, Francesco
26

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

19/08/2002

Solimeno, Francesco
26

Hậu vệ

19/08/2002

Dejan Vokic
27

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

12/06/1996

Dejan Vokic
27

Tiền vệ

12/06/1996

Schiattarella Pasquale
28

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

30/05/1987

Schiattarella Pasquale
28

Tiền vệ

30/05/1987

Samuel Armenteros
33

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

27/05/1990

Samuel Armenteros
33

Tiền đạo

27/05/1990