barnsley

Barnsley - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Oakwell Ground | Sức chứa: 0

Logo Barnsley

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stendel, Daniel

CẦU THỦ

1

Adam Davies

Vị trí: Thủ môn

3

Zeki Fryers

Vị trí: Hậu vệ

4

Dougall, Kenneth

Vị trí: Tiền vệ

5

Pinnock, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

6

Liam Lindsay

Vị trí: Hậu vệ

7

Hedges, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

8

Cameron McGeehan

Vị trí: Tiền vệ

10

George Moncur

Vị trí: Tiền vệ

11

Lloyd Isgrove

Vị trí: Tiền vệ

12

Dimitri Kevin Cavare

Vị trí: Hậu vệ

13

Jack Walton

Vị trí: Thủ môn

14

Bird, Jared

Vị trí: Tiền vệ

18

Adam Jackson

Vị trí: Hậu vệ

19

Kieffer Moore

Vị trí: Tiền đạo

20

Brad Potts

Vị trí: Tiền vệ

21

Bahre, Mike

Vị trí: Tiền vệ

22

Williams, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

23

Daniel Pinillos Gonzalez

Vị trí: Hậu vệ

25

Cauley Woodrow

Vị trí: Tiền đạo

26

Thiam, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

27

Alex Mowatt

Vị trí: Tiền vệ

28

Williams, Ben

Vị trí: Hậu vệ

29

Victor Adeboyejo

Vị trí: Tiền đạo

32

Smith, Will

Vị trí: Hậu vệ

33

Brown, Jacob

Vị trí: Tiền đạo

35

Greatorex, Jake

Vị trí: Thủ môn

39

Wolfe, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

40

Kendrick, Henry

Vị trí: Thủ môn

43

Smith, Jordan

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stendel, Daniel

CẦU THỦ

1

Adam Davies

Vị trí: Thủ môn

3

Zeki Fryers

Vị trí: Hậu vệ

4

Dougall, Kenneth

Vị trí: Tiền vệ

5

Pinnock, Ethan

Vị trí: Hậu vệ

6

Liam Lindsay

Vị trí: Hậu vệ

7

Hedges, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

8

Cameron McGeehan

Vị trí: Tiền vệ

10

George Moncur

Vị trí: Tiền vệ

11

Lloyd Isgrove

Vị trí: Tiền vệ

12

Dimitri Kevin Cavare

Vị trí: Hậu vệ

13

Jack Walton

Vị trí: Thủ môn

14

Bird, Jared

Vị trí: Tiền vệ

18

Adam Jackson

Vị trí: Hậu vệ

19

Kieffer Moore

Vị trí: Tiền đạo

20

Brad Potts

Vị trí: Tiền vệ

21

Bahre, Mike

Vị trí: Tiền vệ

22

Williams, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

23

Daniel Pinillos Gonzalez

Vị trí: Hậu vệ

25

Cauley Woodrow

Vị trí: Tiền đạo

26

Thiam, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

27

Alex Mowatt

Vị trí: Tiền vệ

28

Williams, Ben

Vị trí: Hậu vệ

29

Victor Adeboyejo

Vị trí: Tiền đạo

32

Smith, Will

Vị trí: Hậu vệ

33

Brown, Jacob

Vị trí: Tiền đạo

35

Greatorex, Jake

Vị trí: Thủ môn

39

Wolfe, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

40

Kendrick, Henry

Vị trí: Thủ môn

43

Smith, Jordan

Vị trí: Thủ môn

Kết quả thi đấu Barnsley

Huấn luyện viên

Stendel, Daniel

Quốc gia: Đức

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

17/07/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

09/09/1992

4

Tiền vệ

Quốc gia: Úc

07/05/1993

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/05/1993

6

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

12/10/1995

7

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

08/07/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

06/04/1995

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/08/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

12/01/1993

12

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

05/02/1995

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

23/04/1998

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/08/1997

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

18/05/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

08/08/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/07/1994

21

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

10/08/1995

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

22/10/1999

23

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

22/10/1992

25

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

02/12/1994

26

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

20/03/1995

27

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/02/1995

28

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

31/03/1999

29

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

12/01/1998

32

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

04/11/1998

33

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/04/1998

35

Thủ môn

Quốc gia: Anh

07/09/1999

39

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/2000

40

Thủ môn

Quốc gia: Anh

03/12/2000

43

Thủ môn

Quốc gia: Anh

08/12/1994

728x90
130x300
130x300