barnsley

Barnsley - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Oakwell Ground | Sức chứa: 23,287

Barnsley

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stendel, Daniel
Stendel, Daniel

CẦU THỦ

Sahin-Radlinger, Samuel
1

Sahin-Radlinger, Samuel

Vị trí: Thủ môn

Kendrick, Henry

Kendrick, Henry

Vị trí: Thủ môn

Greatorex, Jake

Greatorex, Jake

Vị trí: Thủ môn

Williams, Jordan
2

Williams, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

Williams, Ben
3

Williams, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Dougall, Kenny
4

Dougall, Kenny

Vị trí: Tiền vệ

Diaby, Bambo
5

Diaby, Bambo

Vị trí: Hậu vệ

Andersen, Mads
6

Andersen, Mads

Vị trí: Hậu vệ

Brown, Jacob
7

Brown, Jacob

Vị trí: Tiền đạo

McGeehan, Cameron
8

McGeehan, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

Woodrow, Cauley
9

Woodrow, Cauley

Vị trí: Tiền đạo

Bahre, Mike
10

Bahre, Mike

Vị trí: Tiền vệ

Chaplin, Conor
11

Chaplin, Conor

Vị trí: Tiền đạo

Cavare, Dimitri
12

Cavare, Dimitri

Vị trí: Hậu vệ

Walton, Jack
13

Walton, Jack

Vị trí: Thủ môn

Bird, Jared
14

Bird, Jared

Vị trí: Tiền vệ

Green, Jordan
15

Green, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Thomas, Luke
16

Thomas, Luke

Vị trí: Tiền đạo

Schmidt, Patrick
19

Schmidt, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

Styles, Callum
20

Styles, Callum

Vị trí: Tiền đạo

Sibbick, Toby
21

Sibbick, Toby

Vị trí: Hậu vệ

Oduor, Clarke
22

Oduor, Clarke

Vị trí: Tiền đạo

Pinillos, Dani
23

Pinillos, Dani

Vị trí: Hậu vệ

Halme, Aapo
24

Halme, Aapo

Vị trí: Hậu vệ

Mowatt, Alex
27

Mowatt, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Wolfe, Matthew

Wolfe, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

Thiam, Mamadou
26

Thiam, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

Mottley Henry, Dylan
31

Mottley Henry, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

Moon, Jasper
34

Moon, Jasper

Vị trí: Tiền vệ

Wilks, Mallik
36

Wilks, Mallik

Vị trí: Tiền đạo

Collins, Bradley
40

Collins, Bradley

Vị trí: Thủ môn

Simoes, Elliot

Simoes, Elliot

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stendel, Daniel
Stendel, Daniel

CẦU THỦ

Sahin-Radlinger, Samuel
1

Sahin-Radlinger, Samuel

Vị trí: Thủ môn

Kendrick, Henry

Kendrick, Henry

Vị trí: Thủ môn

Greatorex, Jake

Greatorex, Jake

Vị trí: Thủ môn

Williams, Jordan
2

Williams, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

Williams, Ben
3

Williams, Ben

Vị trí: Hậu vệ

Dougall, Kenny
4

Dougall, Kenny

Vị trí: Tiền vệ

Diaby, Bambo
5

Diaby, Bambo

Vị trí: Hậu vệ

Andersen, Mads
6

Andersen, Mads

Vị trí: Hậu vệ

Brown, Jacob
7

Brown, Jacob

Vị trí: Tiền đạo

McGeehan, Cameron
8

McGeehan, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

Woodrow, Cauley
9

Woodrow, Cauley

Vị trí: Tiền đạo

Bahre, Mike
10

Bahre, Mike

Vị trí: Tiền vệ

Chaplin, Conor
11

Chaplin, Conor

Vị trí: Tiền đạo

Cavare, Dimitri
12

Cavare, Dimitri

Vị trí: Hậu vệ

Walton, Jack
13

Walton, Jack

Vị trí: Thủ môn

Bird, Jared
14

Bird, Jared

Vị trí: Tiền vệ

Green, Jordan
15

Green, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Thomas, Luke
16

Thomas, Luke

Vị trí: Tiền đạo

Schmidt, Patrick
19

Schmidt, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

Styles, Callum
20

Styles, Callum

Vị trí: Tiền đạo

Sibbick, Toby
21

Sibbick, Toby

Vị trí: Hậu vệ

Oduor, Clarke
22

Oduor, Clarke

Vị trí: Tiền đạo

Pinillos, Dani
23

Pinillos, Dani

Vị trí: Hậu vệ

Halme, Aapo
24

Halme, Aapo

Vị trí: Hậu vệ

Mowatt, Alex
27

Mowatt, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Wolfe, Matthew

Wolfe, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

Thiam, Mamadou
26

Thiam, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

Mottley Henry, Dylan
31

Mottley Henry, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

Moon, Jasper
34

Moon, Jasper

Vị trí: Tiền vệ

Wilks, Mallik
36

Wilks, Mallik

Vị trí: Tiền đạo

Collins, Bradley
40

Collins, Bradley

Vị trí: Thủ môn

Simoes, Elliot

Simoes, Elliot

Vị trí: Tiền đạo