barcelona

Barcelona - Tây Ban Nha

Quốc tịch : Tây Ban Nha | Sân nhà: Camp Nou | Sức chứa: 98,787

Logo Barcelona
Huấn luyện viên

Valverde, Ernesto

Quốc gia: Tây Ban Nha

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Đức

30/04/1992

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

16/11/1993

3

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

02/02/1987

4

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

10/03/1988

5

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

16/07/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

30/12/1999

7

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

12/06/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

12/08/1996

9

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

24/01/1987

10

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

24/06/1987

11

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

15/05/1997

12

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

12/02/1993

13

Thủ môn

Quốc gia: Hà Lan

22/04/1989

14

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

26/02/1997

15

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

17/06/1995

17

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

27/05/1992

18

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

21/03/1989

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

06/03/1987

20

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

07/02/1992

21

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

05/01/1998

22

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

22/05/1987

23

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

14/11/1993

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

14/11/1985

27

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

19/01/2000

28

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

13/08/1999

29

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

28/01/2000

30

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

02/03/1999

31

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

17/08/1996

33

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

17/11/1999

34

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

22/04/1999

35

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

20/01/1999

36

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

02/03/1999

38

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

06/01/1999

40

Hậu vệ

Quốc gia: Senegal

04/10/1998