DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Day, Jamie

Quốc gia: England

Cầu thủ
Rana Ashraful
1

Thủ môn

Quốc gia: Bangladesh

01/05/1988

Rana Ashraful
1

Thủ môn

01/05/1988

Liton Rasel
1

Thủ môn

Quốc gia: Bangladesh

30/11/1994

Liton Rasel
1

Thủ môn

30/11/1994

Nasir Nasirul
2

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

10/08/1988

Nasir Nasirul
2

Hậu vệ

10/08/1988

Faisal Waly
3

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

01/03/1985

Faisal Waly
3

Hậu vệ

01/03/1985

Karim Mohamed
3

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

01/07/1987

Karim Mohamed
3

Hậu vệ

01/07/1987

Mia, Mohamed Rahmat
3

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

08/12/1999

Mia, Mohamed Rahmat
3

Hậu vệ

08/12/1999

Barman Topu
4

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

20/12/1994

Barman Topu
4

Hậu vệ

20/12/1994

Khan Yeasin
4

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

16/09/1994

Khan Yeasin
4

Hậu vệ

16/09/1994

Islam Mohamed Ariful
5

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

20/12/1987

Islam Mohamed Ariful
5

Hậu vệ

20/12/1987

Badsha, Tutul Hosain
5

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

12/08/1999

Badsha, Tutul Hosain
5

Hậu vệ

12/08/1999

Bhuyan Jamal
6

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

10/04/1990

Bhuyan Jamal
6

Tiền vệ

10/04/1990

Mahmud Mohamed
7

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

03/06/1991

Mahmud Mohamed
7

Tiền vệ

03/06/1991

Jibon Nabib
9

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

17/08/1990

Jibon Nabib
9

Tiền đạo

17/08/1990

Rony Mohammed
10

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

08/10/1991

Rony Mohammed
10

Tiền đạo

08/10/1991

Sabuz, Tawhidul
10

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

14/09/1990

Sabuz, Tawhidul
10

Tiền đạo

14/09/1990

Ibrahim, Mohammad
11

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

07/08/1997

Ibrahim, Mohammad
11

Tiền vệ

07/08/1997

Islam Nasirul
12

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

05/10/1988

Islam Nasirul
12

Hậu vệ

05/10/1988

Shakil Ahmed
12

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

07/01/1988

Shakil Ahmed
12

Tiền vệ

07/01/1988

Bishwanath, Ghosh
12

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

30/11/-0001

Bishwanath, Ghosh
12

Hậu vệ

30/11/-0001

Khan Mohamed
13

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

07/07/1990

Khan Mohamed
13

Tiền vệ

07/07/1990

Fahad, Mohammad
13

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

15/09/1995

Fahad, Mohammad
13

Tiền vệ

15/09/1995

Fahad, Atiqur Rahman
13

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

15/09/1995

Fahad, Atiqur Rahman
13

Tiền vệ

15/09/1995

Biplo, Ahamed
14

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

30/11/-0001

Biplo, Ahamed
14

Tiền vệ

30/11/-0001

Raju Monaem
14

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

07/07/1990

Raju Monaem
14

Tiền vệ

07/07/1990

Bosh Kasto
14

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

16/04/1992

Bosh Kasto
14

Hậu vệ

16/04/1992

Hosan Rafi, Riyadul
15

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

30/11/-0001

Hosan Rafi, Riyadul
15

Hậu vệ

30/11/-0001

Sajib Amimur
16

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

18/06/1994

Sajib Amimur
16

Tiền đạo

18/06/1994

Miya, Rubel
16

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

01/01/1995

Miya, Rubel
16

Tiền đạo

01/01/1995

Rahman, Mahbubur
16

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

10/09/1999

Rahman, Mahbubur
16

Tiền đạo

10/09/1999

Shahed Shahedul
17

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

12/02/1991

Shahed Shahedul
17

Tiền đạo

12/02/1991

Chowdhury, Nasir Uddin
18

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

09/10/1979

Chowdhury, Nasir Uddin
18

Hậu vệ

09/10/1979

Rana Jewel
18

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

25/12/1995

Rana Jewel
18

Tiền vệ

25/12/1995

Batenmojumder Abdul
19

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

02/08/1987

Batenmojumder Abdul
19

Tiền vệ

02/08/1987

Hasan Raihan
19

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

10/09/1994

Hasan Raihan
19

Hậu vệ

10/09/1994

Hasan, Robiul
19

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

26/06/1999

Hasan, Robiul
19

Tiền vệ

26/06/1999

Faisal, Mahmud Mohammad
19

Tiền vệ

Quốc gia: Bangladesh

30/11/-0001

Faisal, Mahmud Mohammad
19

Tiền vệ

30/11/-0001

Alam Tawhidul
20

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

14/09/1990

Alam Tawhidul
20

Tiền đạo

14/09/1990

Miah, Matin
20

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

20/12/1998

Miah, Matin
20

Tiền đạo

20/12/1998

Linkon Mohamed
21

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

06/06/1990

Linkon Mohamed
21

Hậu vệ

06/06/1990

Rahman, Mohammad Arifur
21

Tiền đạo

Quốc gia: Bangladesh

30/11/-0001

Rahman, Mohammad Arifur
21

Tiền đạo

30/11/-0001

Sohel Shahidul
22

Thủ môn

Quốc gia: Bangladesh

16/09/1988

Sohel Shahidul
22

Thủ môn

16/09/1988

Liton Russel
22

Thủ môn

Quốc gia: Bangladesh

30/11/1994

Liton Russel
22

Thủ môn

30/11/1994

Islam Mohammad
22

Thủ môn

Quốc gia: Bangladesh

16/09/1988

Islam Mohammad
22

Thủ môn

16/09/1988

Rahman, Monjurur
29

Hậu vệ

Quốc gia: Bangladesh

09/05/1996

Rahman, Monjurur
29

Hậu vệ

09/05/1996