bahrain

Riffa - Bahrain

Quốc tịch : Bahrain | Sân nhà: Bahrain National Stadium | Sức chứa: 35,580

Bahrain
Soi keo Bahrain vs Philippines, 21h00 ngay 6/9

Soi kèo Bahrain vs Philippines, 21h00 ngày 6/9

access_time 04-09-2018

Bahrain và Philippines không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ. Một thế trận cởi mở là điều thường xuyên xuất hiện mỗi khi hai đội gặp nhau. Với cuộc chạm trán lần này có thể kịch bản đó cũng không nằm ngoại lệ.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sousa, Helio
Sousa, Helio

CẦU THỦ

Alawi Shubbar, Sayed
1

Alawi Shubbar, Sayed

Vị trí: Thủ môn

Hashem, Sayed
1

Hashem, Sayed

Vị trí: Tiền vệ

Adnan, Sayed Mohamed
2

Adnan, Sayed Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

Baqer, Sayed
2

Baqer, Sayed

Vị trí: Hậu vệ

Al Hayam, Waleed
3

Al Hayam, Waleed

Vị trí: Hậu vệ

Saeed, Sayed
4

Saeed, Sayed

Vị trí: Tiền vệ

Alshamsan, Hamad
5

Alshamsan, Hamad

Vị trí: Hậu vệ

Moosa, Ahmed Merza
6

Moosa, Ahmed Merza

Vị trí: Hậu vệ

Hasan, Mohamed Ahmed
6

Hasan, Mohamed Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Al Safi, Abdulwahab
7

Al Safi, Abdulwahab

Vị trí: Tiền vệ

Shaban, Mohamed Abdulwahab Ahmed
7

Shaban, Mohamed Abdulwahab Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Marhoon, Mohamed Jasim
8

Marhoon, Mohamed Jasim

Vị trí: Tiền đạo

Helal, Yusuf
9

Helal, Yusuf

Vị trí: Tiền đạo

Alhumaidan, Mahdi Faisal
9

Alhumaidan, Mahdi Faisal

Vị trí: Tiền đạo

Al Malood, Abdulwahab
10

Al Malood, Abdulwahab

Vị trí: Tiền vệ

Abdul Latif, Ismail
11

Abdul Latif, Ismail

Vị trí: Tiền đạo

Madan, Ali
11

Madan, Ali

Vị trí: Hậu vệ

Juma, Ahmed Ali
12

Juma, Ahmed Ali

Vị trí: Hậu vệ

Mohamed, Hamad
12

Mohamed, Hamad

Vị trí: Thủ môn

Nabeel, Ahmed
13

Nabeel, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

Al Romaihi, Mohamed
13

Al Romaihi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Haram, Ali
14

Haram, Ali

Vị trí: Tiền vệ

Alshaikh, Jasim Ahmed
15

Alshaikh, Jasim Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Issa, Sayed
16

Issa, Sayed

Vị trí: Hậu vệ

Bughammar, Ahmed
17

Bughammar, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

Al Hazaa, Abdulla
17

Al Hazaa, Abdulla

Vị trí: Hậu vệ

Ali Abdulla, Ahmed Abdulla
18

Ali Abdulla, Ahmed Abdulla

Vị trí: Hậu vệ

Al Aswad, Kamil Hasan
19

Al Aswad, Kamil Hasan

Vị trí: Tiền đạo

Al Husaini, Sami
20

Al Husaini, Sami

Vị trí: Tiền đạo

Habib, Yusuf
21

Habib, Yusuf

Vị trí: Thủ môn

Ahmed Jaafar, Sayed
21

Ahmed Jaafar, Sayed

Vị trí: Tiền vệ

Hasan, Mohamed
22

Hasan, Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

Fardan, Abdulkarim
22

Fardan, Abdulkarim

Vị trí: Thủ môn

Abdulrahman, Jamal Rashed
23

Abdulrahman, Jamal Rashed

Vị trí: Tiền vệ

Al Hooti, Rashed
23

Al Hooti, Rashed

Vị trí: Hậu vệ

Al Anezi, Isa
23

Al Anezi, Isa

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sousa, Helio
Sousa, Helio

CẦU THỦ

Alawi Shubbar, Sayed
1

Alawi Shubbar, Sayed

Vị trí: Thủ môn

Hashem, Sayed
1

Hashem, Sayed

Vị trí: Tiền vệ

Adnan, Sayed Mohamed
2

Adnan, Sayed Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

Baqer, Sayed
2

Baqer, Sayed

Vị trí: Hậu vệ

Al Hayam, Waleed
3

Al Hayam, Waleed

Vị trí: Hậu vệ

Saeed, Sayed
4

Saeed, Sayed

Vị trí: Tiền vệ

Alshamsan, Hamad
5

Alshamsan, Hamad

Vị trí: Hậu vệ

Moosa, Ahmed Merza
6

Moosa, Ahmed Merza

Vị trí: Hậu vệ

Hasan, Mohamed Ahmed
6

Hasan, Mohamed Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Al Safi, Abdulwahab
7

Al Safi, Abdulwahab

Vị trí: Tiền vệ

Shaban, Mohamed Abdulwahab Ahmed
7

Shaban, Mohamed Abdulwahab Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Marhoon, Mohamed Jasim
8

Marhoon, Mohamed Jasim

Vị trí: Tiền đạo

Helal, Yusuf
9

Helal, Yusuf

Vị trí: Tiền đạo

Alhumaidan, Mahdi Faisal
9

Alhumaidan, Mahdi Faisal

Vị trí: Tiền đạo

Al Malood, Abdulwahab
10

Al Malood, Abdulwahab

Vị trí: Tiền vệ

Abdul Latif, Ismail
11

Abdul Latif, Ismail

Vị trí: Tiền đạo

Madan, Ali
11

Madan, Ali

Vị trí: Hậu vệ

Juma, Ahmed Ali
12

Juma, Ahmed Ali

Vị trí: Hậu vệ

Mohamed, Hamad
12

Mohamed, Hamad

Vị trí: Thủ môn

Nabeel, Ahmed
13

Nabeel, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

Al Romaihi, Mohamed
13

Al Romaihi, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Haram, Ali
14

Haram, Ali

Vị trí: Tiền vệ

Alshaikh, Jasim Ahmed
15

Alshaikh, Jasim Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Issa, Sayed
16

Issa, Sayed

Vị trí: Hậu vệ

Bughammar, Ahmed
17

Bughammar, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

Al Hazaa, Abdulla
17

Al Hazaa, Abdulla

Vị trí: Hậu vệ

Ali Abdulla, Ahmed Abdulla
18

Ali Abdulla, Ahmed Abdulla

Vị trí: Hậu vệ

Al Aswad, Kamil Hasan
19

Al Aswad, Kamil Hasan

Vị trí: Tiền đạo

Al Husaini, Sami
20

Al Husaini, Sami

Vị trí: Tiền đạo

Habib, Yusuf
21

Habib, Yusuf

Vị trí: Thủ môn

Ahmed Jaafar, Sayed
21

Ahmed Jaafar, Sayed

Vị trí: Tiền vệ

Hasan, Mohamed
22

Hasan, Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

Fardan, Abdulkarim
22

Fardan, Abdulkarim

Vị trí: Thủ môn

Abdulrahman, Jamal Rashed
23

Abdulrahman, Jamal Rashed

Vị trí: Tiền vệ

Al Hooti, Rashed
23

Al Hooti, Rashed

Vị trí: Hậu vệ

Al Anezi, Isa
23

Al Anezi, Isa

Vị trí: Tiền vệ