bahia ba

Salvador - Brazil

Quốc tịch : Brazil | Sân nhà: Arena Fonte Nova | Sức chứa: 51,708

Logo Bahia BA

Soi kèo Bahia vs Ceara, 06h00 ngày 15/11

access_time 12-11-2018

Bahia đang thể hiện phong độ khá tốt trong thời gian gần đây. Cùng với lọi thế sân nhà là cơ sở để họ nghĩ về một chiến  trước Ceara.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Moreira, Enderson

CẦU THỦ

1

Friedrich, Douglas

Vị trí: Thủ môn

2

Paraiba, Nino

Vị trí: Hậu vệ

3

Pagnossat, Tiago

Vị trí: Hậu vệ

4

Jackson

Vị trí: Hậu vệ

5

Flavio

Vị trí: Tiền vệ

6

Pele, Leo

Vị trí: Hậu vệ

7

Elber

Vị trí: Tiền đạo

8

Allione, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

9

Gilberto

Vị trí: Tiền đạo

10

Rafael, Ze

Vị trí: Tiền vệ

11

Junio, Edigar

Vị trí: Tiền đạo

12

Clayton

Vị trí: Tiền đạo

13

Grolli, Douglas

Vị trí: Hậu vệ

14

Beserra Dos Santos, Luiz Henrique

Vị trí: Tiền vệ

15

Edson

Vị trí: Tiền vệ

16

Edimundo

Vị trí: Hậu vệ

16

Silva, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

17

Elton

Vị trí: Tiền vệ

18

Ramires

Vị trí: Tiền vệ

19

Nilson

Vị trí: Tiền vệ

20

Regis

Vị trí: Tiền vệ

21

Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

22

Bruno

Vị trí: Hậu vệ

23

Junior Brumado

Vị trí: Tiền đạo

25

Everson

Vị trí: Hậu vệ

26

Gregore

Vị trí: Tiền vệ

28

Lucas Fonseca

Vị trí: Hậu vệ

29

Vinicius

Vị trí: Tiền vệ

30

Antonio, Marco

Vị trí: Tiền vệ

31

Felipinho

Vị trí: Tiền vệ

32

Castro, Fernando

Vị trí: Thủ môn

33

Anderson

Vị trí: Thủ môn

36

Lepu

Vị trí: Tiền vệ

37

Fernandinho

Vị trí: Tiền đạo

37

Ramos, Junior

Vị trí: Tiền vệ

39

Itinga, Geovane

Vị trí: Tiền đạo

41

Van Van, Mayk

Vị trí: Hậu vệ

42

Joilson

Vị trí: Tiền vệ

43

Pelezinho, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

Roberto, Ze

Vị trí: Tiền đạo

Sergio, Mario

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Moreira, Enderson

CẦU THỦ

1

Friedrich, Douglas

Vị trí: Thủ môn

2

Paraiba, Nino

Vị trí: Hậu vệ

3

Pagnossat, Tiago

Vị trí: Hậu vệ

4

Jackson

Vị trí: Hậu vệ

5

Flavio

Vị trí: Tiền vệ

6

Pele, Leo

Vị trí: Hậu vệ

7

Elber

Vị trí: Tiền đạo

8

Allione, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

9

Gilberto

Vị trí: Tiền đạo

10

Rafael, Ze

Vị trí: Tiền vệ

11

Junio, Edigar

Vị trí: Tiền đạo

12

Clayton

Vị trí: Tiền đạo

13

Grolli, Douglas

Vị trí: Hậu vệ

14

Beserra Dos Santos, Luiz Henrique

Vị trí: Tiền vệ

15

Edson

Vị trí: Tiền vệ

16

Edimundo

Vị trí: Hậu vệ

16

Silva, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

17

Elton

Vị trí: Tiền vệ

18

Ramires

Vị trí: Tiền vệ

19

Nilson

Vị trí: Tiền vệ

20

Regis

Vị trí: Tiền vệ

21

Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

22

Bruno

Vị trí: Hậu vệ

23

Junior Brumado

Vị trí: Tiền đạo

25

Everson

Vị trí: Hậu vệ

26

Gregore

Vị trí: Tiền vệ

28

Lucas Fonseca

Vị trí: Hậu vệ

29

Vinicius

Vị trí: Tiền vệ

30

Antonio, Marco

Vị trí: Tiền vệ

31

Felipinho

Vị trí: Tiền vệ

32

Castro, Fernando

Vị trí: Thủ môn

33

Anderson

Vị trí: Thủ môn

36

Lepu

Vị trí: Tiền vệ

37

Fernandinho

Vị trí: Tiền đạo

37

Ramos, Junior

Vị trí: Tiền vệ

39

Itinga, Geovane

Vị trí: Tiền đạo

41

Van Van, Mayk

Vị trí: Hậu vệ

42

Joilson

Vị trí: Tiền vệ

43

Pelezinho, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

Roberto, Ze

Vị trí: Tiền đạo

Sergio, Mario

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Bahia BA

Kết quả thi đấu Bahia BA

Huấn luyện viên

Moreira, Enderson

Quốc gia: Brazil

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

12/12/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

10/01/1986

3

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

17/06/1990

4

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

01/05/1990

5

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

10/02/1996

6

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

06/03/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

27/05/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

28/10/1994

9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

05/06/1989

10

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

16/06/1993

11

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

06/05/1991

12

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

23/10/1995

13

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

05/10/1989

14

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

19/04/1997

15

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

01/07/1991

16

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

09/01/1999

16

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

03/01/1995

17

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

17/03/1990

18

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

10/08/2000

19

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

21/04/1987

20

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

30/11/1992

21

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

01/12/1996

22

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

30/08/1985

23

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

15/05/1999

25

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

24/07/1997

26

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

02/03/1994

28

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

02/08/1985

29

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

15/04/1991

30

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

01/10/1997

31

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

03/02/1998

32

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

30/03/1997

33

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

20/11/1983

36

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

16/01/1997

37

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

19/07/1997

37

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

03/03/1998

39

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

10/03/1998

41

Hậu vệ

Quốc gia: Belarus

31/08/1999

42

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

04/08/1997

43

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

10/09/1995

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

14/09/1993

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

02/09/1995

728x90
130x300
130x300