DANH SÁCH CẦU THỦ

Cầu thủ
Jannatov Mehdi
0

Thủ môn

Quốc gia: Azerbaijan

26/01/1992

Jannatov Mehdi
0

Thủ môn

26/01/1992

Mustafazada Bahlul
4

Hậu vệ

Quốc gia: Azerbaijan

27/02/1997

Mustafazada Bahlul
4

Hậu vệ

27/02/1997

Jamalov Elvin
5

Tiền vệ

Quốc gia: Azerbaijan

04/02/1995

Jamalov Elvin
5

Tiền vệ

04/02/1995

Iskenderli Vusal
9

Tiền vệ

Quốc gia: Azerbaijan

03/11/1995

Iskenderli Vusal
9

Tiền vệ

03/11/1995

Agabala Ramazanov
10

Tiền đạo

Quốc gia: Azerbaijan

20/01/1993

Agabala Ramazanov
10

Tiền đạo

20/01/1993

Ramil Sheydaev
11

Tiền đạo

Quốc gia: Azerbaijan

15/03/1996

Ramil Sheydaev
11

Tiền đạo

15/03/1996

Aliyev, Shahriyar
15

Hậu vệ

Quốc gia: Azerbaijan

25/12/1992

Aliyev, Shahriyar
15

Hậu vệ

25/12/1992

Dadashov Rufat
16

Tiền đạo

Quốc gia: Azerbaijan

29/09/1991

Dadashov Rufat
16

Tiền đạo

29/09/1991

Khalilzade Tamkin
19

Hậu vệ

Quốc gia: Azerbaijan

06/08/1993

Khalilzade Tamkin
19

Hậu vệ

06/08/1993

Huseynov Javid
22

Tiền vệ

Quốc gia: Azerbaijan

09/03/1988

Huseynov Javid
22

Tiền vệ

09/03/1988

Dzhenetov Mekhti
23

Thủ môn

Quốc gia: Azerbaijan

26/01/1992

Dzhenetov Mekhti
23

Thủ môn

26/01/1992