avranches

Avranches - Pháp

Quốc tịch : Pháp | Sân nhà: Stade René Fenouillère | Sức chứa: 4,600

Logo Avranches

HUẤN LUYỆN VIÊN

Reculeau, Frederic

CẦU THỦ

Lamonge, Anthony

Vị trí: Thủ môn

1

Beuve, Anthony

Vị trí: Thủ môn

4

Leonard, Paul

Vị trí: Hậu vệ

16

Cyriack Garel

Vị trí: Thủ môn

17

Bizolon, Alister

Vị trí: Hậu vệ

21

Andrea, Romain

Vị trí: Hậu vệ

28

Saunie, Henri

Vị trí: Hậu vệ

Baya, Terence

Vị trí: Hậu vệ

Basin, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

3

Lusinga, Aristote

Vị trí: Hậu vệ

Dekoke, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

2

Mamadou Ndiaye

Vị trí: Hậu vệ

Danger, Bradley

Vị trí: Hậu vệ

24

Bonenfant, Remi

Vị trí: Hậu vệ

27

Mlaab, Hicham

Vị trí: Tiền vệ

Colin, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

6

Guyonnet, Sylvestre

Vị trí: Tiền vệ

26

Koussalouka, Blanstel

Vị trí: Tiền vệ

Maziz, Youssef

Vị trí: Tiền vệ

10

Farnabe, Julien

Vị trí: Tiền vệ

38

Rabei, Reda

Vị trí: Tiền vệ

Coutant, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Alouache, Samy

Vị trí: Tiền vệ

7

Ekofo, Nego

Vị trí: Tiền đạo

8

Boateng, Charles

Vị trí: Tiền vệ

12

Michel, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Herelle, Kleyveens

Vị trí: Tiền đạo

19

Mayulu, Christopher

Vị trí: Tiền đạo

Maanane, Eddy

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Reculeau, Frederic

CẦU THỦ

Lamonge, Anthony

Vị trí: Thủ môn

1

Beuve, Anthony

Vị trí: Thủ môn

4

Leonard, Paul

Vị trí: Hậu vệ

16

Cyriack Garel

Vị trí: Thủ môn

17

Bizolon, Alister

Vị trí: Hậu vệ

21

Andrea, Romain

Vị trí: Hậu vệ

28

Saunie, Henri

Vị trí: Hậu vệ

Baya, Terence

Vị trí: Hậu vệ

Basin, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

3

Lusinga, Aristote

Vị trí: Hậu vệ

Dekoke, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

2

Mamadou Ndiaye

Vị trí: Hậu vệ

Danger, Bradley

Vị trí: Hậu vệ

24

Bonenfant, Remi

Vị trí: Hậu vệ

27

Mlaab, Hicham

Vị trí: Tiền vệ

Colin, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

6

Guyonnet, Sylvestre

Vị trí: Tiền vệ

26

Koussalouka, Blanstel

Vị trí: Tiền vệ

Maziz, Youssef

Vị trí: Tiền vệ

10

Farnabe, Julien

Vị trí: Tiền vệ

38

Rabei, Reda

Vị trí: Tiền vệ

Coutant, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Alouache, Samy

Vị trí: Tiền vệ

7

Ekofo, Nego

Vị trí: Tiền đạo

8

Boateng, Charles

Vị trí: Tiền vệ

12

Michel, Clement

Vị trí: Tiền vệ

Herelle, Kleyveens

Vị trí: Tiền đạo

19

Mayulu, Christopher

Vị trí: Tiền đạo

Maanane, Eddy

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Avranches

Kết quả thi đấu Avranches

Huấn luyện viên

Reculeau, Frederic

Quốc gia: Pháp

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

04/04/1996

1

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

24/06/1988

4

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

01/01/1994

16

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

13/07/1996

17

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

17/12/1993

21

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

21/02/1991

28

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Trung Phi

28/04/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

12/01/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

22/07/1998

3

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

20/02/1990

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

06/01/1996

2

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

28/05/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

29/01/1998

24

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

24/02/1989

27

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

27/02/1990

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

15/11/1992

6

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

29/10/1989

26

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

25/10/1991

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

24/06/1998

10

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

06/10/1993

38

Tiền vệ

Quốc gia: Algeria

12/07/1994

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

08/07/1985

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

21/10/1994

7

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

17/05/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

14/12/1989

12

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

10/06/1993

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

12/11/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

16/08/1986

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

03/02/1995

728x90
130x300
130x300