avai

Florianopolis - Brazil

Quốc tịch : Brazil | Sân nhà: Estadio Da Ressacada | Sức chứa: 17,800

Logo Avai

HUẤN LUYỆN VIÊN

Geninho

CẦU THỦ

1

Frigeri, Lucas

Vị trí: Thủ môn

3

Betao

Vị trí: Hậu vệ

13

Lopes, Leo

Vị trí: Thủ môn

14

Thalheimer, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

15

Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

17

Nuno

Vị trí: Hậu vệ

22

Iury

Vị trí: Hậu vệ

25

Claudio Vitor

Vị trí: Thủ môn

63

Kunde, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

89

Vladimir

Vị trí: Thủ môn

Joao Vitor

Vị trí: Hậu vệ

33

Marquinhos

Vị trí: Hậu vệ

83

Gledson

Vị trí: Thủ môn

Paulinho

Vị trí: Hậu vệ

2

Silva, Alex

Vị trí: Hậu vệ

5

Mosquera, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

10

Douglas

Vị trí: Tiền vệ

Marquinhos

Vị trí: Tiền vệ

7

Castro, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

8

Jones Carioca

Vị trí: Tiền đạo

11

Brizuela, Feliciano

Vị trí: Tiền đạo

19

Joao Paulo

Vị trí: Tiền vệ

20

Gege

Vị trí: Tiền vệ

21

Luanzinho

Vị trí: Tiền vệ

23

Igor

Vị trí: Hậu vệ

26

Julinho

Vị trí: Hậu vệ

Luanderson

Vị trí: Tiền vệ

28

Daniel Amorim

Vị trí: Tiền đạo

30

Moritz, Andre

Vị trí: Tiền vệ

31

Dudu

Vị trí: Tiền vệ

38

de Freitas, Jean Hebert

Vị trí: Tiền đạo

55

Marcinho

Vị trí: Tiền vệ

75

Falcao

Vị trí: Tiền vệ

77

Lima, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

94

Matheus

Vị trí: Tiền vệ

97

Lourenco

Vị trí: Tiền đạo

98

Wesley

Vị trí: Tiền vệ

99

Getulio

Vị trí: Tiền đạo

Matias, Matheus

Vị trí: Tiền đạo

70

Paulista, Caio

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Geninho

CẦU THỦ

1

Frigeri, Lucas

Vị trí: Thủ môn

3

Betao

Vị trí: Hậu vệ

13

Lopes, Leo

Vị trí: Thủ môn

14

Thalheimer, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

15

Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

17

Nuno

Vị trí: Hậu vệ

22

Iury

Vị trí: Hậu vệ

25

Claudio Vitor

Vị trí: Thủ môn

63

Kunde, Eduardo

Vị trí: Hậu vệ

89

Vladimir

Vị trí: Thủ môn

Joao Vitor

Vị trí: Hậu vệ

33

Marquinhos

Vị trí: Hậu vệ

83

Gledson

Vị trí: Thủ môn

Paulinho

Vị trí: Hậu vệ

2

Silva, Alex

Vị trí: Hậu vệ

5

Mosquera, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

10

Douglas

Vị trí: Tiền vệ

Marquinhos

Vị trí: Tiền vệ

7

Castro, Pedro

Vị trí: Tiền vệ

8

Jones Carioca

Vị trí: Tiền đạo

11

Brizuela, Feliciano

Vị trí: Tiền đạo

19

Joao Paulo

Vị trí: Tiền vệ

20

Gege

Vị trí: Tiền vệ

21

Luanzinho

Vị trí: Tiền vệ

23

Igor

Vị trí: Hậu vệ

26

Julinho

Vị trí: Hậu vệ

Luanderson

Vị trí: Tiền vệ

28

Daniel Amorim

Vị trí: Tiền đạo

30

Moritz, Andre

Vị trí: Tiền vệ

31

Dudu

Vị trí: Tiền vệ

38

de Freitas, Jean Hebert

Vị trí: Tiền đạo

55

Marcinho

Vị trí: Tiền vệ

75

Falcao

Vị trí: Tiền vệ

77

Lima, Gabriel

Vị trí: Tiền đạo

94

Matheus

Vị trí: Tiền vệ

97

Lourenco

Vị trí: Tiền đạo

98

Wesley

Vị trí: Tiền vệ

99

Getulio

Vị trí: Tiền đạo

Matias, Matheus

Vị trí: Tiền đạo

70

Paulista, Caio

Vị trí: Tiền đạo