fk austria wien

Viên - Áo

Quốc tịch : Áo | Sân nhà: Generali Arena | Sức chứa: 17,500

FK Austria Wien

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ilzer, Christian
Ilzer, Christian

CẦU THỦ

Maudo
3

Maudo

Vị trí: Hậu vệ

Jeggo, James
4

Jeggo, James

Vị trí: Tiền vệ

Demaku, Vesel
5

Demaku, Vesel

Vị trí: Tiền vệ

Hahn, Niels
6

Hahn, Niels

Vị trí: Tiền vệ

Sax, Maximilian
7

Sax, Maximilian

Vị trí: Tiền đạo

Zwierschitz, Stephan
8

Zwierschitz, Stephan

Vị trí: Hậu vệ

Wimmer, Patrick
9

Wimmer, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Grunwald, Alexander
10

Grunwald, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Pichler, Benedikt
11

Pichler, Benedikt

Vị trí: Tiền đạo

Lucic, Ivan
13

Lucic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Monschein, Christoph
14

Monschein, Christoph

Vị trí: Tiền đạo

Serbest, Tarkan
15

Serbest, Tarkan

Vị trí: Tiền vệ

Prokop, Dominik
16

Prokop, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Klein, Florian
17

Klein, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Schoissengeyr, Christian
18

Schoissengeyr, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Yateke, Sterling
19

Yateke, Sterling

Vị trí: Tiền đạo

Edomwonyi, Bright
20

Edomwonyi, Bright

Vị trí: Tiền đạo

Cavlan, Caner
22

Cavlan, Caner

Vị trí: Hậu vệ

Palmer-Brown, Erik
23

Palmer-Brown, Erik

Vị trí: Hậu vệ

Borkovic, Alexandar
24

Borkovic, Alexandar

Vị trí: Hậu vệ

Turgeman, Alon
26

Turgeman, Alon

Vị trí: Tiền đạo

Ebner, Thomas
27

Ebner, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Martschinko, Christoph
28

Martschinko, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Madl, Michael
30

Madl, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Pentz, Patrick
32

Pentz, Patrick

Vị trí: Thủ môn

Jonovic, Stefan
35

Jonovic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Fitz, Dominik
36

Fitz, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Jukic, Aleksandar
37

Jukic, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

Sax, Maximilion
37

Sax, Maximilion

Vị trí: Tiền vệ

Sarkaria, Manprit
39

Sarkaria, Manprit

Vị trí: Tiền vệ

Handl, Johannes
46

Handl, Johannes

Vị trí: Hậu vệ

Kos, Mirko
99

Kos, Mirko

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ilzer, Christian
Ilzer, Christian

CẦU THỦ

Maudo
3

Maudo

Vị trí: Hậu vệ

Jeggo, James
4

Jeggo, James

Vị trí: Tiền vệ

Demaku, Vesel
5

Demaku, Vesel

Vị trí: Tiền vệ

Hahn, Niels
6

Hahn, Niels

Vị trí: Tiền vệ

Sax, Maximilian
7

Sax, Maximilian

Vị trí: Tiền đạo

Zwierschitz, Stephan
8

Zwierschitz, Stephan

Vị trí: Hậu vệ

Wimmer, Patrick
9

Wimmer, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Grunwald, Alexander
10

Grunwald, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

Pichler, Benedikt
11

Pichler, Benedikt

Vị trí: Tiền đạo

Lucic, Ivan
13

Lucic, Ivan

Vị trí: Thủ môn

Monschein, Christoph
14

Monschein, Christoph

Vị trí: Tiền đạo

Serbest, Tarkan
15

Serbest, Tarkan

Vị trí: Tiền vệ

Prokop, Dominik
16

Prokop, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Klein, Florian
17

Klein, Florian

Vị trí: Hậu vệ

Schoissengeyr, Christian
18

Schoissengeyr, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Yateke, Sterling
19

Yateke, Sterling

Vị trí: Tiền đạo

Edomwonyi, Bright
20

Edomwonyi, Bright

Vị trí: Tiền đạo

Cavlan, Caner
22

Cavlan, Caner

Vị trí: Hậu vệ

Palmer-Brown, Erik
23

Palmer-Brown, Erik

Vị trí: Hậu vệ

Borkovic, Alexandar
24

Borkovic, Alexandar

Vị trí: Hậu vệ

Turgeman, Alon
26

Turgeman, Alon

Vị trí: Tiền đạo

Ebner, Thomas
27

Ebner, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Martschinko, Christoph
28

Martschinko, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Madl, Michael
30

Madl, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Pentz, Patrick
32

Pentz, Patrick

Vị trí: Thủ môn

Jonovic, Stefan
35

Jonovic, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Fitz, Dominik
36

Fitz, Dominik

Vị trí: Tiền vệ

Jukic, Aleksandar
37

Jukic, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

Sax, Maximilion
37

Sax, Maximilion

Vị trí: Tiền vệ

Sarkaria, Manprit
39

Sarkaria, Manprit

Vị trí: Tiền vệ

Handl, Johannes
46

Handl, Johannes

Vị trí: Hậu vệ

Kos, Mirko
99

Kos, Mirko

Vị trí: Thủ môn