atletico pachuca

Pachuca de Soto - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Miguel Hidalgo | Sức chứa: 27,512

Logo Atletico Pachuca

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palermo, Martin

CẦU THỦ

Sanchez, Andres

Vị trí: Thủ môn

2

Barreiro, Stiven

Vị trí: Hậu vệ

3

Leonel Moreira

Vị trí: Thủ môn

Torgnascioli, Franco

Vị trí: Thủ môn

4

Tapias, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

6

Lopez, Raul

Vị trí: Hậu vệ

7

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

10

Cardona, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

11

Jose Leonardo Ulloa

Vị trí: Tiền đạo

12

Garcia, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

13

Blanco, Alfonso

Vị trí: Thủ môn

14

Aguirre, Erick

Vị trí: Tiền vệ

15

Hernandez, Edwin

Vị trí: Hậu vệ

16

Hernandez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

16

Guzman, Victor

Vị trí: Tiền vệ

18

Martinez, Jose

Vị trí: Hậu vệ

19

Figueroa, Tony

Vị trí: Tiền vệ

21

Perez, Oscar

Vị trí: Thủ môn

23

Oscar Murillo

Vị trí: Hậu vệ

24

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

26

Davila, Victor

Vị trí: Tiền đạo

28

Sanchez, Erick

Vị trí: Tiền vệ

28

Gomez, Nahum

Vị trí: Tiền vệ

29

Franco Jara

Vị trí: Tiền đạo

32

Bustos, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

33

Castrejon, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

33

Sosa, Victor

Vị trí: Tiền vệ

82

Alvarez, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

284

Orona, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

289

de la Rosa, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

290

Padilla, Jose

Vị trí: Tiền vệ

296

Meza, Hardy

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palermo, Martin

CẦU THỦ

Sanchez, Andres

Vị trí: Thủ môn

2

Barreiro, Stiven

Vị trí: Hậu vệ

3

Leonel Moreira

Vị trí: Thủ môn

Torgnascioli, Franco

Vị trí: Thủ môn

4

Tapias, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

6

Lopez, Raul

Vị trí: Hậu vệ

7

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền đạo

10

Cardona, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

11

Jose Leonardo Ulloa

Vị trí: Tiền đạo

12

Garcia, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

13

Blanco, Alfonso

Vị trí: Thủ môn

14

Aguirre, Erick

Vị trí: Tiền vệ

15

Hernandez, Edwin

Vị trí: Hậu vệ

16

Hernandez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

16

Guzman, Victor

Vị trí: Tiền vệ

18

Martinez, Jose

Vị trí: Hậu vệ

19

Figueroa, Tony

Vị trí: Tiền vệ

21

Perez, Oscar

Vị trí: Thủ môn

23

Oscar Murillo

Vị trí: Hậu vệ

24

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

26

Davila, Victor

Vị trí: Tiền đạo

28

Sanchez, Erick

Vị trí: Tiền vệ

28

Gomez, Nahum

Vị trí: Tiền vệ

29

Franco Jara

Vị trí: Tiền đạo

32

Bustos, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

33

Castrejon, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

33

Sosa, Victor

Vị trí: Tiền vệ

82

Alvarez, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

284

Orona, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

289

de la Rosa, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

290

Padilla, Jose

Vị trí: Tiền vệ

296

Meza, Hardy

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu Atletico Pachuca

Huấn luyện viên

Palermo, Martin

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

03/10/1997

2

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

19/06/1994

3

Thủ môn

Quốc gia: Costa Rica

02/04/1990

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

24/08/1990

4

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

09/01/1997

6

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

23/02/1993

7

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

18/04/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

08/12/1992

11

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

26/07/1986

12

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

28/12/1989

13

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

31/07/1987

14

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

23/02/1997

15

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

10/07/1986

16

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

10/06/1989

16

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

03/02/1995

18

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

22/02/1987

19

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

13/06/1999

21

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

01/02/1973

23

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

18/04/1988

24

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

07/01/1998

26

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

04/11/1997

28

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

27/09/1999

28

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

19/01/1998

29

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

15/07/1988

32

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

04/07/1998

33

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

24/02/1997

33

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

18/01/1987

82

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

15/01/1999

284

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

22/02/1999

289

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

04/01/2000

290

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

16/02/1999

296

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

21/08/2000

728x90
130x300
130x300