Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

atletico pachuca

Pachuca de Soto - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Miguel Hidalgo | Sức chứa: 27,512

Logo Atletico Pachuca

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palermo, Martin

CẦU THỦ

Sanchez, Andres

Vị trí: Thủ môn

2

Barreiro, Stiven

Vị trí: Hậu vệ

3

Leonel Moreira

Vị trí: Thủ môn

Torgnascioli, Franco

Vị trí: Thủ môn

4

Tapias, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

5

Guzman, Victor

Vị trí: Tiền vệ

6

Lopez, Raul

Vị trí: Hậu vệ

7

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền vệ

10

Cardona, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

11

Jose Leonardo Ulloa

Vị trí: Tiền đạo

12

Garcia, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

13

Blanco, Alfonso

Vị trí: Thủ môn

14

Aguirre, Erick

Vị trí: Tiền vệ

15

Hernandez, Edwin

Vị trí: Hậu vệ

16

Hernandez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

18

Martinez, Jose

Vị trí: Hậu vệ

19

Figueroa, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

21

Perez, Oscar

Vị trí: Thủ môn

23

Oscar Murillo

Vị trí: Hậu vệ

24

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

26

Davila, Victor

Vị trí: Tiền đạo

28

Sanchez, Erick

Vị trí: Tiền vệ

28

Gomez, Nahum

Vị trí: Tiền vệ

29

Franco Jara

Vị trí: Tiền đạo

32

Bustos, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

33

Castrejon, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

33

Sosa, Victor

Vị trí: Tiền vệ

82

Alvarez, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

284

Orona, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

289

de la Rosa, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

290

Padilla, Jose

Vị trí: Tiền vệ

296

Meza, Hardy

Vị trí: Tiền vệ

340

Castillo, Raul

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palermo, Martin

CẦU THỦ

Sanchez, Andres

Vị trí: Thủ môn

2

Barreiro, Stiven

Vị trí: Hậu vệ

3

Leonel Moreira

Vị trí: Thủ môn

Torgnascioli, Franco

Vị trí: Thủ môn

4

Tapias, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

5

Guzman, Victor

Vị trí: Tiền vệ

6

Lopez, Raul

Vị trí: Hậu vệ

7

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền vệ

10

Cardona, Edwin

Vị trí: Tiền vệ

11

Jose Leonardo Ulloa

Vị trí: Tiền đạo

12

Garcia, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

13

Blanco, Alfonso

Vị trí: Thủ môn

14

Aguirre, Erick

Vị trí: Tiền vệ

15

Hernandez, Edwin

Vị trí: Hậu vệ

16

Hernandez, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

18

Martinez, Jose

Vị trí: Hậu vệ

19

Figueroa, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

21

Perez, Oscar

Vị trí: Thủ môn

23

Oscar Murillo

Vị trí: Hậu vệ

24

Lopez, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

26

Davila, Victor

Vị trí: Tiền đạo

28

Sanchez, Erick

Vị trí: Tiền vệ

28

Gomez, Nahum

Vị trí: Tiền vệ

29

Franco Jara

Vị trí: Tiền đạo

32

Bustos, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

33

Castrejon, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

33

Sosa, Victor

Vị trí: Tiền vệ

82

Alvarez, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

284

Orona, Efrain

Vị trí: Hậu vệ

289

de la Rosa, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

290

Padilla, Jose

Vị trí: Tiền vệ

296

Meza, Hardy

Vị trí: Tiền vệ

340

Castillo, Raul

Vị trí: Tiền vệ