Atletico Mineiro MG

Quốc gia : Brazil | Sân nhà: Independencia | Sức chứa: 23,018

Atletico Mineiro MG

Atletico Mineiro MG

Quốc gia : Brazil | Sân nhà: Independencia | | Sức chứa: 23,018

Atletico Mineiro MG

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Dudamel, Rafael

Quốc gia: Venezuela

Cầu thủ
Passos, Leo
0

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

13/03/1999

Passos, Leo
0

Tiền vệ

13/03/1999

Silva, Bruno
0

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

28/03/2000

Silva, Bruno
0

Tiền đạo

28/03/2000

Borrero, Dylan
0

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

05/01/2002

Borrero, Dylan
0

Tiền đạo

05/01/2002

Mailton
0

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

31/05/1998

Mailton
0

Hậu vệ

31/05/1998

Nathan Ake
0

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

13/03/1996

Nathan Ake
0

Tiền vệ

13/03/1996

Hyoran
0

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

25/05/1993

Hyoran
0

Tiền vệ

25/05/1993

Souza Allan
0

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

03/03/1997

Souza Allan
0

Tiền vệ

03/03/1997

Victor
1

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

21/01/1983

Victor
1

Thủ môn

21/01/1983

Patric
2

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

25/03/1989

Patric
2

Hậu vệ

25/03/1989

Silva, Leonardo
3

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

22/06/1979

Silva, Leonardo
3

Hậu vệ

22/06/1979

Rever
4

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

04/01/1985

Rever
4

Hậu vệ

04/01/1985

Martinez, Ramon
5

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

04/01/1996

Martinez, Ramon
5

Tiền vệ

04/01/1996

Santos, Fabio
6

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

16/09/1985

Santos, Fabio
6

Hậu vệ

16/09/1985

Elias
7

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

16/05/1985

Elias
7

Tiền vệ

16/05/1985

Oliveira, Ricardo
9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

06/05/1980

Oliveira, Ricardo
9

Tiền đạo

06/05/1980

Cazares Juan
10

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

03/04/1992

Cazares Juan
10

Tiền vệ

03/04/1992

Maicon
11

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

18/02/1990

Maicon
11

Tiền đạo

18/02/1990

Mansur
14

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

17/04/1993

Mansur
14

Hậu vệ

17/04/1993

Welison, Jose
14

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

11/03/1995

Welison, Jose
14

Tiền vệ

11/03/1995

Barcelos, Danilo
14

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

17/08/1991

Barcelos, Danilo
14

Hậu vệ

17/08/1991

Rabello, Igor
16

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

28/04/1995

Rabello, Igor
16

Hậu vệ

28/04/1995

Candido, Lucas
18

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

25/12/1993

Candido, Lucas
18

Tiền vệ

25/12/1993

Maidana, Iago
19

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

06/02/1996

Maidana, Iago
19

Hậu vệ

06/02/1996

Mendes, Vitor
21

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

13/02/1999

Mendes, Vitor
21

Hậu vệ

13/02/1999

Franco Di Santo
26

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

07/04/1989

Franco Di Santo
26

Tiền đạo

07/04/1989

Hernandez Lucas
28

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

05/08/1992

Hernandez Lucas
28

Hậu vệ

05/08/1992

Blanco, Gustavo
30

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

03/10/1994

Blanco, Gustavo
30

Tiền vệ

03/10/1994

Michael
31

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

08/04/1995

Michael
31

Thủ môn

08/04/1995

Leonan
31

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

20/10/1995

Leonan
31

Hậu vệ

20/10/1995

Fernando
33

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

01/08/1997

Fernando
33

Thủ môn

01/08/1997

Mendez, Vitor
34

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

13/02/1999

Mendez, Vitor
34

Hậu vệ

13/02/1999

Stockl, Matheus
35

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

14/03/2000

Stockl, Matheus
35

Hậu vệ

14/03/2000

Gabriel
37

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

31/05/2000

Gabriel
37

Tiền vệ

31/05/2000

Cleiton
40

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

19/08/1997

Cleiton
40

Thủ môn

19/08/1997

Castilho Carvalho, Guilherme
42

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

19/09/1999

Castilho Carvalho, Guilherme
42

Hậu vệ

19/09/1999

Guedes, Renan
42

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

19/01/1998

Guedes, Renan
42

Hậu vệ

19/01/1998

Bruninho
43

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

27/04/2000

Bruninho
43

Tiền vệ

27/04/2000

Sousa, Felipe
45

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

06/05/1999

Sousa, Felipe
45

Tiền đạo

06/05/1999

Ruan Da Silva, Talison
45

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

02/06/2000

Ruan Da Silva, Talison
45

Hậu vệ

02/06/2000

Neto
46

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

11/09/2002

Neto
46

Tiền vệ

11/09/2002

Raphael
48

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

18/03/1999

Raphael
48

Tiền đạo

18/03/1999

Geuvanio
49

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

05/04/1992

Geuvanio
49

Tiền đạo

05/04/1992

Marquinhos
50

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

23/10/1999

Marquinhos
50

Tiền vệ

23/10/1999

Griggio, Leonardo
51

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

19/02/1999

Griggio, Leonardo
51

Hậu vệ

19/02/1999

Otero Romulo
80

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

09/11/1992

Otero Romulo
80

Tiền vệ

09/11/1992

Jair
88

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

26/08/1994

Jair
88

Tiền vệ

26/08/1994

Edinho
94

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

08/08/1994

Edinho
94

Tiền vệ

08/08/1994

Clayton
95

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

23/10/1995

Clayton
95

Tiền đạo

23/10/1995

Guga
98

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

29/08/1998

Guga
98

Hậu vệ

29/08/1998

Vinicius, Alessandro
976

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

15/02/1999

Vinicius, Alessandro
976

Tiền vệ

15/02/1999