atletico madrid

Madrid - Tây Ban Nha

Quốc tịch : Tây Ban Nha | Sân nhà: Wanda Metropolitano | Sức chứa: 67,829

Logo Atletico Madrid
Huấn luyện viên

Simeone, Diego

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

13/05/1987

2

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

16/02/1986

3

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

09/08/1985

4

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

13/01/1992

5

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

13/06/1993

6

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

08/01/1992

7

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

21/03/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

21/11/1994

9

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

05/01/1988

10

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

09/03/1995

11

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

12/11/1995

13

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

07/01/1993

14

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

22/06/1996

15

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

08/01/1991

18

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

24/06/2000

19

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

07/10/1988

20

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

09/01/1985

21

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

14/02/1996

22

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

23/10/1992

23

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

02/11/1989

24

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

20/01/1995

25

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

28/02/1996

28

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

15/03/1996

30

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

25/01/1999

32

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

06/08/1999

33

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

24/02/1998

34

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

01/04/1999

35

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

14/01/1999

36

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

10/09/1997

37

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

15/01/1999

38

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

30/04/1998

40

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

21/01/2001

43

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

20/03/1998

46

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

17/06/1996

47

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

10/03/1999

54

Quốc gia: Tây Ban Nha

01/01/1970

55

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

10/02/2001

57

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

30/03/2000