Atletico Lanus

Quốc gia : Argentina | Sân nhà: Estadio Ciudad de Lanus | Sức chứa: 46,619

Atletico Lanus

Atletico Lanus

Quốc gia : Argentina | Sân nhà: Estadio Ciudad de Lanus | | Sức chứa: 46,619

Atletico Lanus

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Zubeldia, Luis

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Belluschi Fernando
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

10/09/1983

Belluschi Fernando
0

Tiền vệ

10/09/1983

Burdisso Guillermo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

26/09/1988

Burdisso Guillermo
0

Hậu vệ

26/09/1988

Herrera Marcelo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

26/02/1992

Herrera Marcelo
0

Hậu vệ

26/02/1992

Morgantini, Nicolas Jorge
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

11/09/1994

Morgantini, Nicolas Jorge
0

Hậu vệ

11/09/1994

Rossi, Agustin
1

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

21/08/1995

Rossi, Agustin
1

Thủ môn

21/08/1995

Gomez Jose
4

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

13/09/1993

Gomez Jose
4

Hậu vệ

13/09/1993

Ezequiel Munoz
6

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

08/10/1990

Ezequiel Munoz
6

Hậu vệ

08/10/1990

Acosta Lautaro
7

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

14/03/1988

Acosta Lautaro
7

Tiền đạo

14/03/1988

Astina Marcos
8

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

21/01/1996

Astina Marcos
8

Tiền đạo

21/01/1996

Sand Jose
9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

17/07/1980

Sand Jose
9

Tiền đạo

17/07/1980

Moreno Marcelino
10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

25/06/1995

Moreno Marcelino
10

Tiền vệ

25/06/1995

Martinez, Pablo
11

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

30/11/1996

Martinez, Pablo
11

Tiền đạo

30/11/1996

Avellaneda Nicolas
12

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

24/02/1993

Avellaneda Nicolas
12

Thủ môn

24/02/1993

Cozzani Juan Pablo
12

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

09/10/1998

Cozzani Juan Pablo
12

Thủ môn

09/10/1998

Belmonte Tomas
13

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

27/05/1998

Belmonte Tomas
13

Tiền vệ

27/05/1998

Vera Lucas
14

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

02/01/1994

Vera Lucas
14

Tiền vệ

02/01/1994

Vera, Lucas
14

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

18/04/1997

Vera, Lucas
14

Tiền vệ

18/04/1997

Sara, Guillermo
15

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

30/09/1987

Sara, Guillermo
15

Thủ môn

30/09/1987

Renzo Gonzalo
17

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

30/12/1995

Renzo Gonzalo
17

Tiền đạo

30/12/1995

Morales, Lautaro
17

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

16/12/1999

Morales, Lautaro
17

Thủ môn

16/12/1999

Quignon Facundo
19

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

02/05/1993

Quignon Facundo
19

Tiền vệ

02/05/1993

Pasquini Nicolas
21

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

02/01/1991

Pasquini Nicolas
21

Tiền vệ

02/01/1991

Bernabei, Alexander
25

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

24/09/2000

Bernabei, Alexander
25

Hậu vệ

24/09/2000

Di Placido Leonel
26

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

28/01/1994

Di Placido Leonel
26

Hậu vệ

28/01/1994

Auzqui Carlos
28

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

16/03/1991

Auzqui Carlos
28

Tiền vệ

16/03/1991

Thaller Nicolas Alejandro
29

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

07/09/1998

Thaller Nicolas Alejandro
29

Hậu vệ

07/09/1998

Valenti, Lautaro
30

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

14/01/1999

Valenti, Lautaro
30

Hậu vệ

14/01/1999

Gonzalez Alan
31

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

22/07/1996

Gonzalez Alan
31

Thủ môn

22/07/1996

Vides Bruno
32

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

20/02/1993

Vides Bruno
32

Tiền đạo

20/02/1993

Orsini Nicolas
33

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

12/09/1994

Orsini Nicolas
33

Tiền đạo

12/09/1994

Martinez Joel
33

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

10/04/1996

Martinez Joel
33

Tiền đạo

10/04/1996

Perez, Matias
34

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

03/03/1999

Perez, Matias
34

Hậu vệ

03/03/1999

Perez, Facundo
34

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

31/07/1999

Perez, Facundo
34

Tiền vệ

31/07/1999

Esquivel, Matias Eduardo
36

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

22/03/1999

Esquivel, Matias Eduardo
36

Hậu vệ

22/03/1999