atlas fc

Guadalajara - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Jalisco | Sức chứa: 55,110

Logo ATLAS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cufre, Leandro

CẦU THỦ

1

Hernandez, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Nicolas Pareja

Vị trí: Hậu vệ

4

Segura, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

5

Anderson Santamaria

Vị trí: Hậu vệ

6

Zaldivar, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

7

Vigon, Juan

Vị trí: Tiền vệ

8

Andrade, Andres

Vị trí: Tiền vệ

9

Barcelo, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

10

Clifford Aboagye

Vị trí: Tiền vệ

11

Ricardo Alvarez

Vị trí: Tiền vệ

12

Estrada, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

13

Cardona, Ulises

Vị trí: Tiền vệ

14

Gonzalez, Omar

Vị trí: Hậu vệ

15

Martinez, Osvaldo

Vị trí: Tiền vệ

16

Olvera, Heriberto

Vị trí: Hậu vệ

17

Duque, Jefferson

Vị trí: Tiền đạo

18

Diaz, Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

19

Carvajal, Esteban

Vị trí: Tiền vệ

20

Torres, Ian

Vị trí: Tiền vệ

21

Reyes, Lolo

Vị trí: Tiền vệ

22

Burbano, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

23

Hernandez, Edgar

Vị trí: Thủ môn

24

Torres, Ulises

Vị trí: Hậu vệ

25

Avila, Jose

Vị trí: Tiền vệ

26

Isijara, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

27

Ortega, Edyairth

Vị trí: Tiền vệ

28

Calix, Christian

Vị trí: Tiền vệ

29

Govea, Ismael

Vị trí: Hậu vệ

34

Zurita, Irving

Vị trí: Hậu vệ

297

Vazquez, Brayton

Vị trí: Hậu vệ

298

Villa, Denilson

Vị trí: Tiền vệ

303

Trejo, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

307

Robles, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

341

Herrera, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

347

Rivera, Rodolfo

Vị trí: Tiền đạo

349

Reyes, Alan

Vị trí: Tiền vệ

358

Gomez, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cufre, Leandro

CẦU THỦ

1

Hernandez, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Nicolas Pareja

Vị trí: Hậu vệ

4

Segura, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

5

Anderson Santamaria

Vị trí: Hậu vệ

6

Zaldivar, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

7

Vigon, Juan

Vị trí: Tiền vệ

8

Andrade, Andres

Vị trí: Tiền vệ

9

Barcelo, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

10

Clifford Aboagye

Vị trí: Tiền vệ

11

Ricardo Alvarez

Vị trí: Tiền vệ

12

Estrada, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

13

Cardona, Ulises

Vị trí: Tiền vệ

14

Gonzalez, Omar

Vị trí: Hậu vệ

15

Martinez, Osvaldo

Vị trí: Tiền vệ

16

Olvera, Heriberto

Vị trí: Hậu vệ

17

Duque, Jefferson

Vị trí: Tiền đạo

18

Diaz, Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

19

Carvajal, Esteban

Vị trí: Tiền vệ

20

Torres, Ian

Vị trí: Tiền vệ

21

Reyes, Lolo

Vị trí: Tiền vệ

22

Burbano, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

23

Hernandez, Edgar

Vị trí: Thủ môn

24

Torres, Ulises

Vị trí: Hậu vệ

25

Avila, Jose

Vị trí: Tiền vệ

26

Isijara, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

27

Ortega, Edyairth

Vị trí: Tiền vệ

28

Calix, Christian

Vị trí: Tiền vệ

29

Govea, Ismael

Vị trí: Hậu vệ

34

Zurita, Irving

Vị trí: Hậu vệ

297

Vazquez, Brayton

Vị trí: Hậu vệ

298

Villa, Denilson

Vị trí: Tiền vệ

303

Trejo, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

307

Robles, Carlos

Vị trí: Hậu vệ

341

Herrera, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

347

Rivera, Rodolfo

Vị trí: Tiền đạo

349

Reyes, Alan

Vị trí: Tiền vệ

358

Gomez, Jesus

Vị trí: Hậu vệ