atlanta united fc

Atlanta - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Mercedes-Benz Stadium | Sức chứa: 71,000

Logo ATLANTA UNITED FC

Soi kèo Atlanta vs Minnesota, 06h00 ngày 30/5: Điểm tựa sân nhà

access_time 28-05-2019

Atlanta không đạt phong độ tốt ở những trận vừa qua. Tuy nhiên, trên sân nhà họ luôn biết cách để thu vè kết quả có lợi.  

HUẤN LUYỆN VIÊN

De Boer, Frank

CẦU THỦ

1

Brad Guzan

Vị trí: Thủ môn

Brendan Moore

Vị trí: Thủ môn

2

Escobar, Franco

Vị trí: Hậu vệ

3

Parkhurst, Michael

Vị trí: Hậu vệ

4

Florentin Pogba

Vị trí: Hậu vệ

5

Pirez, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

6

Nagbe, Darlington

Vị trí: Tiền đạo

7

Josef Martinez

Vị trí: Tiền đạo

8

Barco, Ezequiel

Vị trí: Tiền vệ

9

Williams, Romario

Vị trí: Tiền đạo

10

Martinez, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

11

Remedi, Eric

Vị trí: Tiền vệ

12

Robinson, Miles

Vị trí: Hậu vệ

13

Hernandez, Jose

Vị trí: Hậu vệ

14

Meram, Justin

Vị trí: Tiền đạo

15

Villalba, Hector

Vị trí: Tiền đạo

18

Larentowicz, Jeff

Vị trí: Hậu vệ

19

Vazquez, Brandon

Vị trí: Tiền đạo

20

Shea, Brek

Vị trí: Tiền vệ

20

Goslin, Chris

Vị trí: Tiền vệ

21

Bello, George

Vị trí: Hậu vệ

22

Ambrose, Mikey

Vị trí: Hậu vệ

23

Kunga, Lagos

Vị trí: Tiền đạo

24

Gressel, Julian

Vị trí: Tiền vệ

25

Kann, Alec

Vị trí: Thủ môn

28

Pereira, Dion

Vị trí: Tiền vệ

30

Carleton, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

32

Kratz, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Okonkwo, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

26

Gallagher, Jon

Vị trí: Tiền đạo

33

Wild, Gordon

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

De Boer, Frank

CẦU THỦ

1

Brad Guzan

Vị trí: Thủ môn

Brendan Moore

Vị trí: Thủ môn

2

Escobar, Franco

Vị trí: Hậu vệ

3

Parkhurst, Michael

Vị trí: Hậu vệ

4

Florentin Pogba

Vị trí: Hậu vệ

5

Pirez, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

6

Nagbe, Darlington

Vị trí: Tiền đạo

7

Josef Martinez

Vị trí: Tiền đạo

8

Barco, Ezequiel

Vị trí: Tiền vệ

9

Williams, Romario

Vị trí: Tiền đạo

10

Martinez, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

11

Remedi, Eric

Vị trí: Tiền vệ

12

Robinson, Miles

Vị trí: Hậu vệ

13

Hernandez, Jose

Vị trí: Hậu vệ

14

Meram, Justin

Vị trí: Tiền đạo

15

Villalba, Hector

Vị trí: Tiền đạo

18

Larentowicz, Jeff

Vị trí: Hậu vệ

19

Vazquez, Brandon

Vị trí: Tiền đạo

20

Shea, Brek

Vị trí: Tiền vệ

20

Goslin, Chris

Vị trí: Tiền vệ

21

Bello, George

Vị trí: Hậu vệ

22

Ambrose, Mikey

Vị trí: Hậu vệ

23

Kunga, Lagos

Vị trí: Tiền đạo

24

Gressel, Julian

Vị trí: Tiền vệ

25

Kann, Alec

Vị trí: Thủ môn

28

Pereira, Dion

Vị trí: Tiền vệ

30

Carleton, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

32

Kratz, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Okonkwo, Patrick

Vị trí: Tiền đạo

26

Gallagher, Jon

Vị trí: Tiền đạo

33

Wild, Gordon

Vị trí: Tiền đạo