Atlanta United FC

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Mercedes-Benz Stadium | Sức chứa: 71,000

Atlanta United FC

Atlanta United FC

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Mercedes-Benz Stadium | | Sức chứa: 71,000

Atlanta United FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
De Boer, Frank

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Meza Fernando
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

21/03/1990

Meza Fernando
0

Hậu vệ

21/03/1990

Castillo Edgar
0

Hậu vệ

Quốc gia: USA

08/10/1986

Castillo Edgar
0

Hậu vệ

08/10/1986

Walkes Anton
0

Hậu vệ

Quốc gia: England

08/02/1997

Walkes Anton
0

Hậu vệ

08/02/1997

Lennon Brooks
0

Tiền đạo

Quốc gia: USA

22/09/1997

Lennon Brooks
0

Tiền đạo

22/09/1997

Fernando, Luiz
0

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

23/06/1997

Fernando, Luiz
0

Tiền đạo

23/06/1997

Nielsen, Patrick
0

Hậu vệ

Quốc gia: Denmark

18/09/1996

Nielsen, Patrick
0

Hậu vệ

18/09/1996

Escobar Franco
2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

21/02/1995

Escobar Franco
2

Hậu vệ

21/02/1995

Parkhurst Michael
3

Hậu vệ

Quốc gia: USA

24/01/1984

Parkhurst Michael
3

Hậu vệ

24/01/1984

Florentin Pogba
4

Hậu vệ

Quốc gia: Guinea

19/08/1990

Florentin Pogba
4

Hậu vệ

19/08/1990

Martinez Gonzalo
10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

13/06/1993

Martinez Gonzalo
10

Tiền vệ

13/06/1993

Remedi Eric
11

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

04/06/1995

Remedi Eric
11

Tiền vệ

04/06/1995

Robinson Miles
12

Hậu vệ

Quốc gia: USA

14/03/1997

Robinson Miles
12

Hậu vệ

14/03/1997

Brendan Moore
13

Thủ môn

Quốc gia: USA

16/04/1992

Brendan Moore
13

Thủ môn

16/04/1992

Villalba, Hector
15

Tiền đạo

Quốc gia: Paraguay

26/07/1994

Villalba, Hector
15

Tiền đạo

26/07/1994

Emerson Hyndman
16

Tiền vệ

Quốc gia: USA

07/04/1996

Emerson Hyndman
16

Tiền vệ

07/04/1996

Larentowicz Jeff
18

Hậu vệ

Quốc gia: USA

05/08/1983

Larentowicz Jeff
18

Hậu vệ

05/08/1983

Kunga Lagos
23

Tiền đạo

Quốc gia: USA

20/10/1998

Kunga Lagos
23

Tiền đạo

20/10/1998

Gressel Julian
24

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

16/12/1993

Gressel Julian
24

Tiền vệ

16/12/1993

Kann Alec
25

Thủ môn

Quốc gia: USA

08/08/1990

Kann Alec
25

Thủ môn

08/08/1990

Adams Mo
29

Tiền vệ

Quốc gia: England

23/09/1996

Adams Mo
29

Tiền vệ

23/09/1996

Carleton Andrew
30

Tiền đạo

Quốc gia: USA

22/06/2000

Carleton Andrew
30

Tiền đạo

22/06/2000