ascoli picchio fc

Ascoli Piceno - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Cino e Lillo Del Duca | Sức chứa: 20,550

Logo Ascoli Picchio FC

Soi kèo Ascoli vs Crotone, 21h00 ngày 30/12: Crotone khó tạo ra bất ngờ

access_time 29-12-2018

Ascoli không đạt phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, với điểm tựa sân nhà và trước một Crotone đang thi đấu kém cỏi thì chiến thắng là điều mà họ có thể nghĩ đến.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

Ingrosso, Gianmarco

Vị trí: Hậu vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Carpani, Gianluca

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Tomasz Kupisz

Vị trí: Tiền vệ

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Perucchini, Filippo

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

27

Valeau, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

29

Clerici, Nicolo

Vị trí: Tiền vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

33

Mignanelli, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

34

Vignati, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

35

Perpepaj, Denis

Vị trí: Tiền đạo

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

43

Sarli, Luigi

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

Ingrosso, Gianmarco

Vị trí: Hậu vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Carpani, Gianluca

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Tomasz Kupisz

Vị trí: Tiền vệ

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Perucchini, Filippo

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

27

Valeau, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

29

Clerici, Nicolo

Vị trí: Tiền vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

33

Mignanelli, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

34

Vignati, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

35

Perpepaj, Denis

Vị trí: Tiền đạo

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

43

Sarli, Luigi

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Ascoli Picchio FC

Huấn luyện viên

Vivarini, Vincenzo

Quốc gia: Ý

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ý

30/06/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

19/09/1988

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

28/01/1989

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

04/03/1998

5

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

07/01/1985

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/02/1989

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

13/11/1996

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

29/08/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

21/09/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

05/08/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

19/12/1994

12

Thủ môn

Quốc gia: Ý

25/09/1995

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

06/12/1997

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

24/09/1988

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

23/03/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

07/09/1989

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

08/12/1994

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

19/12/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Ba Lan

02/01/1990

21

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

14/03/1992

22

Thủ môn

Quốc gia: Ý

06/10/1991

23

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

03/02/1991

26

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

20/02/1998

27

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

05/03/1999

29

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

29/09/1999

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

22/09/1999

32

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

26/03/1987

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/05/1993

34

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

22/06/2000

35

Tiền đạo

Quốc gia: Kosovo

09/09/1999

37

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

19/04/1989

39

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

31/03/1995

40

Thủ môn

Quốc gia: Ý

23/11/1996

43

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

25/02/2000

728x90
130x300
130x300