ascoli picchio fc

Ascoli Piceno - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Cino e Lillo Del Duca | Sức chứa: 20,550

Logo Ascoli Picchio FC

Soi kèo Lecce vs Ascoli, 03h00 ngày 2/2: Sức mạnh của Lecce

access_time 30-01-2019

Một Ascoli thi đấu vô cùng bất ổn trong thời gian qua sẽ khó lòng kiếm được điểm trước Lecce, đội bóng đang đặt quyết tâm rất lớn để giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

3

Rubin, Matteo

Vị trí: Hậu vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Iniguez, Gaspar

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

18

Chajia, Moutir

Vị trí: Tiền vệ

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Amato Ciciretti

Vị trí: Tiền đạo

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Vanja Milinkovic-Savic

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

28

Andreoni, Cristain

Vị trí: Hậu vệ

29

Clerici, Nicolo

Vị trí: Tiền vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

34

Vignati, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

35

Perpepaj, Denis

Vị trí: Tiền đạo

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

43

Sarli, Luigi

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

3

Rubin, Matteo

Vị trí: Hậu vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Iniguez, Gaspar

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

18

Chajia, Moutir

Vị trí: Tiền vệ

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Amato Ciciretti

Vị trí: Tiền đạo

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Vanja Milinkovic-Savic

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

28

Andreoni, Cristain

Vị trí: Hậu vệ

29

Clerici, Nicolo

Vị trí: Tiền vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

34

Vignati, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

35

Perpepaj, Denis

Vị trí: Tiền đạo

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

43

Sarli, Luigi

Vị trí: Tiền vệ