ascoli picchio fc

Ascoli Piceno - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Cino e Lillo Del Duca | Sức chứa: 20,550

Logo Ascoli Picchio FC

Soi kèo Lecce vs Ascoli, 03h00 ngày 2/2: Sức mạnh của Lecce

access_time 30-01-2019

Một Ascoli thi đấu vô cùng bất ổn trong thời gian qua sẽ khó lòng kiếm được điểm trước Lecce, đội bóng đang đặt quyết tâm rất lớn để giành chức vô địch ở mùa giải năm nay.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

3

Rubin, Matteo

Vị trí: Hậu vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Iniguez, Gaspar

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

18

Chajia, Moutir

Vị trí: Tiền vệ

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Amato Ciciretti

Vị trí: Tiền đạo

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Vanja Milinkovic-Savic

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

28

Andreoni, Cristain

Vị trí: Hậu vệ

29

Clerici, Nicolo

Vị trí: Tiền vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

34

Vignati, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

35

Perpepaj, Denis

Vị trí: Tiền đạo

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

43

Sarli, Luigi

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vivarini, Vincenzo

CẦU THỦ

1

Lanni, Ivan

Vị trí: Thủ môn

2

Valentini, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

3

Rubin, Matteo

Vị trí: Hậu vệ

5

Troiano, Michele

Vị trí: Tiền vệ

6

D'Elia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

10

Valerio Rosseti

Vị trí: Tiền đạo

15

Quaranta, Danilo

Vị trí: Hậu vệ

16

Casarini, Federico

Vị trí: Tiền vệ

De Angelis, Alessandro

Vị trí: Tiền vệ

7

Enrico Baldini

Vị trí: Tiền đạo

8

Iniguez, Gaspar

Vị trí: Tiền vệ

9

Simone Ganz

Vị trí: Tiền đạo

11

Nikola Ninkovic

Vị trí: Tiền vệ

12

Bacci, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Zebli, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

14

Padella, Emanuele

Vị trí: Hậu vệ

17

Cavion, Michele

Vị trí: Tiền vệ

18

Chajia, Moutir

Vị trí: Tiền vệ

19

Addae, Bright

Vị trí: Tiền vệ

20

Amato Ciciretti

Vị trí: Tiền đạo

21

Giacomo Beretta

Vị trí: Tiền đạo

22

Vanja Milinkovic-Savic

Vị trí: Thủ môn

23

Riccardo Brosco

Vị trí: Hậu vệ

26

Coly, Keba

Vị trí: Tiền đạo

28

Andreoni, Cristain

Vị trí: Hậu vệ

29

Clerici, Nicolo

Vị trí: Tiền vệ

30

Frattesi, Davide

Vị trí: Tiền vệ

32

Matteo Ardemagni

Vị trí: Tiền đạo

34

Vignati, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

35

Perpepaj, Denis

Vị trí: Tiền đạo

37

Laverone, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

39

Ngombo, Fred

Vị trí: Tiền đạo

40

Scevola, Mattia

Vị trí: Thủ môn

43

Sarli, Luigi

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Ascoli Picchio FC

Huấn luyện viên

Vivarini, Vincenzo

Quốc gia: Ý

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ý

30/06/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

19/09/1988

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

09/07/1987

5

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

07/01/1985

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/02/1989

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

05/08/1994

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

23/03/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

07/09/1989

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

04/03/1998

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

13/11/1996

8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

26/03/1994

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

21/09/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

19/12/1994

12

Thủ môn

Quốc gia: Ý

25/09/1995

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

06/12/1997

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

24/09/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

08/12/1994

18

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

04/06/1998

19

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

19/12/1992

20

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

31/12/1993

21

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

14/03/1992

22

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

20/02/1997

23

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

03/02/1991

26

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

20/02/1998

28

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

30/05/1992

29

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

29/09/1999

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

22/09/1999

32

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

26/03/1987

34

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

22/06/2000

35

Tiền đạo

Quốc gia: Kosovo

09/09/1999

37

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

19/04/1989

39

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

31/03/1995

40

Thủ môn

Quốc gia: Ý

23/11/1996

43

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

25/02/2000

728x90
130x300
130x300