AS Trencin

Quốc gia : Slovakia | Sân nhà: Stadion na Sihoti | Sức chứa: 4,300

AS Trencin

AS Trencin

Quốc gia : Slovakia | Sân nhà: Stadion na Sihoti | | Sức chứa: 4,300

AS Trencin

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Hrncar, Norbert

Quốc gia: Slovakia

Cầu thủ
Knezevic, Tomislav
0

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

07/01/1999

Knezevic, Tomislav
0

Tiền vệ

07/01/1999

Bergsen Menno
0

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

26/08/1999

Bergsen Menno
0

Thủ môn

26/08/1999

Buyl, Lenny
0

Tiền đạo

Quốc gia: Belgium

21/02/2001

Buyl, Lenny
0

Tiền đạo

21/02/2001

Petras, Michal
0

Tiền đạo

Quốc gia: Slovakia

12/04/2000

Petras, Michal
0

Tiền đạo

12/04/2000

Ghali, Abubakar
0

Hậu vệ

Quốc gia: Nigeria

23/06/2000

Ghali, Abubakar
0

Hậu vệ

23/06/2000

Kapuadi, Steve
0

Hậu vệ

Quốc gia: France

30/04/1998

Kapuadi, Steve
0

Hậu vệ

30/04/1998

Chudy, Denis
1

Thủ môn

Quốc gia: Slovakia

01/02/2000

Chudy, Denis
1

Thủ môn

01/02/2000

Zubairu Abdul
4

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

03/10/1998

Zubairu Abdul
4

Tiền vệ

03/10/1998

Catakovic Hamza
7

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

15/01/1997

Catakovic Hamza
7

Tiền đạo

15/01/1997

Koolwijk Ryan
8

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

08/08/1985

Koolwijk Ryan
8

Tiền vệ

08/08/1985

Bukari Osman
11

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

13/12/1998

Bukari Osman
11

Tiền vệ

13/12/1998

Corryn, Milan
14

Tiền vệ

Quốc gia: Belgium

04/04/1999

Corryn, Milan
14

Tiền vệ

04/04/1999

Umeh Emeka
14

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

24/10/1999

Umeh Emeka
14

Tiền đạo

24/10/1999

Roguljic, Ante
17

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

11/03/1996

Roguljic, Ante
17

Tiền vệ

11/03/1996

Slavik Adrian
22

Hậu vệ

Quốc gia: Slovakia

12/04/1999

Slavik Adrian
22

Hậu vệ

12/04/1999

Lamine, Mohammed
23

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

02/02/2000

Lamine, Mohammed
23

Tiền vệ

02/02/2000

Semrinec Igor
24

Thủ môn

Quốc gia: Slovakia

22/11/1987

Semrinec Igor
24

Thủ môn

22/11/1987

Petr, Michal
26

Tiền đạo

Quốc gia: Slovakia

12/04/2000

Petr, Michal
26

Tiền đạo

12/04/2000

Ruben Ligeon
29

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

24/05/1992

Ruben Ligeon
29

Hậu vệ

24/05/1992

Mahdioui Ashraf
34

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

24/05/1996

Mahdioui Ashraf
34

Tiền vệ

24/05/1996

Cole Kpekawa
42

Hậu vệ

Quốc gia: England

20/05/1996

Cole Kpekawa
42

Hậu vệ

20/05/1996

Zakech, Rene
73

Thủ môn

Quốc gia: Slovakia

24/06/2001

Zakech, Rene
73

Thủ môn

24/06/2001

Depetris David
77

Tiền đạo

Quốc gia: Slovakia

11/11/1988

Depetris David
77

Tiền đạo

11/11/1988

Kukucka, Michal
99

Thủ môn

Quốc gia: Slovakia

12/04/2002

Kukucka, Michal
99

Thủ môn

12/04/2002