AS Cittadella

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Pier Cesare Tombolato | Sức chứa: 7,623

AS Cittadella

AS Cittadella

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Pier Cesare Tombolato | | Sức chứa: 7,623

AS Cittadella

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Venturato, Roberto

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Plechero, Gabriele
0

Thủ môn

Quốc gia: Italy

17/10/2002

Plechero, Gabriele
0

Thủ môn

17/10/2002

Rosa, Sebastiano
0

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

23/09/2001

Rosa, Sebastiano
0

Tiền đạo

23/09/2001

Paleari Alberto
1

Thủ môn

Quốc gia: Italy

29/08/1992

Paleari Alberto
1

Thủ môn

29/08/1992

Mora, Christian
2

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

31/12/1997

Mora, Christian
2

Hậu vệ

31/12/1997

Amedeo Benedetti
3

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

25/10/1991

Amedeo Benedetti
3

Hậu vệ

25/10/1991

Iori Manuel
4

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

12/03/1982

Iori Manuel
4

Tiền vệ

12/03/1982

Davide Adorni
5

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

09/08/1992

Davide Adorni
5

Hậu vệ

09/08/1992

Agostino Camigliano
6

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

11/07/1994

Agostino Camigliano
6

Hậu vệ

11/07/1994

Bussaglia Andrea
7

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

28/05/1997

Bussaglia Andrea
7

Tiền vệ

28/05/1997

Proia Federico
8

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

04/02/1996

Proia Federico
8

Tiền vệ

04/02/1996

Diaw Davide
9

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

06/01/1992

Diaw Davide
9

Tiền đạo

06/01/1992

D'Urso, Christian
10

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

26/07/1997

D'Urso, Christian
10

Tiền vệ

26/07/1997

Giuseppe Panico
11

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

10/05/1997

Giuseppe Panico
11

Tiền đạo

10/05/1997

Maniero Luca
12

Thủ môn

Quốc gia: Italy

12/06/1995

Maniero Luca
12

Thủ môn

12/06/1995

Rizzo Alberto
13

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

25/04/1997

Rizzo Alberto
13

Tiền vệ

25/04/1997

Luppi, Davide
14

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

19/07/1990

Luppi, Davide
14

Tiền vệ

19/07/1990

Frare Domenico
15

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

10/05/1996

Frare Domenico
15

Hậu vệ

10/05/1996

Alessio Vita
16

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

16/03/1993

Alessio Vita
16

Tiền đạo

16/03/1993

Rosafio Marco
17

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

19/03/1994

Rosafio Marco
17

Tiền đạo

19/03/1994

Romano Perticone
18

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

13/08/1986

Romano Perticone
18

Hậu vệ

13/08/1986

Marchi Michael
19

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

30/08/1994

Marchi Michael
19

Tiền đạo

30/08/1994

Gargiulo, Mario
20

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

26/03/1996

Gargiulo, Mario
20

Tiền vệ

26/03/1996

Vrioni Giacomo
21

Tiền đạo

Quốc gia: Albania

15/10/1998

Vrioni Giacomo
21

Tiền đạo

15/10/1998

Branca Simone
23

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

25/03/1992

Branca Simone
23

Tiền vệ

25/03/1992

Ghiringhelli Luca
24

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

23/01/1992

Ghiringhelli Luca
24

Hậu vệ

23/01/1992

Ventola Christian
25

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

15/05/1997

Ventola Christian
25

Hậu vệ

15/05/1997

Pavan, Nicola
26

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

04/02/1993

Pavan, Nicola
26

Tiền vệ

04/02/1993

Varotto, Niccolo
27

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

16/11/2001

Varotto, Niccolo
27

Hậu vệ

16/11/2001

Celar Zan
29

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

14/03/1999

Celar Zan
29

Tiền đạo

14/03/1999

Stanco, Francesco
30

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

26/02/1987

Stanco, Francesco
30

Tiền đạo

26/02/1987