as cittadella

Cittadella - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Pier Cesare Tombolato | Sức chứa: 7,623

AS Cittadella
Soi keo Cittadella vs Palermo, 21h00 ngay 30/12: Palermo cung co ngoi dau

Soi kèo Cittadella vs Palermo, 21h00 ngày 30/12: Palermo cũng cố ngôi đầu

access_time 29-12-2018

Được chơi trên sân nhà nhưng thất bại là điều khó tránh khỏi với Cittadella. Bởi phía dối diện, Palermolà tên tuổi mạnh hơn rất nhiều.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Venturato, Roberto
Venturato, Roberto

CẦU THỦ

Paleari, Alberto
1

Paleari, Alberto

Vị trí: Thủ môn

Addolori, Daniele
2

Addolori, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

Amedeo Benedetti
3

Amedeo Benedetti

Vị trí: Hậu vệ

Iori, Manuel
4

Iori, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Davide Adorni
5

Davide Adorni

Vị trí: Hậu vệ

Parodi, Luca
6

Parodi, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Schenetti, Andrea
7

Schenetti, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Settembrini, Andrea
8

Settembrini, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Rosteghin, Alberto
12

Rosteghin, Alberto

Vị trí: Thủ môn

Agostino Camigliano
13

Agostino Camigliano

Vị trí: Hậu vệ

Zanella, Gregorio
14

Zanella, Gregorio

Vị trí: Hậu vệ

Caccin, Giacomo
15

Caccin, Giacomo

Vị trí: Hậu vệ

Frare, Domenico
15

Frare, Domenico

Vị trí: Hậu vệ

Giuseppe Panico
17

Giuseppe Panico

Vị trí: Tiền đạo

Drudi, Mirko
18

Drudi, Mirko

Vị trí: Hậu vệ

Scappini, Stefano
19

Scappini, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

Simone Pasa
20

Simone Pasa

Vị trí: Hậu vệ

Proia, Federico
21

Proia, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Maniero, Luca
22

Maniero, Luca

Vị trí: Thủ môn

Branca, Simone
23

Branca, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Maronilli, Pietro
23

Maronilli, Pietro

Vị trí: Hậu vệ

Ghiringhelli, Luca
24

Ghiringhelli, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Rizzo, Alberto
26

Rizzo, Alberto

Vị trí: Tiền vệ

Cancellotti, Tommaso
29

Cancellotti, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Gargiulo, Mario

Gargiulo, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Maniero, Luca
25

Maniero, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Alessio Vita

Alessio Vita

Vị trí: Tiền đạo

Rosafio, Marco

Rosafio, Marco

Vị trí: Tiền đạo

Fasolo, Giulio
26

Fasolo, Giulio

Vị trí: Tiền đạo

Bussaglia, Andrea
28

Bussaglia, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Diaw, Davide
32

Diaw, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Vrioni, Giacomo

Vrioni, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

Pasha, Patrik
31

Pasha, Patrik

Vị trí: Tiền đạo

Celar, Zan

Celar, Zan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Venturato, Roberto
Venturato, Roberto

CẦU THỦ

Paleari, Alberto
1

Paleari, Alberto

Vị trí: Thủ môn

Addolori, Daniele
2

Addolori, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

Amedeo Benedetti
3

Amedeo Benedetti

Vị trí: Hậu vệ

Iori, Manuel
4

Iori, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Davide Adorni
5

Davide Adorni

Vị trí: Hậu vệ

Parodi, Luca
6

Parodi, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Schenetti, Andrea
7

Schenetti, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Settembrini, Andrea
8

Settembrini, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Rosteghin, Alberto
12

Rosteghin, Alberto

Vị trí: Thủ môn

Agostino Camigliano
13

Agostino Camigliano

Vị trí: Hậu vệ

Zanella, Gregorio
14

Zanella, Gregorio

Vị trí: Hậu vệ

Caccin, Giacomo
15

Caccin, Giacomo

Vị trí: Hậu vệ

Frare, Domenico
15

Frare, Domenico

Vị trí: Hậu vệ

Giuseppe Panico
17

Giuseppe Panico

Vị trí: Tiền đạo

Drudi, Mirko
18

Drudi, Mirko

Vị trí: Hậu vệ

Scappini, Stefano
19

Scappini, Stefano

Vị trí: Tiền đạo

Simone Pasa
20

Simone Pasa

Vị trí: Hậu vệ

Proia, Federico
21

Proia, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Maniero, Luca
22

Maniero, Luca

Vị trí: Thủ môn

Branca, Simone
23

Branca, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Maronilli, Pietro
23

Maronilli, Pietro

Vị trí: Hậu vệ

Ghiringhelli, Luca
24

Ghiringhelli, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Rizzo, Alberto
26

Rizzo, Alberto

Vị trí: Tiền vệ

Cancellotti, Tommaso
29

Cancellotti, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Gargiulo, Mario

Gargiulo, Mario

Vị trí: Tiền vệ

Maniero, Luca
25

Maniero, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Alessio Vita

Alessio Vita

Vị trí: Tiền đạo

Rosafio, Marco

Rosafio, Marco

Vị trí: Tiền đạo

Fasolo, Giulio
26

Fasolo, Giulio

Vị trí: Tiền đạo

Bussaglia, Andrea
28

Bussaglia, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Diaw, Davide
32

Diaw, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Vrioni, Giacomo

Vrioni, Giacomo

Vị trí: Tiền đạo

Pasha, Patrik
31

Pasha, Patrik

Vị trí: Tiền đạo

Celar, Zan

Celar, Zan

Vị trí: Tiền đạo