argentina

- Argentina

Quốc tịch : Argentina | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Argentina

HUẤN LUYỆN VIÊN

Scaloni, Lionel
Scaloni, Lionel

CẦU THỦ

Armani, Franco
1

Armani, Franco

Vị trí: Thủ môn

Foyth, Juan
2

Foyth, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Nicolas Tagliafico
3

Nicolas Tagliafico

Vị trí: Hậu vệ

Saravia, Renzo
4

Saravia, Renzo

Vị trí: Hậu vệ

Paredes, Leandro
5

Paredes, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

Pezzella, German
6

Pezzella, German

Vị trí: Hậu vệ

Pereyra, Roberto
7

Pereyra, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Acuna, Marcos
8

Acuna, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

Aguero, Sergio
9

Aguero, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Messi, Lionel
10

Messi, Lionel

Vị trí: Tiền đạo

Angel Di Maria
11

Angel Di Maria

Vị trí: Tiền vệ

Marchesin, Augustin
12

Marchesin, Augustin

Vị trí: Thủ môn

Funes Mori, Ramiro
13

Funes Mori, Ramiro

Vị trí: Hậu vệ

Casco, Milton
14

Casco, Milton

Vị trí: Hậu vệ

Pizarro, Guido
15

Pizarro, Guido

Vị trí: Tiền vệ

De Paul, Rodrigo
16

De Paul, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Otamendi, Nicolas
17

Otamendi, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Rodriguez, Guido
18

Rodriguez, Guido

Vị trí: Tiền vệ

Matias Suarez
19

Matias Suarez

Vị trí: Tiền đạo

Lo Celso, Giovani
20

Lo Celso, Giovani

Vị trí: Tiền vệ

Paulo Dybala
21

Paulo Dybala

Vị trí: Tiền đạo

Martinez, Lautaro
22

Martinez, Lautaro

Vị trí: Tiền đạo

Musso, Juan
23

Musso, Juan

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Scaloni, Lionel
Scaloni, Lionel

CẦU THỦ

Armani, Franco
1

Armani, Franco

Vị trí: Thủ môn

Foyth, Juan
2

Foyth, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Nicolas Tagliafico
3

Nicolas Tagliafico

Vị trí: Hậu vệ

Saravia, Renzo
4

Saravia, Renzo

Vị trí: Hậu vệ

Paredes, Leandro
5

Paredes, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

Pezzella, German
6

Pezzella, German

Vị trí: Hậu vệ

Pereyra, Roberto
7

Pereyra, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

Acuna, Marcos
8

Acuna, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

Aguero, Sergio
9

Aguero, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Messi, Lionel
10

Messi, Lionel

Vị trí: Tiền đạo

Angel Di Maria
11

Angel Di Maria

Vị trí: Tiền vệ

Marchesin, Augustin
12

Marchesin, Augustin

Vị trí: Thủ môn

Funes Mori, Ramiro
13

Funes Mori, Ramiro

Vị trí: Hậu vệ

Casco, Milton
14

Casco, Milton

Vị trí: Hậu vệ

Pizarro, Guido
15

Pizarro, Guido

Vị trí: Tiền vệ

De Paul, Rodrigo
16

De Paul, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Otamendi, Nicolas
17

Otamendi, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Rodriguez, Guido
18

Rodriguez, Guido

Vị trí: Tiền vệ

Matias Suarez
19

Matias Suarez

Vị trí: Tiền đạo

Lo Celso, Giovani
20

Lo Celso, Giovani

Vị trí: Tiền vệ

Paulo Dybala
21

Paulo Dybala

Vị trí: Tiền đạo

Martinez, Lautaro
22

Martinez, Lautaro

Vị trí: Tiền đạo

Musso, Juan
23

Musso, Juan

Vị trí: Thủ môn