apoel nicosia

Nicosia - Đảo Síp

Quốc tịch : Đảo Síp | Sân nhà: GSP Stadium | Sức chứa: 22,859

APOEL NICOSIA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Doll, Thomas
Doll, Thomas

CẦU THỦ

Romo, Rafael
1

Romo, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Gentsoglou, Savvas
6

Gentsoglou, Savvas

Vị trí: Tiền vệ

Georgios Efrem
7

Georgios Efrem

Vị trí: Tiền vệ

Lucas Souza
8

Lucas Souza

Vị trí: Tiền vệ

Hallenius, Linus
9

Hallenius, Linus

Vị trí: Tiền đạo

Tomas De Vincenti
10

Tomas De Vincenti

Vị trí: Tiền vệ

Al-Taamari, Moussa
11

Al-Taamari, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

Lafrance, Kevin
13

Lafrance, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Uros Matic
14

Uros Matic

Vị trí: Tiền vệ

Hani, Omar
19

Hani, Omar

Vị trí: Tiền vệ

Michalis Charalambous
19

Michalis Charalambous

Vị trí: Tiền đạo

Pavlovic, Andrija
20

Pavlovic, Andrija

Vị trí: Tiền đạo

Minas Antoniou
22

Minas Antoniou

Vị trí: Tiền đạo

Joaozinho
23

Joaozinho

Vị trí: Hậu vệ

Belec, Vid
27

Belec, Vid

Vị trí: Thủ môn

Praxitelis Vouros
29

Praxitelis Vouros

Vị trí: Hậu vệ

Giorgos Merkis
30

Giorgos Merkis

Vị trí: Hậu vệ

Stathis Aloneftis
46

Stathis Aloneftis

Vị trí: Tiền đạo

Jakolis, Antonio
70

Jakolis, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Vidigal, Andre
71

Vidigal, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Reza Ghoochannejhad

Reza Ghoochannejhad

Vị trí: Tiền đạo

Makris, Andreas
33

Makris, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

Kalogirou, Loukas
34

Kalogirou, Loukas

Vị trí: Tiền vệ

Polykarpou, Paris
35

Polykarpou, Paris

Vị trí: Tiền vệ

Nicholas Ioannou
44

Nicholas Ioannou

Vị trí: Hậu vệ

Sielis, Christos
55

Sielis, Christos

Vị trí: Hậu vệ

Roman Bezjak
89

Roman Bezjak

Vị trí: Tiền đạo

Vujadin Savic
90

Vujadin Savic

Vị trí: Hậu vệ

Mihajlovic, Dragan
91

Mihajlovic, Dragan

Vị trí: Tiền vệ

Priniotakis, Dimitrios
95

Priniotakis, Dimitrios

Vị trí: Thủ môn

Alef
95

Alef

Vị trí: Tiền vệ

Theodoulidis, Georgios
97

Theodoulidis, Georgios

Vị trí: Thủ môn

Paraskevas, Antreas
98

Paraskevas, Antreas

Vị trí: Thủ môn

Waterman, Boy
99

Waterman, Boy

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Doll, Thomas
Doll, Thomas

CẦU THỦ

Romo, Rafael
1

Romo, Rafael

Vị trí: Thủ môn

Gentsoglou, Savvas
6

Gentsoglou, Savvas

Vị trí: Tiền vệ

Georgios Efrem
7

Georgios Efrem

Vị trí: Tiền vệ

Lucas Souza
8

Lucas Souza

Vị trí: Tiền vệ

Hallenius, Linus
9

Hallenius, Linus

Vị trí: Tiền đạo

Tomas De Vincenti
10

Tomas De Vincenti

Vị trí: Tiền vệ

Al-Taamari, Moussa
11

Al-Taamari, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

Lafrance, Kevin
13

Lafrance, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Uros Matic
14

Uros Matic

Vị trí: Tiền vệ

Hani, Omar
19

Hani, Omar

Vị trí: Tiền vệ

Michalis Charalambous
19

Michalis Charalambous

Vị trí: Tiền đạo

Pavlovic, Andrija
20

Pavlovic, Andrija

Vị trí: Tiền đạo

Minas Antoniou
22

Minas Antoniou

Vị trí: Tiền đạo

Joaozinho
23

Joaozinho

Vị trí: Hậu vệ

Belec, Vid
27

Belec, Vid

Vị trí: Thủ môn

Praxitelis Vouros
29

Praxitelis Vouros

Vị trí: Hậu vệ

Giorgos Merkis
30

Giorgos Merkis

Vị trí: Hậu vệ

Stathis Aloneftis
46

Stathis Aloneftis

Vị trí: Tiền đạo

Jakolis, Antonio
70

Jakolis, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Vidigal, Andre
71

Vidigal, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Reza Ghoochannejhad

Reza Ghoochannejhad

Vị trí: Tiền đạo

Makris, Andreas
33

Makris, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

Kalogirou, Loukas
34

Kalogirou, Loukas

Vị trí: Tiền vệ

Polykarpou, Paris
35

Polykarpou, Paris

Vị trí: Tiền vệ

Nicholas Ioannou
44

Nicholas Ioannou

Vị trí: Hậu vệ

Sielis, Christos
55

Sielis, Christos

Vị trí: Hậu vệ

Roman Bezjak
89

Roman Bezjak

Vị trí: Tiền đạo

Vujadin Savic
90

Vujadin Savic

Vị trí: Hậu vệ

Mihajlovic, Dragan
91

Mihajlovic, Dragan

Vị trí: Tiền vệ

Priniotakis, Dimitrios
95

Priniotakis, Dimitrios

Vị trí: Thủ môn

Alef
95

Alef

Vị trí: Tiền vệ

Theodoulidis, Georgios
97

Theodoulidis, Georgios

Vị trí: Thủ môn

Paraskevas, Antreas
98

Paraskevas, Antreas

Vị trí: Thủ môn

Waterman, Boy
99

Waterman, Boy

Vị trí: Thủ môn