apoel nicosia

Nicosia - Đảo Síp

Quốc tịch : Đảo Síp | Sân nhà: GSP Stadium | Sức chứa: 22,859

Logo APOEL NICOSIA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tramezzani, Paolo

CẦU THỦ

1

Rafael Romo

Vị trí: Thủ môn

3

Caju

Vị trí: Hậu vệ

4

Costas Artymatas

Vị trí: Tiền vệ

5

Rueda, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

6

Gentsoglou, Savvas

Vị trí: Tiền vệ

7

Georgios Efrem

Vị trí: Tiền vệ

8

Lucas Souza

Vị trí: Tiền vệ

13

Al-Taamari, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

17

Zahid, Ghayas

Vị trí: Tiền đạo

18

Artemiou, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

19

Tomas De Vincenti

Vị trí: Tiền vệ

23

Cascini, Juan Bautista

Vị trí: Tiền vệ

26

Nuno Morais

Vị trí: Tiền vệ

27

Katsantonis, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

29

Praxitelis Vouros

Vị trí: Hậu vệ

30

Giorgos Merkis

Vị trí: Hậu vệ

34

Kalogirou, Loukas

Vị trí: Tiền vệ

35

Polykarpou, Paris

Vị trí: Tiền vệ

37

Vieira, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

44

Nicholas Ioannou

Vị trí: Hậu vệ

45

Facchinetti, Mickael

Vị trí: Hậu vệ

46

Stathis Aloneftis

Vị trí: Tiền đạo

49

Dellatorre

Vị trí: Tiền đạo

50

Carlao

Vị trí: Hậu vệ

70

Jakolis, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

71

Vidigal, Andre

Vị trí: Tiền đạo

77

Balogh, Norbert

Vị trí: Tiền đạo

89

Roman Bezjak

Vị trí: Tiền đạo

95

Priniotakis, Dimitrios

Vị trí: Thủ môn

97

Theodoulidis, Georgios

Vị trí: Thủ môn

99

Waterman, Boy

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tramezzani, Paolo

CẦU THỦ

1

Rafael Romo

Vị trí: Thủ môn

3

Caju

Vị trí: Hậu vệ

4

Costas Artymatas

Vị trí: Tiền vệ

5

Rueda, Jesus

Vị trí: Hậu vệ

6

Gentsoglou, Savvas

Vị trí: Tiền vệ

7

Georgios Efrem

Vị trí: Tiền vệ

8

Lucas Souza

Vị trí: Tiền vệ

13

Al-Taamari, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

17

Zahid, Ghayas

Vị trí: Tiền đạo

18

Artemiou, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

19

Tomas De Vincenti

Vị trí: Tiền vệ

23

Cascini, Juan Bautista

Vị trí: Tiền vệ

26

Nuno Morais

Vị trí: Tiền vệ

27

Katsantonis, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

29

Praxitelis Vouros

Vị trí: Hậu vệ

30

Giorgos Merkis

Vị trí: Hậu vệ

34

Kalogirou, Loukas

Vị trí: Tiền vệ

35

Polykarpou, Paris

Vị trí: Tiền vệ

37

Vieira, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

44

Nicholas Ioannou

Vị trí: Hậu vệ

45

Facchinetti, Mickael

Vị trí: Hậu vệ

46

Stathis Aloneftis

Vị trí: Tiền đạo

49

Dellatorre

Vị trí: Tiền đạo

50

Carlao

Vị trí: Hậu vệ

70

Jakolis, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

71

Vidigal, Andre

Vị trí: Tiền đạo

77

Balogh, Norbert

Vị trí: Tiền đạo

89

Roman Bezjak

Vị trí: Tiền đạo

95

Priniotakis, Dimitrios

Vị trí: Thủ môn

97

Theodoulidis, Georgios

Vị trí: Thủ môn

99

Waterman, Boy

Vị trí: Thủ môn