apoel nicosia fc

Nicosia - Đảo Síp

Quốc tịch : Đảo Síp | Sân nhà: GSP Stadium | Sức chứa: 22,859

Apoel Nicosia FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Doll, Thomas
Doll, Thomas

CẦU THỦ

Gentsoglou, Savvas
6

Gentsoglou, Savvas

Vị trí: Tiền vệ

Efrem, Georgios
7

Efrem, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

Souza, Lucas
8

Souza, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

Hallenius, Linus
9

Hallenius, Linus

Vị trí: Tiền đạo

de Vincenti, Tomas
10

de Vincenti, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Al-Taamari, Moussa
11

Al-Taamari, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

Priniotakis, Dimitrios
12

Priniotakis, Dimitrios

Vị trí: Thủ môn

Matic, Uros
14

Matic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

Jakolis, Antonio
17

Jakolis, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Hani, Omar
19

Hani, Omar

Vị trí: Tiền vệ

Pavlovic, Andrija
20

Pavlovic, Andrija

Vị trí: Tiền đạo

Joaozinho
23

Joaozinho

Vị trí: Hậu vệ

Belec, Vid
27

Belec, Vid

Vị trí: Thủ môn

Vouros, Praxitelis
29

Vouros, Praxitelis

Vị trí: Hậu vệ

Merkis, Giorgos
30

Merkis, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

Makris, Andreas
33

Makris, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

Kalogirou, Loukas
34

Kalogirou, Loukas

Vị trí: Tiền vệ

Ioannou, Nicholas
44

Ioannou, Nicholas

Vị trí: Hậu vệ

Aloneftis, Stathis
46

Aloneftis, Stathis

Vị trí: Tiền đạo

Sielis, Christos
55

Sielis, Christos

Vị trí: Hậu vệ

Vidigal, Andre
71

Vidigal, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Bezjak, Roman
89

Bezjak, Roman

Vị trí: Tiền đạo

Savic, Vujadin
90

Savic, Vujadin

Vị trí: Hậu vệ

Mihajlovic, Dragan
91

Mihajlovic, Dragan

Vị trí: Tiền vệ

Alef
95

Alef

Vị trí: Tiền vệ

Theodoulidis, Georgios
97

Theodoulidis, Georgios

Vị trí: Thủ môn

Waterman, Boy
99

Waterman, Boy

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Doll, Thomas
Doll, Thomas

CẦU THỦ

Gentsoglou, Savvas
6

Gentsoglou, Savvas

Vị trí: Tiền vệ

Efrem, Georgios
7

Efrem, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

Souza, Lucas
8

Souza, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

Hallenius, Linus
9

Hallenius, Linus

Vị trí: Tiền đạo

de Vincenti, Tomas
10

de Vincenti, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Al-Taamari, Moussa
11

Al-Taamari, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

Priniotakis, Dimitrios
12

Priniotakis, Dimitrios

Vị trí: Thủ môn

Matic, Uros
14

Matic, Uros

Vị trí: Tiền vệ

Jakolis, Antonio
17

Jakolis, Antonio

Vị trí: Tiền vệ

Hani, Omar
19

Hani, Omar

Vị trí: Tiền vệ

Pavlovic, Andrija
20

Pavlovic, Andrija

Vị trí: Tiền đạo

Joaozinho
23

Joaozinho

Vị trí: Hậu vệ

Belec, Vid
27

Belec, Vid

Vị trí: Thủ môn

Vouros, Praxitelis
29

Vouros, Praxitelis

Vị trí: Hậu vệ

Merkis, Giorgos
30

Merkis, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

Makris, Andreas
33

Makris, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

Kalogirou, Loukas
34

Kalogirou, Loukas

Vị trí: Tiền vệ

Ioannou, Nicholas
44

Ioannou, Nicholas

Vị trí: Hậu vệ

Aloneftis, Stathis
46

Aloneftis, Stathis

Vị trí: Tiền đạo

Sielis, Christos
55

Sielis, Christos

Vị trí: Hậu vệ

Vidigal, Andre
71

Vidigal, Andre

Vị trí: Tiền đạo

Bezjak, Roman
89

Bezjak, Roman

Vị trí: Tiền đạo

Savic, Vujadin
90

Savic, Vujadin

Vị trí: Hậu vệ

Mihajlovic, Dragan
91

Mihajlovic, Dragan

Vị trí: Tiền vệ

Alef
95

Alef

Vị trí: Tiền vệ

Theodoulidis, Georgios
97

Theodoulidis, Georgios

Vị trí: Thủ môn

Waterman, Boy
99

Waterman, Boy

Vị trí: Thủ môn