AO Xanthi FC

Quốc tịch : Greece | Sân nhà: Pigadeia-Skoda Xanthi Arena | Sức chứa: 7,244

HUẤN LUYỆN VIÊN

Paraschos, Georgios
Paraschos, Georgios

CẦU THỦ

Abad, Carlos
1

Abad, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Dyrestam, Mikael
2

Dyrestam, Mikael

Vị trí: Hậu vệ

Barrientos, Jean
3

Barrientos, Jean

Vị trí: Tiền vệ

Karasalidis, Aristotelis
4

Karasalidis, Aristotelis

Vị trí: Tiền vệ

Baxevanidis, Dimos
5

Baxevanidis, Dimos

Vị trí: Hậu vệ

De Lucas, Pablo
6

De Lucas, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Sturgeon, Fabio
7

Sturgeon, Fabio

Vị trí: Tiền đạo

Camara, Khassa
8

Camara, Khassa

Vị trí: Tiền vệ

Kovacevic, Aleksandar
9

Kovacevic, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

Djurickovic, Petar
10

Djurickovic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

Faucher, Jordan
11

Faucher, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Eduardo
12

Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Khadda, Sofiane
14

Khadda, Sofiane

Vị trí: Tiền vệ

Tenekes, Dimosthenis
15

Tenekes, Dimosthenis

Vị trí: Hậu vệ

Fakkis, Giannis
16

Fakkis, Giannis

Vị trí: Tiền đạo

Thymianis, Konstantinos
18

Thymianis, Konstantinos

Vị trí: Hậu vệ

Leontsakos, Ioannis
19

Leontsakos, Ioannis

Vị trí: Hậu vệ

Gargalatzidis, Alexandros
20

Gargalatzidis, Alexandros

Vị trí: Tiền đạo

Casado, Jorge
22

Casado, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Malezas, Stelios
23

Malezas, Stelios

Vị trí: Hậu vệ

Sosa, Leandro
25

Sosa, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Fasidis, Vasilios
27

Fasidis, Vasilios

Vị trí: Tiền đạo

Terki, Mehdi
28

Terki, Mehdi

Vị trí: Tiền vệ

Stepanovic, Nikola
29

Stepanovic, Nikola

Vị trí: Thủ môn

Stathakis, Panagiotis
30

Stathakis, Panagiotis

Vị trí: Thủ môn

Lisgaras, Christos
31

Lisgaras, Christos

Vị trí: Hậu vệ

Moulin, Thibault
75

Moulin, Thibault

Vị trí: Tiền vệ

Castro, Matias
87

Castro, Matias

Vị trí: Tiền đạo

Rennella, Vincenzo
88

Rennella, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

William
91

William

Vị trí: Tiền vệ

Sao Bento, Vitor
92

Sao Bento, Vitor

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Paraschos, Georgios
Paraschos, Georgios

CẦU THỦ

Abad, Carlos
1

Abad, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Dyrestam, Mikael
2

Dyrestam, Mikael

Vị trí: Hậu vệ

Barrientos, Jean
3

Barrientos, Jean

Vị trí: Tiền vệ

Karasalidis, Aristotelis
4

Karasalidis, Aristotelis

Vị trí: Tiền vệ

Baxevanidis, Dimos
5

Baxevanidis, Dimos

Vị trí: Hậu vệ

De Lucas, Pablo
6

De Lucas, Pablo

Vị trí: Tiền vệ

Sturgeon, Fabio
7

Sturgeon, Fabio

Vị trí: Tiền đạo

Camara, Khassa
8

Camara, Khassa

Vị trí: Tiền vệ

Kovacevic, Aleksandar
9

Kovacevic, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

Djurickovic, Petar
10

Djurickovic, Petar

Vị trí: Tiền vệ

Faucher, Jordan
11

Faucher, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Eduardo
12

Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Khadda, Sofiane
14

Khadda, Sofiane

Vị trí: Tiền vệ

Tenekes, Dimosthenis
15

Tenekes, Dimosthenis

Vị trí: Hậu vệ

Fakkis, Giannis
16

Fakkis, Giannis

Vị trí: Tiền đạo

Thymianis, Konstantinos
18

Thymianis, Konstantinos

Vị trí: Hậu vệ

Leontsakos, Ioannis
19

Leontsakos, Ioannis

Vị trí: Hậu vệ

Gargalatzidis, Alexandros
20

Gargalatzidis, Alexandros

Vị trí: Tiền đạo

Casado, Jorge
22

Casado, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Malezas, Stelios
23

Malezas, Stelios

Vị trí: Hậu vệ

Sosa, Leandro
25

Sosa, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Fasidis, Vasilios
27

Fasidis, Vasilios

Vị trí: Tiền đạo

Terki, Mehdi
28

Terki, Mehdi

Vị trí: Tiền vệ

Stepanovic, Nikola
29

Stepanovic, Nikola

Vị trí: Thủ môn

Stathakis, Panagiotis
30

Stathakis, Panagiotis

Vị trí: Thủ môn

Lisgaras, Christos
31

Lisgaras, Christos

Vị trí: Hậu vệ

Moulin, Thibault
75

Moulin, Thibault

Vị trí: Tiền vệ

Castro, Matias
87

Castro, Matias

Vị trí: Tiền đạo

Rennella, Vincenzo
88

Rennella, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

William
91

William

Vị trí: Tiền vệ

Sao Bento, Vitor
92

Sao Bento, Vitor

Vị trí: Thủ môn