anorthosis famagusta

Larnaca - Đảo Síp

Quốc tịch : Đảo Síp | Sân nhà: Antonis Papadopoulos | Sức chứa: 11,930

Logo ANORTHOSIS FAMAGUSTA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Streppel, Jurgen

CẦU THỦ

2

Koffi, Erwin

Vị trí: Hậu vệ

4

Artymatas, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

5

Schildenfeld, Gordon

Vị trí: Hậu vệ

6

Struna, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

7

Nikos Englezou

Vị trí: Tiền vệ

9

Kacharava, Nika

Vị trí: Tiền đạo

10

Rayo

Vị trí: Tiền vệ

11

Vincent Bessat

Vị trí: Hậu vệ

15

Oliver Buff

Vị trí: Tiền vệ

17

Mikeltadze, Beka

Vị trí: Tiền đạo

18

Duris, Michal

Vị trí: Tiền đạo

19

Victor, Joao

Vị trí: Tiền vệ

21

Ricardo Laborde

Vị trí: Tiền vệ

22

Kyriakou, Fytos

Vị trí: Tiền vệ

23

Economides, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

27

Georgallides, Konstantinos

Vị trí: Tiền đạo

32

Danijel Pranjic

Vị trí: Hậu vệ

38

Panagiotou, Nikolas

Vị trí: Tiền đạo

48

Ioannou, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

50

Igiebor, Nosa

Vị trí: Tiền vệ

51

Filippou, Chrysostomos

Vị trí: Tiền vệ

52

Constantinou, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

53

Costa, Giannis

Vị trí: Tiền vệ

54

Nicolaou, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

58

Lemesios, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

94

Stefanelli, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

97

Stemmer, David

Vị trí: Thủ môn

98

Francis Uzoho

Vị trí: Thủ môn

99

Dimitriou, Dimitris

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Streppel, Jurgen

CẦU THỦ

2

Koffi, Erwin

Vị trí: Hậu vệ

4

Artymatas, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

5

Schildenfeld, Gordon

Vị trí: Hậu vệ

6

Struna, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

7

Nikos Englezou

Vị trí: Tiền vệ

9

Kacharava, Nika

Vị trí: Tiền đạo

10

Rayo

Vị trí: Tiền vệ

11

Vincent Bessat

Vị trí: Hậu vệ

15

Oliver Buff

Vị trí: Tiền vệ

17

Mikeltadze, Beka

Vị trí: Tiền đạo

18

Duris, Michal

Vị trí: Tiền đạo

19

Victor, Joao

Vị trí: Tiền vệ

21

Ricardo Laborde

Vị trí: Tiền vệ

22

Kyriakou, Fytos

Vị trí: Tiền vệ

23

Economides, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

27

Georgallides, Konstantinos

Vị trí: Tiền đạo

32

Danijel Pranjic

Vị trí: Hậu vệ

38

Panagiotou, Nikolas

Vị trí: Tiền đạo

48

Ioannou, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

50

Igiebor, Nosa

Vị trí: Tiền vệ

51

Filippou, Chrysostomos

Vị trí: Tiền vệ

52

Constantinou, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

53

Costa, Giannis

Vị trí: Tiền vệ

54

Nicolaou, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

58

Lemesios, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

94

Stefanelli, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

97

Stemmer, David

Vị trí: Thủ môn

98

Francis Uzoho

Vị trí: Thủ môn

99

Dimitriou, Dimitris

Vị trí: Thủ môn