anorthosis famagusta

Larnaca - Đảo Síp

Quốc tịch : Đảo Síp | Sân nhà: Antonis Papadopoulos | Sức chứa: 11,930

Logo ANORTHOSIS FAMAGUSTA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Streppel, Jurgen

CẦU THỦ

2

Koffi, Erwin

Vị trí: Hậu vệ

4

Artymatas, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

5

Schildenfeld, Gordon

Vị trí: Hậu vệ

6

Struna, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

7

Nikos Englezou

Vị trí: Tiền vệ

8

Oliver Buff

Vị trí: Tiền vệ

9

Kacharava, Nika

Vị trí: Tiền đạo

10

Rayo

Vị trí: Tiền vệ

11

Vincent Bessat

Vị trí: Hậu vệ

17

Mikeltadze, Beka

Vị trí: Tiền đạo

18

Duris, Michal

Vị trí: Tiền đạo

19

Victor, Joao

Vị trí: Tiền vệ

21

Ricardo Laborde

Vị trí: Tiền vệ

22

Kyriakou, Fytos

Vị trí: Tiền vệ

23

Economides, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

27

Georgallides, Konstantinos

Vị trí: Tiền đạo

32

Danijel Pranjic

Vị trí: Hậu vệ

38

Panagiotou, Nikolas

Vị trí: Tiền đạo

48

Ioannou, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

50

Igiebor, Nosa

Vị trí: Tiền vệ

58

Lemesios, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

94

Stefanelli, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

97

Stemmer, David

Vị trí: Thủ môn

98

Francis Uzoho

Vị trí: Thủ môn

99

Dimitriou, Dimitris

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Streppel, Jurgen

CẦU THỦ

2

Koffi, Erwin

Vị trí: Hậu vệ

4

Artymatas, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

5

Schildenfeld, Gordon

Vị trí: Hậu vệ

6

Struna, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

7

Nikos Englezou

Vị trí: Tiền vệ

8

Oliver Buff

Vị trí: Tiền vệ

9

Kacharava, Nika

Vị trí: Tiền đạo

10

Rayo

Vị trí: Tiền vệ

11

Vincent Bessat

Vị trí: Hậu vệ

17

Mikeltadze, Beka

Vị trí: Tiền đạo

18

Duris, Michal

Vị trí: Tiền đạo

19

Victor, Joao

Vị trí: Tiền vệ

21

Ricardo Laborde

Vị trí: Tiền vệ

22

Kyriakou, Fytos

Vị trí: Tiền vệ

23

Economides, Georgios

Vị trí: Tiền vệ

27

Georgallides, Konstantinos

Vị trí: Tiền đạo

32

Danijel Pranjic

Vị trí: Hậu vệ

38

Panagiotou, Nikolas

Vị trí: Tiền đạo

48

Ioannou, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

50

Igiebor, Nosa

Vị trí: Tiền vệ

58

Lemesios, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

94

Stefanelli, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

97

Stemmer, David

Vị trí: Thủ môn

98

Francis Uzoho

Vị trí: Thủ môn

99

Dimitriou, Dimitris

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

Streppel, Jurgen

Quốc gia: Hà Lan

Cầu thủ
2

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

10/01/1995

4

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

12/11/1998

5

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

18/03/1985

6

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

23/04/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

07/11/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

03/08/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Georgia

13/01/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

21/06/1986

11

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

08/11/1985

17

Tiền đạo

Quốc gia: Georgia

26/11/1997

18

Tiền đạo

Quốc gia: Slovakia

01/06/1988

19

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

07/11/1988

21

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

16/02/1988

22

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

29/10/1997

23

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

10/04/1990

27

Tiền đạo

Quốc gia: Đảo Síp

19/01/2002

32

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

02/12/1981

38

Tiền đạo

Quốc gia: Đảo Síp

12/05/2000

48

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

30/06/2000

50

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

09/11/1990

58

Tiền vệ

Quốc gia: Đảo Síp

24/09/1997

94

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

22/01/1994

97

Thủ môn

Quốc gia: Áo

30/09/1997

98

Thủ môn

Quốc gia: Nigeria

28/10/1998

99

Thủ môn

Quốc gia: Đảo Síp

15/01/1999

728x90
130x300
130x300