Angouleme Charente

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Loubat, Herve
Loubat, Herve

CẦU THỦ

N'Diaye, Ismaila

N'Diaye, Ismaila

Vị trí: Tiền vệ

Da Cunha, Alexandre

Da Cunha, Alexandre

Vị trí: Tiền vệ

De Body, Adonis Stevens

De Body, Adonis Stevens

Vị trí: Tiền vệ

Chaumet, Julien

Chaumet, Julien

Vị trí: Thủ môn

Lobo, Joffrey

Lobo, Joffrey

Vị trí: Tiền đạo

Franco, Lucas

Franco, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

Moges, Alain

Moges, Alain

Vị trí: Hậu vệ

Portejoie, Anthony

Portejoie, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Zinga, Kevin

Zinga, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Alouache, Mourad

Alouache, Mourad

Vị trí: Tiền đạo

Logeais, Julien

Logeais, Julien

Vị trí: Thủ môn

Gomis, Donacien

Gomis, Donacien

Vị trí: Hậu vệ

Dorangeon, Clement

Dorangeon, Clement

Vị trí: Hậu vệ

Coumare, Sekou

Coumare, Sekou

Vị trí: Tiền đạo

Moke, Ashley

Moke, Ashley

Vị trí: Tiền đạo

Djabou, Yann

Djabou, Yann

Vị trí: Hậu vệ

Lacroix, Gaetan

Lacroix, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Goncalves, Cedric

Goncalves, Cedric

Vị trí: Tiền vệ

Maga, Dylan

Maga, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Loubat, Herve
Loubat, Herve

CẦU THỦ

N'Diaye, Ismaila
0

N'Diaye, Ismaila

Vị trí: Tiền vệ

Da Cunha, Alexandre
0

Da Cunha, Alexandre

Vị trí: Tiền vệ

De Body, Adonis Stevens
0

De Body, Adonis Stevens

Vị trí: Tiền vệ

Chaumet, Julien
0

Chaumet, Julien

Vị trí: Thủ môn

Lobo, Joffrey
0

Lobo, Joffrey

Vị trí: Tiền đạo

Franco, Lucas
0

Franco, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

Moges, Alain
0

Moges, Alain

Vị trí: Hậu vệ

Portejoie, Anthony
0

Portejoie, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Zinga, Kevin
0

Zinga, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Alouache, Mourad
0

Alouache, Mourad

Vị trí: Tiền đạo

Logeais, Julien
0

Logeais, Julien

Vị trí: Thủ môn

Gomis, Donacien
0

Gomis, Donacien

Vị trí: Hậu vệ

Dorangeon, Clement
0

Dorangeon, Clement

Vị trí: Hậu vệ

Coumare, Sekou
0

Coumare, Sekou

Vị trí: Tiền đạo

Moke, Ashley
0

Moke, Ashley

Vị trí: Tiền đạo

Djabou, Yann
0

Djabou, Yann

Vị trí: Hậu vệ

Lacroix, Gaetan
0

Lacroix, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

Goncalves, Cedric
0

Goncalves, Cedric

Vị trí: Tiền vệ

Maga, Dylan
0

Maga, Dylan

Vị trí: Hậu vệ