Always Ready

Quốc gia : Bolivia | Sân nhà: Estadio Municipal de El Alto | Sức chứa: 25,000

Always Ready

Always Ready

Quốc gia : Bolivia | Sân nhà: Estadio Municipal de El Alto | | Sức chứa: 25,000

Always Ready

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Eduardo Villegas

Quốc gia: Bolivia

Cầu thủ
Gomez, Jesus Alejandro
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

18/07/1979

Gomez, Jesus Alejandro
0

Tiền vệ

18/07/1979

Rodriguez Edemir
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

21/10/1984

Rodriguez Edemir
0

Hậu vệ

21/10/1984

Cabrera, Diego
0

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

13/08/1982

Cabrera, Diego
0

Tiền đạo

13/08/1982

De Souza, Regis
0

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

25/01/1982

De Souza, Regis
0

Tiền đạo

25/01/1982

Saucedo Fernando
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

15/03/1990

Saucedo Fernando
0

Tiền vệ

15/03/1990

Bejarano, Alejandro
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

21/06/1984

Bejarano, Alejandro
0

Tiền vệ

21/06/1984

Miranda Damir
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

06/10/1985

Miranda Damir
0

Tiền vệ

06/10/1985

Cuesta Ruben
0

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

11/09/1981

Cuesta Ruben
0

Tiền vệ

11/09/1981

Zamora, Diego
0

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

12/09/1992

Zamora, Diego
0

Thủ môn

12/09/1992

Melgar Victor
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

28/02/1988

Melgar Victor
0

Tiền vệ

28/02/1988

Machado, Cristian
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

30/09/1990

Machado, Cristian
0

Tiền vệ

30/09/1990

Torrico Jair
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

02/09/1986

Torrico Jair
0

Hậu vệ

02/09/1986

Urdininea Cristian
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

06/01/1993

Urdininea Cristian
0

Tiền vệ

06/01/1993

Barrera Marcos
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

02/03/1984

Barrera Marcos
0

Hậu vệ

02/03/1984

Duk Yasmani
0

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

01/03/1988

Duk Yasmani
0

Tiền đạo

01/03/1988

Mezu Juan
0

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

06/01/1989

Mezu Juan
0

Tiền vệ

06/01/1989

Mendoza, Carlos
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

19/10/1992

Mendoza, Carlos
0

Hậu vệ

19/10/1992

Galindo Pedro
0

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

13/04/1995

Galindo Pedro
0

Thủ môn

13/04/1995

Silva, Rafael
0

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

08/10/1990

Silva, Rafael
0

Tiền đạo

08/10/1990

Vera, Arnaldo Andres
0

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

22/01/1980

Vera, Arnaldo Andres
0

Hậu vệ

22/01/1980

Gonzalez, Alexis
0

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

22/04/1995

Gonzalez, Alexis
0

Hậu vệ

22/04/1995

Orellana Juan
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

02/01/1998

Orellana Juan
0

Hậu vệ

02/01/1998

Claros Leonardo
0

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

04/03/1998

Claros Leonardo
0

Thủ môn

04/03/1998

Candia Jordy
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

20/04/1996

Candia Jordy
0

Hậu vệ

20/04/1996

Ortega Dimar
0

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

29/12/1994

Ortega Dimar
0

Tiền đạo

29/12/1994

Pontons, Kevin
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

17/08/1997

Pontons, Kevin
0

Hậu vệ

17/08/1997

Vargas Trigo, Luis Fernando
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

23/04/1988

Vargas Trigo, Luis Fernando
0

Hậu vệ

23/04/1988

Rojas, Jorge
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

06/12/1993

Rojas, Jorge
0

Tiền vệ

06/12/1993

Enoumba, Marc Francois
4

Quốc gia:

30/11/-0001

Arabe, Cristhian
7

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

25/12/1991

Arabe, Cristhian
7

Tiền vệ

25/12/1991

Galindo, Samuel
10

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

18/04/1992

Galindo, Samuel
10

Tiền vệ

18/04/1992

Suarez Saucedo, Carlos Alberto
15

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

10/06/1990

Suarez Saucedo, Carlos Alberto
15

Tiền đạo

10/06/1990

Ovejero, Marcos
16

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

23/11/1986

Ovejero, Marcos
16

Tiền đạo

23/11/1986

Torrico Zenteno, Henry Alejandro
18

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

11/07/1995

Torrico Zenteno, Henry Alejandro
18
Romay, Junior Kevin
20

Quốc gia: Bolivia

17/04/1994

Romay, Junior Kevin
20
Cabrera Nelson
24

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

22/04/1983

Cabrera Nelson
24

Hậu vệ

22/04/1983

Rojas, Ludwig
25

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

08/06/1990

Rojas, Ludwig
25

Hậu vệ

08/06/1990

Parada Velarde, Gil Antonio
27

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

30/11/-0001

Parada Velarde, Gil Antonio
27

Tiền vệ

30/11/-0001

Adrian Rodriguez, Juan Sergio
29

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

08/03/1996

Adrian Rodriguez, Juan Sergio
29

Hậu vệ

08/03/1996

Puna Eduardo
31

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

25/02/1986

Puna Eduardo
31

Tiền vệ

25/02/1986

Tomianovic, Mirko
35

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

01/10/2001

Tomianovic, Mirko
35

Tiền vệ

01/10/2001

Suarez Miguel
37

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

01/06/1993

Suarez Miguel
37

Tiền đạo

01/06/1993