aldershot town fc

Aldershot - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Electrical Services Stadium | Sức chứa: 7,100

Logo ALDERSHOT TOWN FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Waddock, Gary

CẦU THỦ

1

Cole, Jake

Vị trí: Thủ môn

11

Wanadio, Luke

Vị trí: Tiền vệ

12

Bernard, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

13

Mannion, Will

Vị trí: Thủ môn

15

Lyons Foster, Kodi

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Chris

Vị trí: Hậu vệ

2

Arnold, Nick

Vị trí: Hậu vệ

3

Lewis Kinsella

Vị trí: Hậu vệ

5

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

13

Skinner, Luke

Vị trí: Thủ môn

15

Josh Lelan

Vị trí: Hậu vệ

18

Rowe, James

Vị trí: Tiền vệ

19

Marvin McCoy

Vị trí: Hậu vệ

20

Chris Arthur

Vị trí: Hậu vệ

22

Callum Reynolds

Vị trí: Hậu vệ

23

Wrightman, Luca

Vị trí: Tiền vệ

24

Bozier, Matt

Vị trí: Hậu vệ

24

Osho, Gabe

Vị trí: Hậu vệ

25

Smith, Mark

Vị trí: Thủ môn

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

Adam May

Vị trí: Tiền vệ

4

Adam McDonnell

Vị trí: Tiền vệ

7

Shamir Fenelon

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Howell

Vị trí: Tiền vệ

9

Scott Rendell

Vị trí: Tiền đạo

10

Matthew McClure

Vị trí: Tiền đạo

14

Okojie, Shaun

Vị trí: Tiền đạo

16

Jake Gallagher

Vị trí: Tiền vệ

17

Booty, Regan

Vị trí: Tiền vệ

20

Barrett, Joshua

Vị trí: Tiền đạo

21

Berkeley-Agyepong, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

27

Bobby-Joe Taylor

Vị trí: Tiền vệ

30

Kirwan, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

Josh McQuoid

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Waddock, Gary

CẦU THỦ

1

Cole, Jake

Vị trí: Thủ môn

11

Wanadio, Luke

Vị trí: Tiền vệ

12

Bernard, Dominic

Vị trí: Hậu vệ

13

Mannion, Will

Vị trí: Thủ môn

15

Lyons Foster, Kodi

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Chris

Vị trí: Hậu vệ

2

Arnold, Nick

Vị trí: Hậu vệ

3

Lewis Kinsella

Vị trí: Hậu vệ

5

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

13

Skinner, Luke

Vị trí: Thủ môn

15

Josh Lelan

Vị trí: Hậu vệ

18

Rowe, James

Vị trí: Tiền vệ

19

Marvin McCoy

Vị trí: Hậu vệ

20

Chris Arthur

Vị trí: Hậu vệ

22

Callum Reynolds

Vị trí: Hậu vệ

23

Wrightman, Luca

Vị trí: Tiền vệ

24

Bozier, Matt

Vị trí: Hậu vệ

24

Osho, Gabe

Vị trí: Hậu vệ

25

Smith, Mark

Vị trí: Thủ môn

Fowler, George

Vị trí: Hậu vệ

Adam May

Vị trí: Tiền vệ

4

Adam McDonnell

Vị trí: Tiền vệ

7

Shamir Fenelon

Vị trí: Tiền đạo

8

Luke Howell

Vị trí: Tiền vệ

9

Scott Rendell

Vị trí: Tiền đạo

10

Matthew McClure

Vị trí: Tiền đạo

14

Okojie, Shaun

Vị trí: Tiền đạo

16

Jake Gallagher

Vị trí: Tiền vệ

17

Booty, Regan

Vị trí: Tiền vệ

20

Barrett, Joshua

Vị trí: Tiền đạo

21

Berkeley-Agyepong, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

27

Bobby-Joe Taylor

Vị trí: Tiền vệ

30

Kirwan, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

Josh McQuoid

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Waddock, Gary

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

11/09/1985

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/10/1992

12

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

29/03/1997

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

05/05/1998

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/10/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

21/02/1998

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/03/1991

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/09/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

20/12/1997

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/01/1970

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

21/12/1994

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/11/1991

19

Hậu vệ

Quốc gia: Antigua And Barbuda

02/10/1988

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

25/01/1990

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

10/11/1989

23

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

24

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

24

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/08/1998

25

Thủ môn

Quốc gia: Anh

15/12/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

20/11/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/12/1998

4

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

14/05/1997

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

03/08/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/01/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/10/1986

10

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

17/11/1991

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/01/1993

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/04/1998

20

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

21/06/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

29/03/1997

27

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/02/1995

30

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

09/07/1996

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

15/12/1989

728x90
130x300
130x300