alashkert

Yerevan - Armenia

Quốc tịch : Armenia | Sân nhà: Alashkert Stadium | Sức chứa: 6,850

Logo Alashkert

HUẤN LUYỆN VIÊN

Voskanyan, Aram

CẦU THỦ

1

Allahverdyan, Vladimir

Vị trí: Thủ môn

1

Avagyan, Henri

Vị trí: Thủ môn

Tumasyan, Denis

Vị trí: Hậu vệ

4

Zeljkovic, Mladen

Vị trí: Hậu vệ

Graca, Alan

Vị trí: Hậu vệ

2

Marmentini, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

3

Voskanyan, Taron

Vị trí: Hậu vệ

5

Stojkovic, Danijel

Vị trí: Hậu vệ

6

Antonic, Goran

Vị trí: Hậu vệ

7

Hayrapetyan, Levon

Vị trí: Hậu vệ

8

Daghbashyan, Gagik

Vị trí: Hậu vệ

9

Dashyan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

10

Manucharyan, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

11

Poghosyan, Ghukas

Vị trí: Tiền vệ

15

Nenadovic, Uros

Vị trí: Tiền đạo

17

Yedigaryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

19

Reis De Jesus, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

20

Artur Yedigaryan

Vị trí: Tiền vệ

21

Grigoryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

22

Mkoyan, Hrayr

Vị trí: Hậu vệ

55

Cancarevic, Ognjen

Vị trí: Thủ môn

Lester Peltier

Vị trí: Tiền vệ

Tankov, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

Prudnikov, Aleksander

Vị trí: Tiền đạo

Sekulic, Danilo

Vị trí:

Muradyan, Haykaram

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Voskanyan, Aram

CẦU THỦ

1

Allahverdyan, Vladimir

Vị trí: Thủ môn

1

Avagyan, Henri

Vị trí: Thủ môn

Tumasyan, Denis

Vị trí: Hậu vệ

4

Zeljkovic, Mladen

Vị trí: Hậu vệ

Graca, Alan

Vị trí: Hậu vệ

2

Marmentini, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

3

Voskanyan, Taron

Vị trí: Hậu vệ

5

Stojkovic, Danijel

Vị trí: Hậu vệ

6

Antonic, Goran

Vị trí: Hậu vệ

7

Hayrapetyan, Levon

Vị trí: Hậu vệ

8

Daghbashyan, Gagik

Vị trí: Hậu vệ

9

Dashyan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

10

Manucharyan, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

11

Poghosyan, Ghukas

Vị trí: Tiền vệ

15

Nenadovic, Uros

Vị trí: Tiền đạo

17

Yedigaryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

19

Reis De Jesus, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

20

Artur Yedigaryan

Vị trí: Tiền vệ

21

Grigoryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

22

Mkoyan, Hrayr

Vị trí: Hậu vệ

55

Cancarevic, Ognjen

Vị trí: Thủ môn

Lester Peltier

Vị trí: Tiền vệ

Tankov, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

Prudnikov, Aleksander

Vị trí: Tiền đạo

Sekulic, Danilo

Vị trí:

Muradyan, Haykaram

Vị trí:

Kết quả thi đấu Alashkert

Huấn luyện viên

Voskanyan, Aram

Quốc gia: Armenia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Armenia

16/03/1997

1

Thủ môn

Quốc gia: Armenia

16/01/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Nga

24/04/1985

4

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

18/11/1987

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

04/01/1993

2

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

08/03/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

22/02/1993

5

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

14/08/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

03/11/1990

7

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

17/04/1989

8

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

19/10/1990

9

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

20/11/1989

10

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

19/01/1987

11

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

06/02/1994

15

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

28/01/1994

17

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

18/03/1990

19

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

08/11/1995

20

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

26/06/1987

21

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

19/10/1987

22

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

02/09/1986

55

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

25/09/1989

Tiền vệ

Quốc gia: Trinidad và Tobago

13/09/1988

Tiền đạo

Quốc gia: Nga

20/09/1996

Tiền đạo

Quốc gia: Nga

26/02/1989

Quốc gia:

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

728x90
130x300
130x300