alashkert

Yerevan - Armenia

Quốc tịch : Armenia | Sân nhà: Alashkert Stadium | Sức chứa: 6,850

Logo Alashkert

HUẤN LUYỆN VIÊN

Khashmanyan, Abraham

CẦU THỦ

1

Avagyan, Henri

Vị trí: Thủ môn

2

Damahou, Joel

Vị trí: Tiền vệ

3

Voskanyan, Taron

Vị trí: Hậu vệ

4

Zeljkovic, Mladen

Vị trí: Hậu vệ

5

Stojkovic, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

6

Antonic, Goran

Vị trí: Hậu vệ

7

Hayrapetyan, Levon

Vị trí: Hậu vệ

8

Daghbashyan, Gagik

Vị trí: Hậu vệ

Graca, Alan

Vị trí: Hậu vệ

9

Dashyan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

9

Silva, Glaucio

Vị trí: Tiền đạo

9

Reis De Jesus, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

10

Manucharyan, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

11

Poghosyan, Ghukas

Vị trí: Tiền vệ

12

Sekulic, Danilo

Vị trí: Tiền vệ

12

Acevedo, Gerson

Vị trí: Tiền vệ

12

Tankov, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

13

Tumasyan, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Lester Peltier

Vị trí: Tiền vệ

14

Marmentini, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

15

Nenadovic, Uros

Vị trí: Tiền đạo

17

Yedigaryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

19

Prudnikov, Aleksander

Vị trí: Tiền đạo

20

Artur Yedigaryan

Vị trí: Tiền vệ

21

Grigoryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

22

Jindoyan, Akhmed

Vị trí: Tiền đạo

22

Mkoyan, Hrayr

Vị trí: Hậu vệ

55

Cancarevic, Ognjen

Vị trí: Thủ môn

55

Allahverdyan, Vladimir

Vị trí: Thủ môn

Muradyan, Roman

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Khashmanyan, Abraham

CẦU THỦ

1

Avagyan, Henri

Vị trí: Thủ môn

2

Damahou, Joel

Vị trí: Tiền vệ

3

Voskanyan, Taron

Vị trí: Hậu vệ

4

Zeljkovic, Mladen

Vị trí: Hậu vệ

5

Stojkovic, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

6

Antonic, Goran

Vị trí: Hậu vệ

7

Hayrapetyan, Levon

Vị trí: Hậu vệ

8

Daghbashyan, Gagik

Vị trí: Hậu vệ

Graca, Alan

Vị trí: Hậu vệ

9

Dashyan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

9

Silva, Glaucio

Vị trí: Tiền đạo

9

Reis De Jesus, Jefferson

Vị trí: Tiền vệ

10

Manucharyan, Edgar

Vị trí: Tiền vệ

11

Poghosyan, Ghukas

Vị trí: Tiền vệ

12

Sekulic, Danilo

Vị trí: Tiền vệ

12

Acevedo, Gerson

Vị trí: Tiền vệ

12

Tankov, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

13

Tumasyan, Denis

Vị trí: Hậu vệ

Lester Peltier

Vị trí: Tiền vệ

14

Marmentini, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

15

Nenadovic, Uros

Vị trí: Tiền đạo

17

Yedigaryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

19

Prudnikov, Aleksander

Vị trí: Tiền đạo

20

Artur Yedigaryan

Vị trí: Tiền vệ

21

Grigoryan, Artak

Vị trí: Tiền vệ

22

Jindoyan, Akhmed

Vị trí: Tiền đạo

22

Mkoyan, Hrayr

Vị trí: Hậu vệ

55

Cancarevic, Ognjen

Vị trí: Thủ môn

55

Allahverdyan, Vladimir

Vị trí: Thủ môn

Muradyan, Roman

Vị trí: Tiền vệ