Alashkert

Quốc gia : Armenia | Sân nhà: Alashkert Stadium | Sức chứa: 6,850

Alashkert

Alashkert

Quốc gia : Armenia | Sân nhà: Alashkert Stadium | | Sức chứa: 6,850

Alashkert

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Adamyan, Armen

Quốc gia: Armenia

Cầu thủ
Muradyan, Roman
0

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

21/04/2001

Muradyan, Roman
0

Tiền vệ

21/04/2001

Avagyan Henri
1

Thủ môn

Quốc gia: Armenia

16/01/1996

Avagyan Henri
1

Thủ môn

16/01/1996

Milkovic, Aleksandar
2

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

06/02/1990

Milkovic, Aleksandar
2

Hậu vệ

06/02/1990

Voskanyan Taron
3

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

22/02/1993

Voskanyan Taron
3

Hậu vệ

22/02/1993

Zeljkovic Mladen
4

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

18/11/1987

Zeljkovic Mladen
4

Hậu vệ

18/11/1987

Stojkovic Danijel
5

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

14/08/1990

Stojkovic Danijel
5

Hậu vệ

14/08/1990

Baranov Nikita
5

Hậu vệ

Quốc gia: Estonia

19/08/1992

Baranov Nikita
5

Hậu vệ

19/08/1992

Artur Yedigaryan
6

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

26/06/1987

Artur Yedigaryan
6

Tiền vệ

26/06/1987

Manasyan Mihran
7

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

13/01/1989

Manasyan Mihran
7

Tiền đạo

13/01/1989

Hayrapetyan, Levon
7

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

17/04/1989

Hayrapetyan, Levon
7

Hậu vệ

17/04/1989

Daghbashyan Gagik
8

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

19/10/1990

Daghbashyan Gagik
8

Hậu vệ

19/10/1990

Silva Glaucio
9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

03/02/1994

Silva Glaucio
9

Tiền đạo

03/02/1994

Reis De Jesus Jefferson
9

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

08/11/1995

Reis De Jesus Jefferson
9

Tiền vệ

08/11/1995

Galvao Thiago
9

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

24/08/1989

Galvao Thiago
9

Tiền vệ

24/08/1989

Marmentini Gustavo
10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

08/03/1994

Marmentini Gustavo
10

Tiền đạo

08/03/1994

Poghosyan Ghukas
11

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

06/02/1994

Poghosyan Ghukas
11

Tiền vệ

06/02/1994

Pogosyan, Gukas
11

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

06/02/1994

Pogosyan, Gukas
11

Tiền vệ

06/02/1994

Acevedo Gerson
12

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

05/04/1988

Acevedo Gerson
12

Tiền vệ

05/04/1988

Ghandilyan Davit
12

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

04/06/1993

Ghandilyan Davit
12

Tiền đạo

04/06/1993

Avagimian Artur
13

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

16/01/1997

Avagimian Artur
13

Tiền đạo

16/01/1997

Shahinyan Sargis
14

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

10/09/1995

Shahinyan Sargis
14

Tiền vệ

10/09/1995

Glisic Aleksandar
15

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

03/09/1992

Glisic Aleksandar
15

Tiền đạo

03/09/1992

Jindoyan, Akhmed
15

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

02/10/1997

Jindoyan, Akhmed
15

Tiền đạo

02/10/1997

Cameta, Tiago
18

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

05/05/1992

Cameta, Tiago
18

Hậu vệ

05/05/1992

Tankov, Nikita
19

Tiền đạo

Quốc gia: Nga

20/09/1996

Tankov, Nikita
19

Tiền đạo

20/09/1996

Pogosyan Vardan
20

Tiền đạo

Quốc gia: Armenia

08/03/1992

Pogosyan Vardan
20

Tiền đạo

08/03/1992

Grigoryan Artak
21

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

19/10/1987

Grigoryan Artak
21

Tiền vệ

19/10/1987

Ishkhanyan Hayk
22

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

24/06/1989

Ishkhanyan Hayk
22

Hậu vệ

24/06/1989

Mkoyan, Hrayr
22

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

02/09/1986

Mkoyan, Hrayr
22

Hậu vệ

02/09/1986

Aloyan Kirill
23

Hậu vệ

Quốc gia: Nga

22/01/1999

Aloyan Kirill
23

Hậu vệ

22/01/1999

Avagyan Eduard
24

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

21/03/1996

Avagyan Eduard
24

Tiền vệ

21/03/1996

Poghosyan Gor
25

Hậu vệ

Quốc gia: Armenia

11/06/1988

Poghosyan Gor
25

Hậu vệ

11/06/1988

Manukyan Gor
31

Thủ môn

Quốc gia: Armenia

27/09/1993

Manukyan Gor
31

Thủ môn

27/09/1993

Allahverdyan, Vladimir
55

Thủ môn

Quốc gia: Armenia

16/03/1997

Allahverdyan, Vladimir
55

Thủ môn

16/03/1997

Cancarevic Ognjen
55

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

25/09/1989

Cancarevic Ognjen
55

Thủ môn

25/09/1989

Kadimyan Gegam
77

Tiền vệ

Quốc gia: Armenia

19/10/1992

Kadimyan Gegam
77

Tiền vệ

19/10/1992