al-wasl fc

Dubai - Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

Quốc tịch : Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Sân nhà: Zabeel Stadium | Sức chứa: 8,439

Logo AL-Wasl FC

Soi kèo Al Zawraa vs Al Wasl, 21h00 ngày 11/3 - Al Wasl mất ngôi đầu

access_time 08-03-2019

Có điểm tựa sân nhà cộng thêm việc đang sở hữu chuỗi trận bất bại, nhiều khả năng Al Zawraa sẽ dành 3 điểm trước Al Zawraa để vương lên ngôi đầu bảng A AFC Champions League.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Reghecampf, Laurentiu

CẦU THỦ

1

Manthari, Sultan Al

Vị trí: Thủ môn

2

Ali, Abdulrahman

Vị trí: Hậu vệ

3

Aljneibi, Abdalla Saleh

Vị trí: Hậu vệ

4

Ali, Abdulla Jassim

Vị trí: Hậu vệ

5

Salmin, Ali Hassan

Vị trí: Tiền vệ

6

Ismail, Waheed

Vị trí: Hậu vệ

7

Caio

Vị trí: Tiền đạo

8

Moreira, Vinicius

Vị trí: Tiền vệ

10

Lima, Fabio De

Vị trí: Tiền vệ

11

Khameis, Khaleil

Vị trí: Tiền vệ

12

Zaabi, Yousif Abdalla Al

Vị trí: Thủ môn

13

Esmail, Khamis

Vị trí: Tiền vệ

15

Shaibani, Khalid Al

Vị trí: Tiền vệ

17

Mendes

Vị trí: Tiền vệ

18

Alyassi, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

20

Khalil, Faris

Vị trí: Hậu vệ

21

Alfarsi, Ahmed Salem

Vị trí: Tiền vệ

22

Hassan, Hassan Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

23

Ahmed, Yousef

Vị trí: Tiền đạo

24

Mohammad, Hamad

Vị trí: Tiền vệ

25

Ibrahim, Suhail Abdulla

Vị trí: Thủ môn

26

Hajri, Rashid Al

Vị trí: Tiền đạo

27

Noor, Nasser Mahmoud

Vị trí: Tiền vệ

29

Kazim, Abdulla Mohamad

Vị trí: Tiền vệ

30

Ali, Humaid Abdulla

Vị trí: Thủ môn

33

Surour, Faisal

Vị trí: Hậu vệ

40

Dwubeng, George

Vị trí: Hậu vệ

44

Azizi, Salem Al

Vị trí: Hậu vệ

52

da Silva, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

55

Essa, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

77

Alfarsi, Hazza Salem

Vị trí: Hậu vệ

88

Humaid Abdulla

Vị trí: Tiền vệ

96

Juma, Abdullah Khamis

Vị trí: Hậu vệ

99

li, Ali Saleh

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Reghecampf, Laurentiu

CẦU THỦ

1

Manthari, Sultan Al

Vị trí: Thủ môn

2

Ali, Abdulrahman

Vị trí: Hậu vệ

3

Aljneibi, Abdalla Saleh

Vị trí: Hậu vệ

4

Ali, Abdulla Jassim

Vị trí: Hậu vệ

5

Salmin, Ali Hassan

Vị trí: Tiền vệ

6

Ismail, Waheed

Vị trí: Hậu vệ

7

Caio

Vị trí: Tiền đạo

8

Moreira, Vinicius

Vị trí: Tiền vệ

10

Lima, Fabio De

Vị trí: Tiền vệ

11

Khameis, Khaleil

Vị trí: Tiền vệ

12

Zaabi, Yousif Abdalla Al

Vị trí: Thủ môn

13

Esmail, Khamis

Vị trí: Tiền vệ

15

Shaibani, Khalid Al

Vị trí: Tiền vệ

17

Mendes

Vị trí: Tiền vệ

18

Alyassi, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

20

Khalil, Faris

Vị trí: Hậu vệ

21

Alfarsi, Ahmed Salem

Vị trí: Tiền vệ

22

Hassan, Hassan Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

23

Ahmed, Yousef

Vị trí: Tiền đạo

24

Mohammad, Hamad

Vị trí: Tiền vệ

25

Ibrahim, Suhail Abdulla

Vị trí: Thủ môn

26

Hajri, Rashid Al

Vị trí: Tiền đạo

27

Noor, Nasser Mahmoud

Vị trí: Tiền vệ

29

Kazim, Abdulla Mohamad

Vị trí: Tiền vệ

30

Ali, Humaid Abdulla

Vị trí: Thủ môn

33

Surour, Faisal

Vị trí: Hậu vệ

40

Dwubeng, George

Vị trí: Hậu vệ

44

Azizi, Salem Al

Vị trí: Hậu vệ

52

da Silva, Matheus

Vị trí: Tiền vệ

55

Essa, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

77

Alfarsi, Hazza Salem

Vị trí: Hậu vệ

88

Humaid Abdulla

Vị trí: Tiền vệ

96

Juma, Abdullah Khamis

Vị trí: Hậu vệ

99

li, Ali Saleh

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu AL-Wasl FC

Huấn luyện viên

Reghecampf, Laurentiu

Quốc gia: Romani

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

05/01/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

02/01/1993

3

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

14/06/1988

4

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

22/02/1997

5

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

04/02/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

01/07/1983

7

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

09/08/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

11/06/1996

10

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

30/06/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

15/07/1992

12

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

15/01/1986

13

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

16/08/1989

15

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

31/07/1997

17

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

16/08/1992

18

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

31/10/1993

20

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

08/10/2000

21

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

23/08/1994

22

Tiền đạo

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

10/09/1989

23

Tiền đạo

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

27/04/1994

24

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

15/07/1995

25

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

26/08/1999

26

Tiền đạo

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

25/04/1995

27

Tiền vệ

Quốc gia: Comoros

22/08/1996

29

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

31/07/1996

30

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

22/02/1989

33

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

21/03/1999

40

Hậu vệ

Quốc gia: Ghana

15/01/2000

44

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

25/02/1993

52

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

29/12/2000

55

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

03/04/1997

77

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

19/12/1989

88

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

16/04/1988

96

Hậu vệ

Quốc gia: Oman

08/03/1992

99

Tiền đạo

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

22/01/2000

728x90
130x300
130x300