al ain fc

Al Ain - Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

Quốc tịch : Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Sân nhà: Hazza Bin Zayed Stadium | Sức chứa: 25,000

Logo AL Ain FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sopic, Zeljko

CẦU THỦ

1

Mohammed Bu Senda

Vị trí: Thủ môn

2

Hidhani, Ali Al

Vị trí: Hậu vệ

4

Saeed Musabbeh

Vị trí: Hậu vệ

5

Ismail Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

6

Abdulrahman, Amer

Vị trí: Tiền vệ

7

Caio

Vị trí: Tiền vệ

8

Fayez, Hazem

Vị trí: Tiền vệ

9

Markus Berg

Vị trí: Tiền đạo

10

Ruben Ribeiro

Vị trí: Tiền vệ

11

Bandar

Vị trí: Hậu vệ

12

Al Mansoori, Hamad

Vị trí: Thủ môn

13

Ahmed Barman

Vị trí: Tiền vệ

14

Mohammed Fayez

Vị trí: Hậu vệ

15

Khaled Abdulrahman

Vị trí: Hậu vệ

16

Mohamed Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

17

Khalid Eisa

Vị trí: Thủ môn

18

Ibrahim Diaky

Vị trí: Tiền vệ

19

Mohanad Salem

Vị trí: Hậu vệ

20

Khamis, Saad

Vị trí: Tiền vệ

23

Mohamed Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

28

Naser, Sulaiman

Vị trí: Tiền vệ

30

Khalfan, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

33

Shiotani, Tsukasa

Vị trí: Tiền vệ

36

Sulaiman, Dawoud

Vị trí: Thủ môn

43

Rayan Yaslam

Vị trí: Tiền vệ

44

Juma, Saeed

Vị trí: Hậu vệ

50

Jamal, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

51

Baloushi, Khalid Al

Vị trí: Tiền vệ

56

Abdulla, Salem

Vị trí: Hậu vệ

80

Fadhel, Mohamed

Vị trí: Thủ môn

88

Yahia Nader

Vị trí: Tiền vệ

99

Maroof, Jamal

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sopic, Zeljko

CẦU THỦ

1

Mohammed Bu Senda

Vị trí: Thủ môn

2

Hidhani, Ali Al

Vị trí: Hậu vệ

4

Saeed Musabbeh

Vị trí: Hậu vệ

5

Ismail Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

6

Abdulrahman, Amer

Vị trí: Tiền vệ

7

Caio

Vị trí: Tiền vệ

8

Fayez, Hazem

Vị trí: Tiền vệ

9

Markus Berg

Vị trí: Tiền đạo

10

Ruben Ribeiro

Vị trí: Tiền vệ

11

Bandar

Vị trí: Hậu vệ

12

Al Mansoori, Hamad

Vị trí: Thủ môn

13

Ahmed Barman

Vị trí: Tiền vệ

14

Mohammed Fayez

Vị trí: Hậu vệ

15

Khaled Abdulrahman

Vị trí: Hậu vệ

16

Mohamed Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

17

Khalid Eisa

Vị trí: Thủ môn

18

Ibrahim Diaky

Vị trí: Tiền vệ

19

Mohanad Salem

Vị trí: Hậu vệ

20

Khamis, Saad

Vị trí: Tiền vệ

23

Mohamed Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

28

Naser, Sulaiman

Vị trí: Tiền vệ

30

Khalfan, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

33

Shiotani, Tsukasa

Vị trí: Tiền vệ

36

Sulaiman, Dawoud

Vị trí: Thủ môn

43

Rayan Yaslam

Vị trí: Tiền vệ

44

Juma, Saeed

Vị trí: Hậu vệ

50

Jamal, Ahmed

Vị trí: Hậu vệ

51

Baloushi, Khalid Al

Vị trí: Tiền vệ

56

Abdulla, Salem

Vị trí: Hậu vệ

80

Fadhel, Mohamed

Vị trí: Thủ môn

88

Yahia Nader

Vị trí: Tiền vệ

99

Maroof, Jamal

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu AL Ain FC

Huấn luyện viên

Sopic, Zeljko

Quốc gia: Croatia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

20/06/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

07/01/1998

4

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

04/02/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

07/07/1983

6

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

03/07/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

19/04/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Ả Rập Syrie

15/01/1999

9

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Điển

17/08/1986

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

01/08/1987

11

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

09/07/1990

12

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

28/03/1996

13

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

05/02/1994

14

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

06/10/1989

15

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

10/09/1988

16

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

04/02/1989

17

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

15/09/1989

18

Tiền vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

24/05/1982

19

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

01/03/1985

20

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

15/02/1995

23

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

16/04/1989

28

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

23/06/1997

30

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

28/08/1998

33

Tiền vệ

Quốc gia: Nhật Bản

05/12/1988

36

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

21/03/1990

43

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

23/11/1994

44

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

08/07/1998

50

Hậu vệ

Quốc gia: Ai Cập

23/01/2000

51

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

22/03/1999

56

Hậu vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

17/09/1998

80

Thủ môn

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

10/01/1998

88

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

11/09/1998

99

Tiền vệ

Quốc gia: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

23/11/1991

728x90
130x300
130x300