aik

Solna - Thụy Điển

Quốc tịch : Thụy Điển | Sân nhà: Friends Arena | Sức chứa: 54,000

AIK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Norling, Rikard
Norling, Rikard

CẦU THỦ

Brolin, Samuel

Brolin, Samuel

Vị trí: Thủ môn

Granli, Daniel
2

Granli, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Karlsson, Per
3

Karlsson, Per

Vị trí: Hậu vệ

Nyholm, Jesper
5

Nyholm, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

Dimitriadis, Panajotis
6

Dimitriadis, Panajotis

Vị trí: Tiền vệ

Sebastian Larsson
7

Sebastian Larsson

Vị trí: Tiền vệ

Enoch Adu
8

Enoch Adu

Vị trí: Tiền vệ

Lindkvist, Rasmus
9

Lindkvist, Rasmus

Vị trí: Hậu vệ

Chinedu Obasi
10

Chinedu Obasi

Vị trí: Tiền đạo

Mets, Karol
14

Mets, Karol

Vị trí: Hậu vệ

Lundstrom, Robert
15

Lundstrom, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Saletros, Anton
16

Saletros, Anton

Vị trí: Tiền vệ

Lamin, Adam Ben
17

Lamin, Adam Ben

Vị trí: Hậu vệ

Hussein, Bilal
18

Hussein, Bilal

Vị trí: Tiền vệ

Ylatupa, Saku
19

Ylatupa, Saku

Vị trí: Tiền vệ

Tarik Elyounoussi
20

Tarik Elyounoussi

Vị trí: Tiền đạo

Stefanelli, Nicolas
22

Stefanelli, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Janosevic, Budimir
23

Janosevic, Budimir

Vị trí: Thủ môn

Rashidi, Heradi
24

Rashidi, Heradi

Vị trí: Tiền vệ

Odegaard, Magnar
25

Odegaard, Magnar

Vị trí: Hậu vệ

Joel Ekstrand
26

Joel Ekstrand

Vị trí: Hậu vệ

Lahne, Jack
28

Lahne, Jack

Vị trí: Tiền đạo

Sigthorsson, Kolbeinn
30

Sigthorsson, Kolbeinn

Vị trí: Tiền đạo

Linner, Oscar
34

Linner, Oscar

Vị trí: Thủ môn

Goitom, Henok
36

Goitom, Henok

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Norling, Rikard
Norling, Rikard

CẦU THỦ

Brolin, Samuel

Brolin, Samuel

Vị trí: Thủ môn

Granli, Daniel
2

Granli, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Karlsson, Per
3

Karlsson, Per

Vị trí: Hậu vệ

Nyholm, Jesper
5

Nyholm, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

Dimitriadis, Panajotis
6

Dimitriadis, Panajotis

Vị trí: Tiền vệ

Sebastian Larsson
7

Sebastian Larsson

Vị trí: Tiền vệ

Enoch Adu
8

Enoch Adu

Vị trí: Tiền vệ

Lindkvist, Rasmus
9

Lindkvist, Rasmus

Vị trí: Hậu vệ

Chinedu Obasi
10

Chinedu Obasi

Vị trí: Tiền đạo

Mets, Karol
14

Mets, Karol

Vị trí: Hậu vệ

Lundstrom, Robert
15

Lundstrom, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Saletros, Anton
16

Saletros, Anton

Vị trí: Tiền vệ

Lamin, Adam Ben
17

Lamin, Adam Ben

Vị trí: Hậu vệ

Hussein, Bilal
18

Hussein, Bilal

Vị trí: Tiền vệ

Ylatupa, Saku
19

Ylatupa, Saku

Vị trí: Tiền vệ

Tarik Elyounoussi
20

Tarik Elyounoussi

Vị trí: Tiền đạo

Stefanelli, Nicolas
22

Stefanelli, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Janosevic, Budimir
23

Janosevic, Budimir

Vị trí: Thủ môn

Rashidi, Heradi
24

Rashidi, Heradi

Vị trí: Tiền vệ

Odegaard, Magnar
25

Odegaard, Magnar

Vị trí: Hậu vệ

Joel Ekstrand
26

Joel Ekstrand

Vị trí: Hậu vệ

Lahne, Jack
28

Lahne, Jack

Vị trí: Tiền đạo

Sigthorsson, Kolbeinn
30

Sigthorsson, Kolbeinn

Vị trí: Tiền đạo

Linner, Oscar
34

Linner, Oscar

Vị trí: Thủ môn

Goitom, Henok
36

Goitom, Henok

Vị trí: Tiền đạo