aik

Solna - Thụy Điển

Quốc tịch : Thụy Điển | Sân nhà: Friends Arena | Sức chứa: 54,000

Logo AIK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Norling, Rikard

CẦU THỦ

2

Granli, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

3

Karlsson, Per

Vị trí: Hậu vệ

5

Nyholm, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

6

Dimitriadis, Panajotis

Vị trí: Tiền vệ

7

Sebastian Larsson

Vị trí: Tiền vệ

8

Enoch Adu

Vị trí: Tiền vệ

9

Lindkvist, Rasmus

Vị trí: Hậu vệ

10

Chinedu Obasi

Vị trí: Tiền đạo

11

Rojas, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

13

Stamatopoulos, Kenny

Vị trí: Thủ môn

14

Mets, Karol

Vị trí: Hậu vệ

15

Lundstrom, Robert

Vị trí: Hậu vệ

16

Saletros, Anton

Vị trí: Tiền vệ

17

Lamin, Adam Ben

Vị trí: Hậu vệ

18

Hussein, Bilal

Vị trí: Tiền vệ

19

Ylatupa, Saku

Vị trí: Tiền vệ

21

Sundgren, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

23

Janosevic, Budimir

Vị trí: Thủ môn

24

Rashidi, Heradi

Vị trí: Tiền vệ

25

Odegaard, Magnar

Vị trí: Hậu vệ

26

Joel Ekstrand

Vị trí: Hậu vệ

36

Goitom, Henok

Vị trí: Tiền đạo

Sigthorsson, Kolbeinn

Vị trí: Tiền đạo

20

Tarik Elyounoussi

Vị trí: Tiền đạo

28

Lahne, Jack

Vị trí: Tiền đạo

34

Linner, Oscar

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Norling, Rikard

CẦU THỦ

2

Granli, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

3

Karlsson, Per

Vị trí: Hậu vệ

5

Nyholm, Jesper

Vị trí: Hậu vệ

6

Dimitriadis, Panajotis

Vị trí: Tiền vệ

7

Sebastian Larsson

Vị trí: Tiền vệ

8

Enoch Adu

Vị trí: Tiền vệ

9

Lindkvist, Rasmus

Vị trí: Hậu vệ

10

Chinedu Obasi

Vị trí: Tiền đạo

11

Rojas, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

13

Stamatopoulos, Kenny

Vị trí: Thủ môn

14

Mets, Karol

Vị trí: Hậu vệ

15

Lundstrom, Robert

Vị trí: Hậu vệ

16

Saletros, Anton

Vị trí: Tiền vệ

17

Lamin, Adam Ben

Vị trí: Hậu vệ

18

Hussein, Bilal

Vị trí: Tiền vệ

19

Ylatupa, Saku

Vị trí: Tiền vệ

21

Sundgren, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

23

Janosevic, Budimir

Vị trí: Thủ môn

24

Rashidi, Heradi

Vị trí: Tiền vệ

25

Odegaard, Magnar

Vị trí: Hậu vệ

26

Joel Ekstrand

Vị trí: Hậu vệ

36

Goitom, Henok

Vị trí: Tiền đạo

Sigthorsson, Kolbeinn

Vị trí: Tiền đạo

20

Tarik Elyounoussi

Vị trí: Tiền đạo

28

Lahne, Jack

Vị trí: Tiền đạo

34

Linner, Oscar

Vị trí: Thủ môn