afc wimbledon

London - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Cherry Red Records Fans' Stadium | Sức chứa: 4,850

Logo AFC Wimbledon

Soi kèo Wimbledon vs West Ham, 01h45 ngày 29/8

access_time 27-08-2018

West Ham đang không có được phong độ tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, họ vẫn hoàn toàn đủ sức hạ gục một Wimbledon kém xa về đẳng cấp.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Downes, Wally

CẦU THỦ

2

Watson, Tennai

Vị trí: Hậu vệ

4

Adedeji Oshilaja

Vị trí: Hậu vệ

5

William Nightingale

Vị trí: Hậu vệ

6

Terell Thomas

Vị trí: Hậu vệ

7

Scott Wagstaff

Vị trí: Tiền vệ

8

Hartigan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

9

Kwesi Appiah

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Jervis

Vị trí: Tiền đạo

11

Mitchell Pinnock

Vị trí: Tiền đạo

12

Garratt, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

14

Liam Trotter

Vị trí: Tiền vệ

15

Seddon, Steve

Vị trí: Hậu vệ

16

Dylan Connolly

Vị trí: Tiền vệ

16

Sam, Lloyd

Vị trí: Tiền vệ

17

Andy Barcham

Vị trí: Tiền đạo

18

James Hanson

Vị trí: Tiền đạo

19

Tom Soares

Vị trí: Tiền vệ

20

Sibbick, Toby

Vị trí: Hậu vệ

21

Kaja, Egli

Vị trí: Tiền vệ

22

Wood, Tommy

Vị trí: Tiền đạo

24

Joe McDonnell

Vị trí: Thủ môn

26

Rodney McDonald

Vị trí: Hậu vệ

27

Bellikli, Neset

Vị trí: Tiền vệ

28

Egan, Alfie

Vị trí: Tiền vệ

30

Kalambayi, Paul

Vị trí: Hậu vệ

32

Burey, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

35

Ramsdale, Aaron

Vị trí: Thủ môn

36

Ashley, Ossama

Vị trí: Tiền vệ

39

Joe Pigott

Vị trí: Tiền đạo

40

Anthony Wordsworth

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Downes, Wally

CẦU THỦ

2

Watson, Tennai

Vị trí: Hậu vệ

4

Adedeji Oshilaja

Vị trí: Hậu vệ

5

William Nightingale

Vị trí: Hậu vệ

6

Terell Thomas

Vị trí: Hậu vệ

7

Scott Wagstaff

Vị trí: Tiền vệ

8

Hartigan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

9

Kwesi Appiah

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Jervis

Vị trí: Tiền đạo

11

Mitchell Pinnock

Vị trí: Tiền đạo

12

Garratt, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

14

Liam Trotter

Vị trí: Tiền vệ

15

Seddon, Steve

Vị trí: Hậu vệ

16

Dylan Connolly

Vị trí: Tiền vệ

16

Sam, Lloyd

Vị trí: Tiền vệ

17

Andy Barcham

Vị trí: Tiền đạo

18

James Hanson

Vị trí: Tiền đạo

19

Tom Soares

Vị trí: Tiền vệ

20

Sibbick, Toby

Vị trí: Hậu vệ

21

Kaja, Egli

Vị trí: Tiền vệ

22

Wood, Tommy

Vị trí: Tiền đạo

24

Joe McDonnell

Vị trí: Thủ môn

26

Rodney McDonald

Vị trí: Hậu vệ

27

Bellikli, Neset

Vị trí: Tiền vệ

28

Egan, Alfie

Vị trí: Tiền vệ

30

Kalambayi, Paul

Vị trí: Hậu vệ

32

Burey, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

35

Ramsdale, Aaron

Vị trí: Thủ môn

36

Ashley, Ossama

Vị trí: Tiền vệ

39

Joe Pigott

Vị trí: Tiền đạo

40

Anthony Wordsworth

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu AFC Wimbledon

Huấn luyện viên

Downes, Wally

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

04/03/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/07/1993

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/08/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/10/1997

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

31/03/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/01/2000

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

12/08/1990

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

17/09/1991

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

12/12/1994

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/10/1996

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/08/1988

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

25/12/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

02/05/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

27/09/1984

17

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

16/12/1986

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

09/11/1987

19

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/07/1986

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

23/05/1999

21

Tiền vệ

Quốc gia: Albania

26/07/1997

22

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

26/11/1998

24

Thủ môn

Quốc gia: Anh

19/05/1994

26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/04/1992

27

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

09/07/1998

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/09/1997

30

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/07/1999

32

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

35

Thủ môn

Quốc gia: Anh

14/05/1998

36

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

11/12/2000

39

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/11/1993

40

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/01/1989

728x90
130x300
130x300