afc wimbledon

London - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Cherry Red Records Fans' Stadium | Sức chứa: 4,850

Logo AFC Wimbledon

Soi kèo Wimbledon vs West Ham, 02h45 ngày 27/1: Chênh lệch đẳng cấp

access_time 24-01-2019

Wimbledon đã lọt vào vòng thứ 4 cúp FA. Tuy nhiên, hành trình của họ có nhiều khả năng phải dừng lại khi vòng này khi phải đối đầu với một West Ham mạnh hơn rất nhiều.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Downes, Wally

CẦU THỦ

2

Watson, Tennai

Vị trí: Hậu vệ

4

Adedeji Oshilaja

Vị trí: Hậu vệ

5

William Nightingale

Vị trí: Hậu vệ

6

Terell Thomas

Vị trí: Hậu vệ

7

Scott Wagstaff

Vị trí: Tiền vệ

8

Hartigan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

9

Kwesi Appiah

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Jervis

Vị trí: Tiền đạo

11

Mitchell Pinnock

Vị trí: Tiền đạo

12

Garratt, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

15

Seddon, Steve

Vị trí: Hậu vệ

16

Dylan Connolly

Vị trí: Tiền vệ

17

Andy Barcham

Vị trí: Tiền đạo

18

James Hanson

Vị trí: Tiền đạo

19

Tom Soares

Vị trí: Tiền vệ

20

Sibbick, Toby

Vị trí: Hậu vệ

21

Kaja, Egli

Vị trí: Tiền vệ

22

Wood, Tommy

Vị trí: Tiền đạo

24

Joe McDonnell

Vị trí: Thủ môn

25

Tzanev, Nikola

Vị trí: Thủ môn

26

Rodney McDonald

Vị trí: Hậu vệ

27

Bellikli, Neset

Vị trí: Tiền vệ

28

Egan, Alfie

Vị trí: Tiền vệ

30

Kalambayi, Paul

Vị trí: Hậu vệ

32

Burey, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

35

Ramsdale, Aaron

Vị trí: Thủ môn

36

Ashley, Ossama

Vị trí: Tiền vệ

38

McLoughlin, Shane

Vị trí: Tiền đạo

39

Joe Pigott

Vị trí: Tiền đạo

40

Anthony Wordsworth

Vị trí: Tiền vệ

41

Folivi, Michael

Vị trí: Tiền đạo

42

Rudoni, Jack

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Downes, Wally

CẦU THỦ

2

Watson, Tennai

Vị trí: Hậu vệ

4

Adedeji Oshilaja

Vị trí: Hậu vệ

5

William Nightingale

Vị trí: Hậu vệ

6

Terell Thomas

Vị trí: Hậu vệ

7

Scott Wagstaff

Vị trí: Tiền vệ

8

Hartigan, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

9

Kwesi Appiah

Vị trí: Tiền đạo

10

Jake Jervis

Vị trí: Tiền đạo

11

Mitchell Pinnock

Vị trí: Tiền đạo

12

Garratt, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

15

Seddon, Steve

Vị trí: Hậu vệ

16

Dylan Connolly

Vị trí: Tiền vệ

17

Andy Barcham

Vị trí: Tiền đạo

18

James Hanson

Vị trí: Tiền đạo

19

Tom Soares

Vị trí: Tiền vệ

20

Sibbick, Toby

Vị trí: Hậu vệ

21

Kaja, Egli

Vị trí: Tiền vệ

22

Wood, Tommy

Vị trí: Tiền đạo

24

Joe McDonnell

Vị trí: Thủ môn

25

Tzanev, Nikola

Vị trí: Thủ môn

26

Rodney McDonald

Vị trí: Hậu vệ

27

Bellikli, Neset

Vị trí: Tiền vệ

28

Egan, Alfie

Vị trí: Tiền vệ

30

Kalambayi, Paul

Vị trí: Hậu vệ

32

Burey, Tyler

Vị trí: Tiền đạo

35

Ramsdale, Aaron

Vị trí: Thủ môn

36

Ashley, Ossama

Vị trí: Tiền vệ

38

McLoughlin, Shane

Vị trí: Tiền đạo

39

Joe Pigott

Vị trí: Tiền đạo

40

Anthony Wordsworth

Vị trí: Tiền vệ

41

Folivi, Michael

Vị trí: Tiền đạo

42

Rudoni, Jack

Vị trí: Tiền vệ