ael limassol

Limassol - Đảo Síp

Quốc tịch : Đảo Síp | Sân nhà: Tsirion Stadium | Sức chứa: 13,331

AEL Limassol

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kerkez, Dusan
Kerkez, Dusan

CẦU THỦ

Vozinha
1

Vozinha

Vị trí: Thủ môn

Andre Teixeira
4

Andre Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

Papadopoulos, Giorgos

Papadopoulos, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

Michail, Alexandros

Michail, Alexandros

Vị trí: Hậu vệ

Dossa Junior
2

Dossa Junior

Vị trí: Hậu vệ

Andreou, Elissaios

Andreou, Elissaios

Vị trí: Hậu vệ

Ghazaryan, Gevorg

Ghazaryan, Gevorg

Vị trí: Tiền vệ

Marios Pechlivanis

Marios Pechlivanis

Vị trí: Tiền vệ

Jon Gaztanaga Arrospide
5

Jon Gaztanaga Arrospide

Vị trí: Tiền vệ

Avraam, Andreas
7

Avraam, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Zdravkovski, Davor
8

Zdravkovski, Davor

Vị trí: Tiền vệ

Nestoras Mytides
9

Nestoras Mytides

Vị trí: Tiền đạo

Alex Da Silva
10

Alex Da Silva

Vị trí: Tiền vệ

Irhene, Fidelis
15

Irhene, Fidelis

Vị trí: Tiền vệ

Jimenez, Manuel
16

Jimenez, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Markoski, Kire
17

Markoski, Kire

Vị trí: Tiền vệ

Gerolemou, Giannis
20

Gerolemou, Giannis

Vị trí: Tiền vệ

Godal, Boris
21

Godal, Boris

Vị trí: Hậu vệ

Jurado, Ruben
22

Jurado, Ruben

Vị trí: Tiền đạo

Moustakis, Markos
26

Moustakis, Markos

Vị trí: Tiền vệ

Panteli, Stylianos
29

Panteli, Stylianos

Vị trí: Tiền vệ

Keravnos, Andreas
30

Keravnos, Andreas

Vị trí: Thủ môn

Michailidis, Konstantinos
33

Michailidis, Konstantinos

Vị trí: Hậu vệ

Elia, Marios
35

Elia, Marios

Vị trí: Tiền đạo

Kyriakou, Charis
40

Kyriakou, Charis

Vị trí: Hậu vệ

Christos Wheeler
42

Christos Wheeler

Vị trí: Hậu vệ

Teixeira, Nils
44

Teixeira, Nils

Vị trí: Hậu vệ

Andreas Kyriakou
45

Andreas Kyriakou

Vị trí: Hậu vệ

Constantinidis, Michalis
64

Constantinidis, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

Fragou, Andreas
81

Fragou, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Procek, Patryk
95

Procek, Patryk

Vị trí: Thủ môn

Adamovic, Marko
97

Adamovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Mavrou, Giannis

Mavrou, Giannis

Vị trí: Tiền đạo

Benitez, Dani
71

Benitez, Dani

Vị trí: Tiền đạo

Ivan Carlos

Ivan Carlos

Vị trí: Tiền đạo

Jarchinio Antonia
77

Jarchinio Antonia

Vị trí: Tiền đạo

Aganovic, Adnan
99

Aganovic, Adnan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kerkez, Dusan
Kerkez, Dusan

CẦU THỦ

Vozinha
1

Vozinha

Vị trí: Thủ môn

Andre Teixeira
4

Andre Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

Papadopoulos, Giorgos

Papadopoulos, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

Michail, Alexandros

Michail, Alexandros

Vị trí: Hậu vệ

Dossa Junior
2

Dossa Junior

Vị trí: Hậu vệ

Andreou, Elissaios

Andreou, Elissaios

Vị trí: Hậu vệ

Ghazaryan, Gevorg

Ghazaryan, Gevorg

Vị trí: Tiền vệ

Marios Pechlivanis

Marios Pechlivanis

Vị trí: Tiền vệ

Jon Gaztanaga Arrospide
5

Jon Gaztanaga Arrospide

Vị trí: Tiền vệ

Avraam, Andreas
7

Avraam, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Zdravkovski, Davor
8

Zdravkovski, Davor

Vị trí: Tiền vệ

Nestoras Mytides
9

Nestoras Mytides

Vị trí: Tiền đạo

Alex Da Silva
10

Alex Da Silva

Vị trí: Tiền vệ

Irhene, Fidelis
15

Irhene, Fidelis

Vị trí: Tiền vệ

Jimenez, Manuel
16

Jimenez, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Markoski, Kire
17

Markoski, Kire

Vị trí: Tiền vệ

Gerolemou, Giannis
20

Gerolemou, Giannis

Vị trí: Tiền vệ

Godal, Boris
21

Godal, Boris

Vị trí: Hậu vệ

Jurado, Ruben
22

Jurado, Ruben

Vị trí: Tiền đạo

Moustakis, Markos
26

Moustakis, Markos

Vị trí: Tiền vệ

Panteli, Stylianos
29

Panteli, Stylianos

Vị trí: Tiền vệ

Keravnos, Andreas
30

Keravnos, Andreas

Vị trí: Thủ môn

Michailidis, Konstantinos
33

Michailidis, Konstantinos

Vị trí: Hậu vệ

Elia, Marios
35

Elia, Marios

Vị trí: Tiền đạo

Kyriakou, Charis
40

Kyriakou, Charis

Vị trí: Hậu vệ

Christos Wheeler
42

Christos Wheeler

Vị trí: Hậu vệ

Teixeira, Nils
44

Teixeira, Nils

Vị trí: Hậu vệ

Andreas Kyriakou
45

Andreas Kyriakou

Vị trí: Hậu vệ

Constantinidis, Michalis
64

Constantinidis, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

Fragou, Andreas
81

Fragou, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

Procek, Patryk
95

Procek, Patryk

Vị trí: Thủ môn

Adamovic, Marko
97

Adamovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Mavrou, Giannis

Mavrou, Giannis

Vị trí: Tiền đạo

Benitez, Dani
71

Benitez, Dani

Vị trí: Tiền đạo

Ivan Carlos

Ivan Carlos

Vị trí: Tiền đạo

Jarchinio Antonia
77

Jarchinio Antonia

Vị trí: Tiền đạo

Aganovic, Adnan
99

Aganovic, Adnan

Vị trí: Tiền vệ