ael limassol

Limassol - Đảo Síp

Quốc tịch : Đảo Síp | Sân nhà: Tsirion Stadium | Sức chứa: 13,331

Logo AEL Limassol

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kerkez, Dusan

CẦU THỦ

1

Vozinha

Vị trí: Thủ môn

4

Andre Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

Papadopoulos, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

2

Dossa Junior

Vị trí: Hậu vệ

Michail, Alexandros

Vị trí: Hậu vệ

Andreou, Elissaios

Vị trí: Hậu vệ

5

Jon Gaztanaga Arrospide

Vị trí: Tiền vệ

6

Silva, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

7

Avraam, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

8

Zdravkovski, Davor

Vị trí: Tiền vệ

9

Nestoras Mytides

Vị trí: Tiền đạo

10

Alex Da Silva

Vị trí: Tiền vệ

13

Lafrance, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

14

Makris, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

15

Irhene, Fidelis

Vị trí: Tiền vệ

16

Jimenez, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

20

Gerolemou, Giannis

Vị trí: Tiền vệ

21

Godal, Boris

Vị trí: Hậu vệ

22

Jurado, Ruben

Vị trí: Tiền đạo

26

Moustakis, Markos

Vị trí: Tiền vệ

30

Keravnos, Andreas

Vị trí: Thủ môn

33

Michailidis, Konstantinos

Vị trí: Hậu vệ

40

Kyriakou, Charis

Vị trí: Hậu vệ

42

Christos Wheeler

Vị trí: Hậu vệ

44

Teixeira, Nils

Vị trí: Hậu vệ

64

Constantinidis, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

71

Benitez, Dani

Vị trí: Tiền đạo

77

Jarchinio Antonia

Vị trí: Tiền đạo

93

Baluta, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

95

Procek, Patryk

Vị trí: Thủ môn

97

Adamovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

99

Aganovic, Adnan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kerkez, Dusan

CẦU THỦ

1

Vozinha

Vị trí: Thủ môn

4

Andre Teixeira

Vị trí: Hậu vệ

Papadopoulos, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

2

Dossa Junior

Vị trí: Hậu vệ

Michail, Alexandros

Vị trí: Hậu vệ

Andreou, Elissaios

Vị trí: Hậu vệ

5

Jon Gaztanaga Arrospide

Vị trí: Tiền vệ

6

Silva, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

7

Avraam, Andreas

Vị trí: Tiền vệ

8

Zdravkovski, Davor

Vị trí: Tiền vệ

9

Nestoras Mytides

Vị trí: Tiền đạo

10

Alex Da Silva

Vị trí: Tiền vệ

13

Lafrance, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

14

Makris, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

15

Irhene, Fidelis

Vị trí: Tiền vệ

16

Jimenez, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

20

Gerolemou, Giannis

Vị trí: Tiền vệ

21

Godal, Boris

Vị trí: Hậu vệ

22

Jurado, Ruben

Vị trí: Tiền đạo

26

Moustakis, Markos

Vị trí: Tiền vệ

30

Keravnos, Andreas

Vị trí: Thủ môn

33

Michailidis, Konstantinos

Vị trí: Hậu vệ

40

Kyriakou, Charis

Vị trí: Hậu vệ

42

Christos Wheeler

Vị trí: Hậu vệ

44

Teixeira, Nils

Vị trí: Hậu vệ

64

Constantinidis, Michalis

Vị trí: Tiền vệ

71

Benitez, Dani

Vị trí: Tiền đạo

77

Jarchinio Antonia

Vị trí: Tiền đạo

93

Baluta, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

95

Procek, Patryk

Vị trí: Thủ môn

97

Adamovic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

99

Aganovic, Adnan

Vị trí: Tiền vệ