acr messina

Messina - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: San Filippo | Sức chứa: 37,895

Acr Messina

HUẤN LUYỆN VIÊN

Biagioni, Oberdan
Biagioni, Oberdan

CẦU THỦ

Meo, Federico

Meo, Federico

Vị trí: Thủ môn

Russo, Giovanni
1

Russo, Giovanni

Vị trí: Thủ môn

Rea, ANgelo
19

Rea, ANgelo

Vị trí: Hậu vệ

Benfatta, Salvatore
22

Benfatta, Salvatore

Vị trí: Thủ môn

Biancola, Davide

Biancola, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Brunetti, Angelo

Brunetti, Angelo

Vị trí: Hậu vệ

Barbera, Francesco

Barbera, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Cozzolino, Gennaro

Cozzolino, Gennaro

Vị trí: Hậu vệ

Cassaro, Riccardo

Cassaro, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Bucca, Carmelo

Bucca, Carmelo

Vị trí: Hậu vệ

Nardelli, Eugenio

Nardelli, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

Fusca, Sebastian
32

Fusca, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Porcaro, Pasquale

Porcaro, Pasquale

Vị trí: Hậu vệ

Ionut
5

Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Luigi Palumbo
13

Luigi Palumbo

Vị trí: Hậu vệ

Bossa, Fabio
17

Bossa, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Marseglia, Salvatore
28

Marseglia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

Bencivenga, Angelo

Bencivenga, Angelo

Vị trí: Hậu vệ

Mancini, Manuel
33

Mancini, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Balsama, Giovanni

Balsama, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

Lavrendi, Giovanni Carmelo

Lavrendi, Giovanni Carmelo

Vị trí: Tiền vệ

Akrapovic, Aaron
23

Akrapovic, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Topo, Armando
29

Topo, Armando

Vị trí: Tiền vệ

Mascari, Agostino

Mascari, Agostino

Vị trí: Tiền đạo

Carini, Biagio

Carini, Biagio

Vị trí: Tiền đạo

Scarbaci, Anthony
16

Scarbaci, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

Rota, Nicolo

Rota, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Marciante

Marciante

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Biagioni, Oberdan
Biagioni, Oberdan

CẦU THỦ

Meo, Federico

Meo, Federico

Vị trí: Thủ môn

Russo, Giovanni
1

Russo, Giovanni

Vị trí: Thủ môn

Rea, ANgelo
19

Rea, ANgelo

Vị trí: Hậu vệ

Benfatta, Salvatore
22

Benfatta, Salvatore

Vị trí: Thủ môn

Biancola, Davide

Biancola, Davide

Vị trí: Hậu vệ

Brunetti, Angelo

Brunetti, Angelo

Vị trí: Hậu vệ

Barbera, Francesco

Barbera, Francesco

Vị trí: Hậu vệ

Cozzolino, Gennaro

Cozzolino, Gennaro

Vị trí: Hậu vệ

Cassaro, Riccardo

Cassaro, Riccardo

Vị trí: Hậu vệ

Bucca, Carmelo

Bucca, Carmelo

Vị trí: Hậu vệ

Nardelli, Eugenio

Nardelli, Eugenio

Vị trí: Hậu vệ

Fusca, Sebastian
32

Fusca, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Porcaro, Pasquale

Porcaro, Pasquale

Vị trí: Hậu vệ

Ionut
5

Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Luigi Palumbo
13

Luigi Palumbo

Vị trí: Hậu vệ

Bossa, Fabio
17

Bossa, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Marseglia, Salvatore
28

Marseglia, Salvatore

Vị trí: Hậu vệ

Bencivenga, Angelo

Bencivenga, Angelo

Vị trí: Hậu vệ

Mancini, Manuel
33

Mancini, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

Balsama, Giovanni

Balsama, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

Lavrendi, Giovanni Carmelo

Lavrendi, Giovanni Carmelo

Vị trí: Tiền vệ

Akrapovic, Aaron
23

Akrapovic, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Topo, Armando
29

Topo, Armando

Vị trí: Tiền vệ

Mascari, Agostino

Mascari, Agostino

Vị trí: Tiền đạo

Carini, Biagio

Carini, Biagio

Vị trí: Tiền đạo

Scarbaci, Anthony
16

Scarbaci, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

Rota, Nicolo

Rota, Nicolo

Vị trí: Tiền đạo

Marciante

Marciante

Vị trí: