accrington stanley

Accrington - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: The Crown Ground | Sức chứa: 5,057

Logo Accrington Stanley

HUẤN LUYỆN VIÊN

Coleman, John

CẦU THỦ

1

Maxted, Jonny

Vị trí: Thủ môn

2

Johnson, Callum

Vị trí: Tiền vệ

3

Mark Hughes

Vị trí: Hậu vệ

5

Ben Richards-Everton

Vị trí: Hậu vệ

6

Liam Nolan

Vị trí: Hậu vệ

7

Jordan Clark

Vị trí: Tiền đạo

8

S Brown

Vị trí: Tiền vệ

9

Zanzala, Offrande

Vị trí: Tiền đạo

11

Sean McConville

Vị trí: Tiền vệ

12

Williams, Danny

Vị trí: Tiền vệ

13

Wolland, Nathan

Vị trí: Thủ môn

14

Finley, Sam

Vị trí: Tiền vệ

15

Sykes, Ross

Vị trí: Hậu vệ

16

Wood, Will

Vị trí: Hậu vệ

17

Sousa, Erico

Vị trí: Tiền vệ

18

Rodgers, Harvey

Vị trí: Tiền vệ

19

Andy Mangan

Vị trí: Tiền đạo

20

Ogle, Reagan

Vị trí: Hậu vệ

22

Piero Mingoia

Vị trí: Tiền vệ

23

Scott, Andrew

Vị trí: Tiền vệ

25

Platt, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

25

Perritt, Harry

Vị trí: Hậu vệ

26

Barlaser, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

30

Dimitar Ivanov Evtimov

Vị trí: Thủ môn

33

Gibson, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Janoi Donacien

Vị trí: Hậu vệ

28

Seamus Conneely

Vị trí: Hậu vệ

29

Billy Kee

Vị trí: Tiền đạo

31

Savin, Toby

Vị trí: Thủ môn

34

Tony Warner

Vị trí: Thủ môn

39

Armstrong, Luke

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Coleman, John

CẦU THỦ

1

Maxted, Jonny

Vị trí: Thủ môn

2

Johnson, Callum

Vị trí: Tiền vệ

3

Mark Hughes

Vị trí: Hậu vệ

5

Ben Richards-Everton

Vị trí: Hậu vệ

6

Liam Nolan

Vị trí: Hậu vệ

7

Jordan Clark

Vị trí: Tiền đạo

8

S Brown

Vị trí: Tiền vệ

9

Zanzala, Offrande

Vị trí: Tiền đạo

11

Sean McConville

Vị trí: Tiền vệ

12

Williams, Danny

Vị trí: Tiền vệ

13

Wolland, Nathan

Vị trí: Thủ môn

14

Finley, Sam

Vị trí: Tiền vệ

15

Sykes, Ross

Vị trí: Hậu vệ

16

Wood, Will

Vị trí: Hậu vệ

17

Sousa, Erico

Vị trí: Tiền vệ

18

Rodgers, Harvey

Vị trí: Tiền vệ

19

Andy Mangan

Vị trí: Tiền đạo

20

Ogle, Reagan

Vị trí: Hậu vệ

22

Piero Mingoia

Vị trí: Tiền vệ

23

Scott, Andrew

Vị trí: Tiền vệ

25

Platt, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

25

Perritt, Harry

Vị trí: Hậu vệ

26

Barlaser, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

30

Dimitar Ivanov Evtimov

Vị trí: Thủ môn

33

Gibson, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Janoi Donacien

Vị trí: Hậu vệ

28

Seamus Conneely

Vị trí: Hậu vệ

29

Billy Kee

Vị trí: Tiền đạo

31

Savin, Toby

Vị trí: Thủ môn

34

Tony Warner

Vị trí: Thủ môn

39

Armstrong, Luke

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Coleman, John

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

26/10/1993

2

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

23/10/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

09/12/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/10/1991

6

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

20/09/1994

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

22/09/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

08/05/1985

9

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

13/12/1997

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/03/1989

12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/01/1988

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

22/01/1996

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/08/1992

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/03/1999

16

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/11/1996

17

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

12/03/1995

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/10/1996

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

30/08/1986

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/03/1999

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

20/10/1991

23

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

19/06/2000

25

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/10/1997

25

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

12/06/2000

26

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/01/1997

30

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

07/09/1993

33

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

25/04/1997

Hậu vệ

Quốc gia: Saint Lucia

03/11/1993

28

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

22/06/1988

29

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

01/12/1990

31

Thủ môn

Quốc gia: Anh

22/11/2000

34

Thủ môn

Quốc gia: Trinidad và Tobago

11/05/1974

39

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

02/07/1996

728x90
130x300
130x300