ac sparta praha u21

Prague - Cộng hòa Séc

Quốc tịch : Cộng hòa Séc | Sân nhà: Tc Strahov | Sức chứa: 20,000

Logo AC Sparta Praha U21

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ