ac sparta prague

Prague - Cộng hòa Séc

Quốc tịch : Cộng hòa Séc | Sân nhà: Generali Arena | Sức chứa: 19,784

AC Sparta Prague

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jilek, Vaclav
Jilek, Vaclav

CẦU THỦ

Nita, Florin
1

Nita, Florin

Vị trí: Thủ môn

Pisko, Milan

Pisko, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Kaya, Semih
2

Kaya, Semih

Vị trí: Hậu vệ

Julis, Lukas
3

Julis, Lukas

Vị trí: Tiền đạo

Graiciar, Martin
6

Graiciar, Martin

Vị trí: Tiền đạo

Vacha, Lukas
6

Vacha, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Moberg Karlsson, David
7

Moberg Karlsson, David

Vị trí: Tiền đạo

Pulkrab, Matej
8

Pulkrab, Matej

Vị trí: Tiền đạo

Kanga, Guelor
9

Kanga, Guelor

Vị trí: Tiền vệ

Dockal, Borek
10

Dockal, Borek

Vị trí: Tiền vệ

Ben Haim II, Tal
11

Ben Haim II, Tal

Vị trí: Tiền đạo

Lischka, David
13

Lischka, David

Vị trí: Hậu vệ

Kadlec, Vaclav
14

Kadlec, Vaclav

Vị trí: Tiền đạo

Hanousek, Matej
15

Hanousek, Matej

Vị trí: Hậu vệ

Sacek, Michal
16

Sacek, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Frydek, Martin
17

Frydek, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Kozak, Libor
18

Kozak, Libor

Vị trí: Tiền đạo

Stetina, Lukas
19

Stetina, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Hlozek, Adam
20

Hlozek, Adam

Vị trí: Tiền đạo

Hasek, Martin
21

Hasek, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Plavsic, Srdan
22

Plavsic, Srdan

Vị trí: Tiền đạo

Drchal, Vaclav
24

Drchal, Vaclav

Vị trí: Tiền đạo

Travnik, Michal
25

Travnik, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Nhamoinesu, Costa
26

Nhamoinesu, Costa

Vị trí: Hậu vệ

Panak, Filip
27

Panak, Filip

Vị trí: Hậu vệ

Zahustel, Ondrej
28

Zahustel, Ondrej

Vị trí: Hậu vệ

Heca, Milan
29

Heca, Milan

Vị trí: Thủ môn

Tetteh, Benjamin
30

Tetteh, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

Vindheim, Andreas
32

Vindheim, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Hancko, David
33

Hancko, David

Vị trí: Hậu vệ

Bicik, David
35

Bicik, David

Vị trí: Thủ môn

Krejci, Ladislav
37

Krejci, Ladislav

Vị trí: Tiền vệ

Mandjeck, Georges
40

Mandjeck, Georges

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jilek, Vaclav
Jilek, Vaclav

CẦU THỦ

Nita, Florin
1

Nita, Florin

Vị trí: Thủ môn

Pisko, Milan

Pisko, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Kaya, Semih
2

Kaya, Semih

Vị trí: Hậu vệ

Julis, Lukas
3

Julis, Lukas

Vị trí: Tiền đạo

Graiciar, Martin
6

Graiciar, Martin

Vị trí: Tiền đạo

Vacha, Lukas
6

Vacha, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Moberg Karlsson, David
7

Moberg Karlsson, David

Vị trí: Tiền đạo

Pulkrab, Matej
8

Pulkrab, Matej

Vị trí: Tiền đạo

Kanga, Guelor
9

Kanga, Guelor

Vị trí: Tiền vệ

Dockal, Borek
10

Dockal, Borek

Vị trí: Tiền vệ

Ben Haim II, Tal
11

Ben Haim II, Tal

Vị trí: Tiền đạo

Lischka, David
13

Lischka, David

Vị trí: Hậu vệ

Kadlec, Vaclav
14

Kadlec, Vaclav

Vị trí: Tiền đạo

Hanousek, Matej
15

Hanousek, Matej

Vị trí: Hậu vệ

Sacek, Michal
16

Sacek, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Frydek, Martin
17

Frydek, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Kozak, Libor
18

Kozak, Libor

Vị trí: Tiền đạo

Stetina, Lukas
19

Stetina, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Hlozek, Adam
20

Hlozek, Adam

Vị trí: Tiền đạo

Hasek, Martin
21

Hasek, Martin

Vị trí: Tiền vệ

Plavsic, Srdan
22

Plavsic, Srdan

Vị trí: Tiền đạo

Drchal, Vaclav
24

Drchal, Vaclav

Vị trí: Tiền đạo

Travnik, Michal
25

Travnik, Michal

Vị trí: Tiền vệ

Nhamoinesu, Costa
26

Nhamoinesu, Costa

Vị trí: Hậu vệ

Panak, Filip
27

Panak, Filip

Vị trí: Hậu vệ

Zahustel, Ondrej
28

Zahustel, Ondrej

Vị trí: Hậu vệ

Heca, Milan
29

Heca, Milan

Vị trí: Thủ môn

Tetteh, Benjamin
30

Tetteh, Benjamin

Vị trí: Tiền đạo

Vindheim, Andreas
32

Vindheim, Andreas

Vị trí: Hậu vệ

Hancko, David
33

Hancko, David

Vị trí: Hậu vệ

Bicik, David
35

Bicik, David

Vị trí: Thủ môn

Krejci, Ladislav
37

Krejci, Ladislav

Vị trí: Tiền vệ

Mandjeck, Georges
40

Mandjeck, Georges

Vị trí: Tiền vệ