ac horsens

Horsens - Đan Mạch

Quốc tịch : Đan Mạch | Sân nhà: CASA Arena | Sức chứa: 10,400

Logo AC Horsens

HUẤN LUYỆN VIÊN

Henriksen, Bo

CẦU THỦ

1

Delac, Matej

Vị trí: Thủ môn

2

Skytte, Sammy

Vị trí: Tiền vệ

3

Andersen, Mads

Vị trí: Hậu vệ

4

Reese, Soren

Vị trí: Hậu vệ

5

Lumb, Michael

Vị trí: Hậu vệ

6

Nilsen, Sivert Heltne

Vị trí: Tiền vệ

7

Mathias Nielsen

Vị trí: Tiền vệ

8

Jacobsen, Bjarke

Vị trí: Tiền vệ

9

Drost, Oliver

Vị trí: Tiền đạo

10

Kryger, Lasse

Vị trí: Tiền đạo

11

Nymann, Peter

Vị trí: Hậu vệ

12

Frantsen, Rune

Vị trí: Hậu vệ

13

Thomas Kortegaard

Vị trí: Hậu vệ

14

Avanzini, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristensen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

17

Hansson, Hallur

Vị trí: Tiền vệ

19

Arndal, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

20

Qvist, Mikkel

Vị trí: Hậu vệ

21

Borring, Jonas

Vị trí: Tiền vệ

22

Junker, Kasper

Vị trí: Tiền đạo

23

Mortensen, Frederik

Vị trí: Tiền vệ

24

Nattestad, Sonni

Vị trí: Hậu vệ

26

Madsen, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

27

Sorensen, Jacob Kongsmark

Vị trí: Tiền vệ

28

Rohde, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

30

Hansen, Kevin

Vị trí: Thủ môn

40

Norgaard, Frederik

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Henriksen, Bo

CẦU THỦ

1

Delac, Matej

Vị trí: Thủ môn

2

Skytte, Sammy

Vị trí: Tiền vệ

3

Andersen, Mads

Vị trí: Hậu vệ

4

Reese, Soren

Vị trí: Hậu vệ

5

Lumb, Michael

Vị trí: Hậu vệ

6

Nilsen, Sivert Heltne

Vị trí: Tiền vệ

7

Mathias Nielsen

Vị trí: Tiền vệ

8

Jacobsen, Bjarke

Vị trí: Tiền vệ

9

Drost, Oliver

Vị trí: Tiền đạo

10

Kryger, Lasse

Vị trí: Tiền đạo

11

Nymann, Peter

Vị trí: Hậu vệ

12

Frantsen, Rune

Vị trí: Hậu vệ

13

Thomas Kortegaard

Vị trí: Hậu vệ

14

Avanzini, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

15

Kristensen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

17

Hansson, Hallur

Vị trí: Tiền vệ

19

Arndal, Tobias

Vị trí: Tiền vệ

20

Qvist, Mikkel

Vị trí: Hậu vệ

21

Borring, Jonas

Vị trí: Tiền vệ

22

Junker, Kasper

Vị trí: Tiền đạo

23

Mortensen, Frederik

Vị trí: Tiền vệ

24

Nattestad, Sonni

Vị trí: Hậu vệ

26

Madsen, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

27

Sorensen, Jacob Kongsmark

Vị trí: Tiền vệ

28

Rohde, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

30

Hansen, Kevin

Vị trí: Thủ môn

40

Norgaard, Frederik

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu AC Horsens

Kết quả thi đấu AC Horsens

Huấn luyện viên

Henriksen, Bo

Quốc gia: Đan Mạch

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

20/08/1992

2

Tiền vệ

Quốc gia: Đan Mạch

20/02/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

27/12/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

29/07/1993

5

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

09/01/1988

6

Tiền vệ

Quốc gia: Na Uy

02/10/1991

7

Tiền vệ

Quốc gia: Đan Mạch

02/03/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Đan Mạch

21/08/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Đan Mạch

04/11/1995

10

Tiền đạo

Quốc gia: Đan Mạch

03/11/1982

11

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

22/08/1982

12

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

15/10/1991

13

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

02/07/1984

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

01/04/1995

15

Tiền đạo

Quốc gia: Đan Mạch

24/06/1993

17

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

08/07/1992

19

Tiền vệ

Quốc gia: Đan Mạch

01/09/1997

20

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

22/04/1993

21

Tiền vệ

Quốc gia: Đan Mạch

04/01/1985

22

Tiền đạo

Quốc gia: Đan Mạch

05/03/1994

23

Tiền vệ

Quốc gia: Đan Mạch

30/10/1998

24

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

05/08/1994

26

Hậu vệ

Quốc gia: Đan Mạch

10/03/2002

27

Tiền vệ

Quốc gia: Đan Mạch

01/01/1970

28

Tiền đạo

Quốc gia: Đan Mạch

19/11/1999

30

Thủ môn

Quốc gia: Đan Mạch

29/09/1994

40

Thủ môn

Quốc gia: Đan Mạch

26/02/1999

728x90
130x300
130x300