ac cuneo 1905

Cuneo - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Fratelli Paschiero | Sức chứa: 4,000

Logo AC Cuneo 1905

Đội bóng ở giải hạng 3 Italia thua... 20 bàn không gỡ với chỉ... 7 cầu thủ

access_time 18-02-2019

Đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 Italia Pro Piacenza mới đây đã phải nhận một trận thua đậm với tỷ số không tưởng lên tới 20-0 ở vòng đấu thứ 27 Serie C với chỉ 7 cầu thủ có mặt trên sân.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Scazzola, Cristiano

CẦU THỦ

Coppola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Piretro, Giacomo

Vị trí: Thủ môn

Gozzi, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

Di Stasio, Angelo

Vị trí: Thủ môn

Santarelli, Lorenzo

Vị trí: Thủ môn

Costa, Leonardo Vincent

Vị trí: Thủ môn

Cardelli, Daniele

Vị trí: Thủ môn

Fabiano Santacroce

Vị trí: Hậu vệ

Bacigalupo, Giacomo

Vị trí: Hậu vệ

Celia, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

Kovadio, Yves Herman

Vị trí: Hậu vệ

15

Bertoldi, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Spizzichino, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

Tafa, Shaqir

Vị trí: Hậu vệ

Ficco, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Castellana, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

6

Conrotto, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

14

Cristini, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Marin, Vlad

Vị trí: Hậu vệ

Paolini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Stroppa, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Iovannisci, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

Bobb, Yusupha

Vị trí: Tiền vệ

17

Ferrieri, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

21

Pellini, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Toccafondi, Lapo

Vị trí: Tiền vệ

18

Piermarteri, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

Said, Mhando

Vị trí: Tiền vệ

Raymond, Theo

Vị trí: Tiền vệ

Sadotti, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Pecorini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Cazim Suljic

Vị trí: Tiền vệ

18

Genovese, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

30

Testa, Alberto

Vị trí: Tiền đạo

De Stefano, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Arras, David

Vị trí: Tiền đạo

Offidani, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

Defendi, Edoardo

Vị trí: Tiền đạo

Caso, Giuseppe

Vị trí: Tiền đạo

Alvaro, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

40

Gissi, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Kanis, Hchiam

Vị trí: Tiền đạo

Jallow, Sulayman

Vị trí: Tiền đạo

Emmausso, Michele

Vị trí: Tiền đạo

Scarano

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Scazzola, Cristiano

CẦU THỦ

Coppola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Piretro, Giacomo

Vị trí: Thủ môn

Gozzi, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

Di Stasio, Angelo

Vị trí: Thủ môn

Santarelli, Lorenzo

Vị trí: Thủ môn

Costa, Leonardo Vincent

Vị trí: Thủ môn

Cardelli, Daniele

Vị trí: Thủ môn

Fabiano Santacroce

Vị trí: Hậu vệ

Bacigalupo, Giacomo

Vị trí: Hậu vệ

Celia, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

Kovadio, Yves Herman

Vị trí: Hậu vệ

15

Bertoldi, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Spizzichino, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

Tafa, Shaqir

Vị trí: Hậu vệ

Ficco, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Castellana, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

6

Conrotto, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

14

Cristini, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Marin, Vlad

Vị trí: Hậu vệ

Paolini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Stroppa, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Iovannisci, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

Bobb, Yusupha

Vị trí: Tiền vệ

17

Ferrieri, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

21

Pellini, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Toccafondi, Lapo

Vị trí: Tiền vệ

18

Piermarteri, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

Said, Mhando

Vị trí: Tiền vệ

Raymond, Theo

Vị trí: Tiền vệ

Sadotti, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Pecorini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Cazim Suljic

Vị trí: Tiền vệ

18

Genovese, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

30

Testa, Alberto

Vị trí: Tiền đạo

De Stefano, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

Arras, David

Vị trí: Tiền đạo

Offidani, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

Defendi, Edoardo

Vị trí: Tiền đạo

Caso, Giuseppe

Vị trí: Tiền đạo

Alvaro, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

40

Gissi, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Kanis, Hchiam

Vị trí: Tiền đạo

Jallow, Sulayman

Vị trí: Tiền đạo

Emmausso, Michele

Vị trí: Tiền đạo

Scarano

Vị trí:

Lịch thi đấu AC Cuneo 1905

Kết quả thi đấu AC Cuneo 1905

Huấn luyện viên

Scazzola, Cristiano

Quốc gia: Ý

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Ý

29/01/1999

Thủ môn

Quốc gia: Ý

11/06/2002

Thủ môn

Quốc gia: Ý

12/04/1993

Thủ môn

Quốc gia: Ý

19/04/1991

Thủ môn

Quốc gia: Ý

01/01/2001

Thủ môn

Quốc gia: Ý

10/12/1998

Thủ môn

Quốc gia: Ý

16/03/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

24/08/1986

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

31/08/1999

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

04/03/1999

Hậu vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

12/12/1999

15

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

18/02/1996

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

10/08/1999

Hậu vệ

Quốc gia: Albania

14/11/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

16/04/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

28/01/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

15/04/1987

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

29/07/1994

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

15/05/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

02/04/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

03/03/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

25/03/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Gambia

22/06/1996

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

23/03/1999

21

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

06/08/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

04/07/1999

18

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

06/05/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

15/04/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Thụy Sỹ

18/01/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

24/11/1998

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

12/01/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

29/10/1996

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

18/08/1998

30

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

05/04/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

01/01/1999

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

02/04/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

21/10/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

24/08/1991

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

09/12/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

10/03/1999

40

Tiền đạo

Quốc gia: Thụy Sỹ

10/09/1992

Tiền đạo

Quốc gia: Ma Rốc

16/08/1997

Tiền đạo

Quốc gia: Gambia

30/11/1996

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

04/08/1997

Quốc gia:

01/01/1970

728x90
130x300
130x300