ac cuneo 1905

Cuneo - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Fratelli Paschiero | Sức chứa: 4,000

Logo AC Cuneo 1905

Đội bóng ở giải hạng 3 Italia thua... 20 bàn không gỡ với chỉ... 7 cầu thủ

access_time 18-02-2019

Đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 Italia Pro Piacenza mới đây đã phải nhận một trận thua đậm với tỷ số không tưởng lên tới 20-0 ở vòng đấu thứ 27 Serie C với chỉ 7 cầu thủ có mặt trên sân.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lepore

CẦU THỦ

Gozzi, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

Di Stasio, Angelo

Vị trí: Thủ môn

Coppola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Piretro, Giacomo

Vị trí: Thủ môn

Santarelli, Lorenzo

Vị trí: Thủ môn

Cardelli, Daniele

Vị trí: Thủ môn

Costa, Leonardo Vincent

Vị trí: Thủ môn

Fabiano Santacroce

Vị trí: Hậu vệ

Celia, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

Ficco, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Spizzichino, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

15

Bertoldi, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Kovadio, Yves Herman

Vị trí: Hậu vệ

Castellana, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Bacigalupo, Giacomo

Vị trí: Hậu vệ

Tafa, Shaqir

Vị trí: Hậu vệ

Marin, Vlad

Vị trí: Hậu vệ

6

Conrotto, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

14

Cristini, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Iovannisci, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

17

Ferrieri, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Stroppa, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Paolini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Sadotti, Diego

Vị trí: Tiền vệ

18

Genovese, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Raymond, Theo

Vị trí: Tiền vệ

Bobb, Yusupha

Vị trí: Tiền vệ

Cazim Suljic

Vị trí: Tiền vệ

Toccafondi, Lapo

Vị trí: Tiền vệ

18

Piermarteri, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

Said, Mhando

Vị trí: Tiền vệ

21

Pellini, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Pecorini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Arras, David

Vị trí: Tiền đạo

Kanis, Hchiam

Vị trí: Tiền đạo

Emmausso, Michele

Vị trí: Tiền đạo

Jallow, Sulayman

Vị trí: Tiền đạo

Alvaro, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

Caso, Giuseppe

Vị trí: Tiền đạo

Offidani, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

De Stefano, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

40

Gissi, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Defendi, Edoardo

Vị trí: Tiền đạo

Scarano

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lepore

CẦU THỦ

Gozzi, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

Di Stasio, Angelo

Vị trí: Thủ môn

Coppola, Domenico

Vị trí: Thủ môn

Piretro, Giacomo

Vị trí: Thủ môn

Santarelli, Lorenzo

Vị trí: Thủ môn

Cardelli, Daniele

Vị trí: Thủ môn

Costa, Leonardo Vincent

Vị trí: Thủ môn

Fabiano Santacroce

Vị trí: Hậu vệ

Celia, Raffaele

Vị trí: Hậu vệ

Ficco, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Spizzichino, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

15

Bertoldi, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Kovadio, Yves Herman

Vị trí: Hậu vệ

Castellana, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Bacigalupo, Giacomo

Vị trí: Hậu vệ

Tafa, Shaqir

Vị trí: Hậu vệ

Marin, Vlad

Vị trí: Hậu vệ

6

Conrotto, Giorgio

Vị trí: Hậu vệ

14

Cristini, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Iovannisci, Gianmarco

Vị trí: Tiền vệ

17

Ferrieri, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Stroppa, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Paolini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Sadotti, Diego

Vị trí: Tiền vệ

18

Genovese, Giorgio

Vị trí: Tiền vệ

Raymond, Theo

Vị trí: Tiền vệ

Bobb, Yusupha

Vị trí: Tiền vệ

Cazim Suljic

Vị trí: Tiền vệ

Toccafondi, Lapo

Vị trí: Tiền vệ

18

Piermarteri, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

Said, Mhando

Vị trí: Tiền vệ

21

Pellini, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Pecorini, Simone

Vị trí: Tiền vệ

Arras, David

Vị trí: Tiền đạo

Kanis, Hchiam

Vị trí: Tiền đạo

Emmausso, Michele

Vị trí: Tiền đạo

Jallow, Sulayman

Vị trí: Tiền đạo

Alvaro, Nicola

Vị trí: Tiền đạo

Caso, Giuseppe

Vị trí: Tiền đạo

Offidani, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

De Stefano, Francesco

Vị trí: Tiền đạo

40

Gissi, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Defendi, Edoardo

Vị trí: Tiền đạo

Scarano

Vị trí: