Aalborg BK

Quốc tịch : Denmark | Sân nhà: Aalborg Portland Park | Sức chứa: 13,800

Keo tai xiu hiep mot tran Aalborg vs Silkeborg

Kèo tài xỉu hiệp một trận Aalborg vs Silkeborg

access_time 29-07-2019

Cả Aalborg và Silkeborg đều cần điểm nên sẽ cùng lựa chọn lối chơi tấn công. Nhờ đó, thế trận rất có thể sẽ có nhiều bàn thắng và xuất hiện ngay từ hiệp một.

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Rinne Jacob
1

Rinne Jacob

Vị trí: Thủ môn

Patrick Kristensen
2

Patrick Kristensen

Vị trí: Hậu vệ

Jakob Ahlmann Nielsen
3

Jakob Ahlmann Nielsen

Vị trí: Hậu vệ

Jores Okore
5

Jores Okore

Vị trí: Hậu vệ

Pallesen Kristoffer
6

Pallesen Kristoffer

Vị trí: Hậu vệ

Abildgaard Oliver
7

Abildgaard Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Tom Van Weert
9

Tom Van Weert

Vị trí: Tiền đạo

Lucas Andersen
10

Lucas Andersen

Vị trí: Tiền vệ

Hojholt, Malthe
14

Hojholt, Malthe

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Lukas
15

Klitten, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Christensen Magnus
16

Christensen Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Kasper Kusk
17

Kasper Kusk

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Oliver
20

Klitten, Oliver

Vị trí: Tiền đạo

Olsen Patrick
21

Olsen Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Hansen Andreas
22

Hansen Andreas

Vị trí: Thủ môn

Ross Jensen, Mathias
24

Ross Jensen, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Frederik Borsting
25

Frederik Borsting

Vị trí: Tiền vệ

Rasmus Thelander
26

Rasmus Thelander

Vị trí: Hậu vệ

Kakeeto Robert
26

Kakeeto Robert

Vị trí: Tiền vệ

Pedersen, Jeppe
28

Pedersen, Jeppe

Vị trí: Tiền vệ

Kaufmann, Mikkel
29

Kaufmann, Mikkel

Vị trí: Tiền đạo

Kasper Pedersen
32

Kasper Pedersen

Vị trí: Hậu vệ

Baertelsen, Anders
34

Baertelsen, Anders

Vị trí: Hậu vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Rinne Jacob
1

Rinne Jacob

Vị trí: Thủ môn

Patrick Kristensen
2

Patrick Kristensen

Vị trí: Hậu vệ

Jakob Ahlmann Nielsen
3

Jakob Ahlmann Nielsen

Vị trí: Hậu vệ

Jores Okore
5

Jores Okore

Vị trí: Hậu vệ

Pallesen Kristoffer
6

Pallesen Kristoffer

Vị trí: Hậu vệ

Abildgaard Oliver
7

Abildgaard Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Tom Van Weert
9

Tom Van Weert

Vị trí: Tiền đạo

Lucas Andersen
10

Lucas Andersen

Vị trí: Tiền vệ

Hojholt, Malthe
14

Hojholt, Malthe

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Lukas
15

Klitten, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Christensen Magnus
16

Christensen Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Kasper Kusk
17

Kasper Kusk

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Oliver
20

Klitten, Oliver

Vị trí: Tiền đạo

Olsen Patrick
21

Olsen Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Hansen Andreas
22

Hansen Andreas

Vị trí: Thủ môn

Ross Jensen, Mathias
24

Ross Jensen, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Frederik Borsting
25

Frederik Borsting

Vị trí: Tiền vệ

Rasmus Thelander
26

Rasmus Thelander

Vị trí: Hậu vệ

Kakeeto Robert
26

Kakeeto Robert

Vị trí: Tiền vệ

Pedersen, Jeppe
28

Pedersen, Jeppe

Vị trí: Tiền vệ

Kaufmann, Mikkel
29

Kaufmann, Mikkel

Vị trí: Tiền đạo

Kasper Pedersen
32

Kasper Pedersen

Vị trí: Hậu vệ

Baertelsen, Anders
34

Baertelsen, Anders

Vị trí: Hậu vệ