aalborg bk

Aalborg - Đan Mạch

Quốc tịch : Đan Mạch | Sân nhà: Aalborg Portland Park | Sức chứa: 13,800

Aalborg BK
Keo tai xiu hiep mot tran Aalborg vs Silkeborg

Kèo tài xỉu hiệp một trận Aalborg vs Silkeborg

access_time 29-07-2019

Cả Aalborg và Silkeborg đều cần điểm nên sẽ cùng lựa chọn lối chơi tấn công. Nhờ đó, thế trận rất có thể sẽ có nhiều bàn thắng và xuất hiện ngay từ hiệp một.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Friis, Jacob
Friis, Jacob

CẦU THỦ

Rinne, Jacob
1

Rinne, Jacob

Vị trí: Thủ môn

Kristensen, Patrick
2

Kristensen, Patrick

Vị trí: Hậu vệ

Ahlmann, Jakob
3

Ahlmann, Jakob

Vị trí: Hậu vệ

Okore, Jores
5

Okore, Jores

Vị trí: Hậu vệ

Pallesen, Kristoffer
6

Pallesen, Kristoffer

Vị trí: Hậu vệ

Abildgaard, Oliver
7

Abildgaard, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Fossum, Iver
8

Fossum, Iver

Vị trí: Tiền vệ

Van Weert, Tom
9

Van Weert, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Andersen, Lucas
10

Andersen, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

Hojholt, Malthe
14

Hojholt, Malthe

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Lukas
15

Klitten, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Christensen, Magnus
16

Christensen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Kusk, Kasper
17

Kusk, Kasper

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Oliver
20

Klitten, Oliver

Vị trí: Tiền đạo

Olsen, Patrick
21

Olsen, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Hansen, Andreas
22

Hansen, Andreas

Vị trí: Thủ môn

Ross Jensen, Mathias
24

Ross Jensen, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Borsting, Frederik
25

Borsting, Frederik

Vị trí: Tiền vệ

Thelander, Rasmus
26

Thelander, Rasmus

Vị trí: Hậu vệ

Tengstedt, Soren
27

Tengstedt, Soren

Vị trí: Tiền đạo

Pedersen, Jeppe
28

Pedersen, Jeppe

Vị trí: Tiền vệ

Kaufmann, Mikkel
29

Kaufmann, Mikkel

Vị trí: Tiền đạo

Pedersen, Kasper
32

Pedersen, Kasper

Vị trí: Hậu vệ

Baertelsen, Anders
34

Baertelsen, Anders

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Friis, Jacob
Friis, Jacob

CẦU THỦ

Rinne, Jacob
1

Rinne, Jacob

Vị trí: Thủ môn

Kristensen, Patrick
2

Kristensen, Patrick

Vị trí: Hậu vệ

Ahlmann, Jakob
3

Ahlmann, Jakob

Vị trí: Hậu vệ

Okore, Jores
5

Okore, Jores

Vị trí: Hậu vệ

Pallesen, Kristoffer
6

Pallesen, Kristoffer

Vị trí: Hậu vệ

Abildgaard, Oliver
7

Abildgaard, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

Fossum, Iver
8

Fossum, Iver

Vị trí: Tiền vệ

Van Weert, Tom
9

Van Weert, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Andersen, Lucas
10

Andersen, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

Hojholt, Malthe
14

Hojholt, Malthe

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Lukas
15

Klitten, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Christensen, Magnus
16

Christensen, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Kusk, Kasper
17

Kusk, Kasper

Vị trí: Tiền vệ

Klitten, Oliver
20

Klitten, Oliver

Vị trí: Tiền đạo

Olsen, Patrick
21

Olsen, Patrick

Vị trí: Tiền vệ

Hansen, Andreas
22

Hansen, Andreas

Vị trí: Thủ môn

Ross Jensen, Mathias
24

Ross Jensen, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Borsting, Frederik
25

Borsting, Frederik

Vị trí: Tiền vệ

Thelander, Rasmus
26

Thelander, Rasmus

Vị trí: Hậu vệ

Tengstedt, Soren
27

Tengstedt, Soren

Vị trí: Tiền đạo

Pedersen, Jeppe
28

Pedersen, Jeppe

Vị trí: Tiền vệ

Kaufmann, Mikkel
29

Kaufmann, Mikkel

Vị trí: Tiền đạo

Pedersen, Kasper
32

Pedersen, Kasper

Vị trí: Hậu vệ

Baertelsen, Anders
34

Baertelsen, Anders

Vị trí: Hậu vệ