ả rập saudi

Jeddah - Ả Rập Saudi

Quốc tịch : Ả Rập Saudi | Sân nhà: King Abdullah Sports City | Sức chứa: 62,345

A Rap Saudi

HUẤN LUYỆN VIÊN

Renard, Herve
Renard, Herve

CẦU THỦ

Al Bukhari, Amin

Al Bukhari, Amin

Vị trí: Thủ môn

Al Muaiouf, Abdullah
1

Al Muaiouf, Abdullah

Vị trí: Thủ môn

Al Obaid, Abdulrahman

Al Obaid, Abdulrahman

Vị trí: Hậu vệ

Al Sahefi, Ziad
3

Al Sahefi, Ziad

Vị trí: Hậu vệ

Abdulhamid, Saud

Abdulhamid, Saud

Vị trí: Hậu vệ

Lajami, Ali

Lajami, Ali

Vị trí: Hậu vệ

Al Tambakti, Hassan

Al Tambakti, Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Madu, Abdullah

Madu, Abdullah

Vị trí: Hậu vệ

Alburayk, Mohammed
2

Alburayk, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Al Faraj, Salman
7

Al Faraj, Salman

Vị trí: Tiền vệ

Al Shamekh, Abdullah
7

Al Shamekh, Abdullah

Vị trí: Hậu vệ

Al Samiri, Khaled

Al Samiri, Khaled

Vị trí: Tiền vệ

Al Malki, Abdulelah

Al Malki, Abdulelah

Vị trí: Tiền vệ

Al Bishi, Abdulaziz
6

Al Bishi, Abdulaziz

Vị trí: Tiền vệ

Al Kuwaykibi, Mohammed
8

Al Kuwaykibi, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Al Shehri, Yahya
8

Al Shehri, Yahya

Vị trí: Tiền vệ

Al Dosari, Abdulrahman

Al Dosari, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

Al Birakan, Firas

Al Birakan, Firas

Vị trí: Tiền đạo

Camara, Haroune
9

Camara, Haroune

Vị trí: Tiền đạo

Al Dawsari, Salem
10

Al Dawsari, Salem

Vị trí: Tiền vệ

Bahebri, Hattan
11

Bahebri, Hattan

Vị trí: Tiền vệ

Al-Khubrani, Mohammed
12

Al-Khubrani, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Al Shahrani, Yasir
13

Al Shahrani, Yasir

Vị trí: Hậu vệ

Otayf, Abdullah
14

Otayf, Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

Al Khaibari, Abdullah
17

Al Khaibari, Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

Alganham, Sultan
17

Alganham, Sultan

Vị trí: Hậu vệ

Al-Sahli, Mohammed Falah
17

Al-Sahli, Mohammed Falah

Vị trí: Tiền vệ

Al Abed, Nawaf
18

Al Abed, Nawaf

Vị trí: Tiền vệ

Asiri, Abdulfattah
19

Asiri, Abdulfattah

Vị trí: Tiền vệ

Alhamddan, Abdullah Abdulrahman
20

Alhamddan, Abdullah Abdulrahman

Vị trí: Tiền đạo

Al Owais, Mohammed Khalil
21

Al Owais, Mohammed Khalil

Vị trí: Thủ môn

Al Qarni, Fawaz
22

Al Qarni, Fawaz

Vị trí: Thủ môn

Malaeka, Mustafa
22

Malaeka, Mustafa

Vị trí: Thủ môn

Kanno, Mohamed Ibrahim
27

Kanno, Mohamed Ibrahim

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Renard, Herve
Renard, Herve

CẦU THỦ

Al Bukhari, Amin

Al Bukhari, Amin

Vị trí: Thủ môn

Al Muaiouf, Abdullah
1

Al Muaiouf, Abdullah

Vị trí: Thủ môn

Al Obaid, Abdulrahman

Al Obaid, Abdulrahman

Vị trí: Hậu vệ

Al Sahefi, Ziad
3

Al Sahefi, Ziad

Vị trí: Hậu vệ

Abdulhamid, Saud

Abdulhamid, Saud

Vị trí: Hậu vệ

Lajami, Ali

Lajami, Ali

Vị trí: Hậu vệ

Al Tambakti, Hassan

Al Tambakti, Hassan

Vị trí: Hậu vệ

Madu, Abdullah

Madu, Abdullah

Vị trí: Hậu vệ

Alburayk, Mohammed
2

Alburayk, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Al Faraj, Salman
7

Al Faraj, Salman

Vị trí: Tiền vệ

Al Shamekh, Abdullah
7

Al Shamekh, Abdullah

Vị trí: Hậu vệ

Al Samiri, Khaled

Al Samiri, Khaled

Vị trí: Tiền vệ

Al Malki, Abdulelah

Al Malki, Abdulelah

Vị trí: Tiền vệ

Al Bishi, Abdulaziz
6

Al Bishi, Abdulaziz

Vị trí: Tiền vệ

Al Kuwaykibi, Mohammed
8

Al Kuwaykibi, Mohammed

Vị trí: Tiền vệ

Al Shehri, Yahya
8

Al Shehri, Yahya

Vị trí: Tiền vệ

Al Dosari, Abdulrahman

Al Dosari, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

Al Birakan, Firas

Al Birakan, Firas

Vị trí: Tiền đạo

Camara, Haroune
9

Camara, Haroune

Vị trí: Tiền đạo

Al Dawsari, Salem
10

Al Dawsari, Salem

Vị trí: Tiền vệ

Bahebri, Hattan
11

Bahebri, Hattan

Vị trí: Tiền vệ

Al-Khubrani, Mohammed
12

Al-Khubrani, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Al Shahrani, Yasir
13

Al Shahrani, Yasir

Vị trí: Hậu vệ

Otayf, Abdullah
14

Otayf, Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

Al Khaibari, Abdullah
17

Al Khaibari, Abdullah

Vị trí: Tiền vệ

Alganham, Sultan
17

Alganham, Sultan

Vị trí: Hậu vệ

Al-Sahli, Mohammed Falah
17

Al-Sahli, Mohammed Falah

Vị trí: Tiền vệ

Al Abed, Nawaf
18

Al Abed, Nawaf

Vị trí: Tiền vệ

Asiri, Abdulfattah
19

Asiri, Abdulfattah

Vị trí: Tiền vệ

Alhamddan, Abdullah Abdulrahman
20

Alhamddan, Abdullah Abdulrahman

Vị trí: Tiền đạo

Al Owais, Mohammed Khalil
21

Al Owais, Mohammed Khalil

Vị trí: Thủ môn

Al Qarni, Fawaz
22

Al Qarni, Fawaz

Vị trí: Thủ môn

Malaeka, Mustafa
22

Malaeka, Mustafa

Vị trí: Thủ môn

Kanno, Mohamed Ibrahim
27

Kanno, Mohamed Ibrahim

Vị trí: Tiền vệ