ả rập saudi

- Ả Rập Saudi

Quốc tịch : Ả Rập Saudi | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Ả Rập Saudi

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Waleed Abdullah

Vị trí: Thủ môn

2

Mohammed Alburayk

Vị trí: Hậu vệ

3

Al Amri, Abdulelah

Vị trí: Hậu vệ

4

Al Bulayhi, Ali

Vị trí: Hậu vệ

5

Omar Hawsawi

Vị trí: Hậu vệ

6

Al-Khalif, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

7

Salman Al Faraj

Vị trí: Tiền vệ

7

Almousa, Nouh

Vị trí: Tiền vệ

8

Yahya Al Shehri

Vị trí: Tiền vệ

9

Al Saiari, Mohmmed

Vị trí: Tiền đạo

10

Salem Al Dawsari

Vị trí: Tiền vệ

11

Hattan Bahebri

Vị trí: Tiền vệ

12

Al Shamrani, Hamdan

Vị trí: Hậu vệ

13

Yasir Al Shahrani

Vị trí: Hậu vệ

14

Abdullah Otayf

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibrahim Mohammed Ghaleb Jahshan

Vị trí: Tiền vệ

16

Hussain Al Moqahwi

Vị trí: Tiền vệ

17

Abdullah Al Khaibari

Vị trí: Tiền vệ

17

Alganham, Sultan

Vị trí: Hậu vệ

18

Gharib, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

19

Fahad Al Muwallad

Vị trí: Tiền đạo

21

Mohammed Al Owais

Vị trí: Thủ môn

22

Alyami, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

23

Fatil, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Waleed Abdullah

Vị trí: Thủ môn

2

Mohammed Alburayk

Vị trí: Hậu vệ

3

Al Amri, Abdulelah

Vị trí: Hậu vệ

4

Al Bulayhi, Ali

Vị trí: Hậu vệ

5

Omar Hawsawi

Vị trí: Hậu vệ

6

Al-Khalif, Ayman

Vị trí: Tiền vệ

7

Salman Al Faraj

Vị trí: Tiền vệ

7

Almousa, Nouh

Vị trí: Tiền vệ

8

Yahya Al Shehri

Vị trí: Tiền vệ

9

Al Saiari, Mohmmed

Vị trí: Tiền đạo

10

Salem Al Dawsari

Vị trí: Tiền vệ

11

Hattan Bahebri

Vị trí: Tiền vệ

12

Al Shamrani, Hamdan

Vị trí: Hậu vệ

13

Yasir Al Shahrani

Vị trí: Hậu vệ

14

Abdullah Otayf

Vị trí: Tiền vệ

15

Ibrahim Mohammed Ghaleb Jahshan

Vị trí: Tiền vệ

16

Hussain Al Moqahwi

Vị trí: Tiền vệ

17

Abdullah Al Khaibari

Vị trí: Tiền vệ

17

Alganham, Sultan

Vị trí: Hậu vệ

18

Gharib, Abdulrahman

Vị trí: Tiền vệ

19

Fahad Al Muwallad

Vị trí: Tiền đạo

21

Mohammed Al Owais

Vị trí: Thủ môn

22

Alyami, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

23

Fatil, Mohammed

Vị trí: Hậu vệ

Lịch thi đấu Ả Rập Saudi

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Ả Rập Saudi

Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ả Rập Saudi

19/04/1986

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

15/09/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

15/01/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

21/11/1989

5

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

27/09/1985

6

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

22/05/1997

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

01/08/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

11/07/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

26/06/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ả Rập Saudi

02/05/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

19/08/1991

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

16/07/1992

12

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

14/12/1996

13

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

25/05/1992

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

03/08/1992

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

28/09/1990

16

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

24/03/1988

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

16/08/1996

17

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

06/05/1994

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

31/03/1997

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ả Rập Saudi

14/09/1994

21

Thủ môn

Quốc gia: Ả Rập Saudi

10/10/1991

22

Thủ môn

Quốc gia: Ả Rập Saudi

14/08/1997

23

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

04/01/1992

728x90
130x300
130x300