tsv 1860 rosenheim

Rosenheim - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Jahnstadion | Sức chứa: 6,000

TSV 1860 Rosenheim

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kasparetti, Thomas
Kasparetti, Thomas

CẦU THỦ

Mayer, Robert
1

Mayer, Robert

Vị trí: Thủ môn

Goia, Alin
1

Goia, Alin

Vị trí: Thủ môn

Tomic, Ilija

Tomic, Ilija

Vị trí: Thủ môn

Pfister, Niklas

Pfister, Niklas

Vị trí: Thủ môn

Herzig, Marius

Herzig, Marius

Vị trí: Thủ môn

Lenz, Georg
5

Lenz, Georg

Vị trí: Hậu vệ

Wallner, Christoph
10

Wallner, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Demolli, Laurin

Demolli, Laurin

Vị trí: Tiền vệ

Albrich, Yannick

Albrich, Yannick

Vị trí: Tiền vệ

Sattelberger, Markus
16

Sattelberger, Markus

Vị trí: Tiền vệ

Kohler, Robert
17

Kohler, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Heiss, Mathias
24

Heiss, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Holzl, Sebastian
25

Holzl, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Moser, Moritz
37

Moser, Moritz

Vị trí: Hậu vệ

Neumeier, Michael

Neumeier, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Merdan, Adel
19

Merdan, Adel

Vị trí: Tiền vệ

Shabani, Linor

Shabani, Linor

Vị trí: Tiền vệ

Fambo, Alexis

Fambo, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Madsen, Nicolaj

Madsen, Nicolaj

Vị trí: Tiền vệ

Linner, Korbinian
7

Linner, Korbinian

Vị trí: Tiền đạo

Mayerl, Maximilian
8

Mayerl, Maximilian

Vị trí: Tiền vệ

Mushkolaj, Luftetar
21

Mushkolaj, Luftetar

Vị trí: Tiền đạo

Rauber, Ludwig
42

Rauber, Ludwig

Vị trí: Tiền vệ

Eminoglu, Fatih
61

Eminoglu, Fatih

Vị trí: Tiền vệ

Jahic, Omer

Jahic, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Majdancevic, Danijel
11

Majdancevic, Danijel

Vị trí: Tiền đạo

Keereerom, Achitpol

Keereerom, Achitpol

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kasparetti, Thomas
Kasparetti, Thomas

CẦU THỦ

Mayer, Robert
1

Mayer, Robert

Vị trí: Thủ môn

Goia, Alin
1

Goia, Alin

Vị trí: Thủ môn

Tomic, Ilija

Tomic, Ilija

Vị trí: Thủ môn

Pfister, Niklas

Pfister, Niklas

Vị trí: Thủ môn

Herzig, Marius

Herzig, Marius

Vị trí: Thủ môn

Lenz, Georg
5

Lenz, Georg

Vị trí: Hậu vệ

Wallner, Christoph
10

Wallner, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Demolli, Laurin

Demolli, Laurin

Vị trí: Tiền vệ

Albrich, Yannick

Albrich, Yannick

Vị trí: Tiền vệ

Sattelberger, Markus
16

Sattelberger, Markus

Vị trí: Tiền vệ

Kohler, Robert
17

Kohler, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Heiss, Mathias
24

Heiss, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Holzl, Sebastian
25

Holzl, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Moser, Moritz
37

Moser, Moritz

Vị trí: Hậu vệ

Neumeier, Michael

Neumeier, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Merdan, Adel
19

Merdan, Adel

Vị trí: Tiền vệ

Shabani, Linor

Shabani, Linor

Vị trí: Tiền vệ

Fambo, Alexis

Fambo, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

Madsen, Nicolaj

Madsen, Nicolaj

Vị trí: Tiền vệ

Linner, Korbinian
7

Linner, Korbinian

Vị trí: Tiền đạo

Mayerl, Maximilian
8

Mayerl, Maximilian

Vị trí: Tiền vệ

Mushkolaj, Luftetar
21

Mushkolaj, Luftetar

Vị trí: Tiền đạo

Rauber, Ludwig
42

Rauber, Ludwig

Vị trí: Tiền vệ

Eminoglu, Fatih
61

Eminoglu, Fatih

Vị trí: Tiền vệ

Jahic, Omer

Jahic, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Majdancevic, Danijel
11

Majdancevic, Danijel

Vị trí: Tiền đạo

Keereerom, Achitpol

Keereerom, Achitpol

Vị trí: Tiền đạo