1860 rosenheim

Rosenheim - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Jahnstadion | Sức chứa: 6,000

1860 Rosenheim

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kasparetti, Thomas
Kasparetti, Thomas

CẦU THỦ

Mayer, Robert
1

Mayer, Robert

Vị trí: Thủ môn

Herzig, Marius

Herzig, Marius

Vị trí: Thủ môn

Tomic, Ilija

Tomic, Ilija

Vị trí: Thủ môn

Kratschmer, Pius
4

Kratschmer, Pius

Vị trí: Hậu vệ

Kohler, Robert
17

Kohler, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Heiss, Mathias
24

Heiss, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Moser, Moritz
37

Moser, Moritz

Vị trí: Hậu vệ

Wallner, Christoph

Wallner, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Lenz, Georg
5

Lenz, Georg

Vị trí: Hậu vệ

Sattelberger, Markus

Sattelberger, Markus

Vị trí: Tiền vệ

Neumeier, Michael

Neumeier, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Merdan, Adel

Merdan, Adel

Vị trí: Tiền vệ

Ferreira Goncalves, Bruno
18

Ferreira Goncalves, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

Kruger, Leopold
20

Kruger, Leopold

Vị trí: Tiền vệ

Stockenreiter, Mario
30

Stockenreiter, Mario

Vị trí: Thủ môn

Albrich, Yannick

Albrich, Yannick

Vị trí: Tiền vệ

Tobias, Yanick

Tobias, Yanick

Vị trí: Tiền vệ

Shabani, Linor

Shabani, Linor

Vị trí: Tiền vệ

Mayerl, Maximilian
8

Mayerl, Maximilian

Vị trí: Tiền vệ

Majdancevic, Danijel
11

Majdancevic, Danijel

Vị trí: Tiền đạo

Rauber, Ludwig
42

Rauber, Ludwig

Vị trí: Tiền vệ

Eminoglu, Fatih
61

Eminoglu, Fatih

Vị trí: Tiền vệ

Jahic, Omer

Jahic, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Mushkolaj, Luftetar

Mushkolaj, Luftetar

Vị trí: Tiền đạo

Kuile, Alexander

Kuile, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Linner, Korbinian
7

Linner, Korbinian

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kasparetti, Thomas
Kasparetti, Thomas

CẦU THỦ

Mayer, Robert
1

Mayer, Robert

Vị trí: Thủ môn

Herzig, Marius

Herzig, Marius

Vị trí: Thủ môn

Tomic, Ilija

Tomic, Ilija

Vị trí: Thủ môn

Kratschmer, Pius
4

Kratschmer, Pius

Vị trí: Hậu vệ

Kohler, Robert
17

Kohler, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Heiss, Mathias
24

Heiss, Mathias

Vị trí: Hậu vệ

Moser, Moritz
37

Moser, Moritz

Vị trí: Hậu vệ

Wallner, Christoph

Wallner, Christoph

Vị trí: Hậu vệ

Lenz, Georg
5

Lenz, Georg

Vị trí: Hậu vệ

Sattelberger, Markus

Sattelberger, Markus

Vị trí: Tiền vệ

Neumeier, Michael

Neumeier, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Merdan, Adel

Merdan, Adel

Vị trí: Tiền vệ

Ferreira Goncalves, Bruno
18

Ferreira Goncalves, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

Kruger, Leopold
20

Kruger, Leopold

Vị trí: Tiền vệ

Stockenreiter, Mario
30

Stockenreiter, Mario

Vị trí: Thủ môn

Albrich, Yannick

Albrich, Yannick

Vị trí: Tiền vệ

Tobias, Yanick

Tobias, Yanick

Vị trí: Tiền vệ

Shabani, Linor

Shabani, Linor

Vị trí: Tiền vệ

Mayerl, Maximilian
8

Mayerl, Maximilian

Vị trí: Tiền vệ

Majdancevic, Danijel
11

Majdancevic, Danijel

Vị trí: Tiền đạo

Rauber, Ludwig
42

Rauber, Ludwig

Vị trí: Tiền vệ

Eminoglu, Fatih
61

Eminoglu, Fatih

Vị trí: Tiền vệ

Jahic, Omer

Jahic, Omer

Vị trí: Tiền vệ

Mushkolaj, Luftetar

Mushkolaj, Luftetar

Vị trí: Tiền đạo

Kuile, Alexander

Kuile, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

Linner, Korbinian
7

Linner, Korbinian

Vị trí: Tiền đạo