1. fc schweinfurt 05

Schweinfurt - Đức

Quốc tịch : Đức | Sân nhà: Willy-Sachs-Stadion | Sức chứa: 15,060

1. FC Schweinfurt 05

HUẤN LUYỆN VIÊN

Strobl, Tobias
Strobl, Tobias

CẦU THỦ

Zwick, Luis

Zwick, Luis

Vị trí: Thủ môn

Kratschmer, Pius

Kratschmer, Pius

Vị trí: Hậu vệ

Philp, Ronny
2

Philp, Ronny

Vị trí: Hậu vệ

Lo Scrudato, Gianluca
3

Lo Scrudato, Gianluca

Vị trí: Hậu vệ

Koppel, Christian

Koppel, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Manu, Aaron

Manu, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Laverty, Benedict

Laverty, Benedict

Vị trí: Tiền vệ

Feidel, Fabio

Feidel, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Reichert, Jan-Marc

Reichert, Jan-Marc

Vị trí: Tiền vệ

Ramser, Lukas

Ramser, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Danhof, Tim

Danhof, Tim

Vị trí: Tiền vệ

Yarbrough, Lamar

Yarbrough, Lamar

Vị trí: Tiền vệ

Fritscher, Marco
7

Fritscher, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Gortler, Nicolas
9

Gortler, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Trinks, Florian
10

Trinks, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Paulus, David
12

Paulus, David

Vị trí: Thủ môn

Kleineheismann, Stefan
13

Kleineheismann, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Fery, Kevin
15

Fery, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Waigand, Vincent
16

Waigand, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

Korb, Sascha
17

Korb, Sascha

Vị trí: Tiền vệ

Schorn, Noah
18

Schorn, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Krautschneider, Steffen
19

Krautschneider, Steffen

Vị trí: Tiền vệ

Pfarr, Nicolas

Pfarr, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Pieper, Florian
22

Pieper, Florian

Vị trí: Tiền đạo

Jabiri, Adam
27

Jabiri, Adam

Vị trí: Tiền đạo

Billick, Lukas
32

Billick, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Awata, Mohamad

Awata, Mohamad

Vị trí: Tiền đạo

Suljic, Amar

Suljic, Amar

Vị trí: Tiền đạo

Maderer, Stefan
37

Maderer, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

Bas, Emir

Bas, Emir

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Strobl, Tobias
Strobl, Tobias

CẦU THỦ

Zwick, Luis

Zwick, Luis

Vị trí: Thủ môn

Kratschmer, Pius

Kratschmer, Pius

Vị trí: Hậu vệ

Philp, Ronny
2

Philp, Ronny

Vị trí: Hậu vệ

Lo Scrudato, Gianluca
3

Lo Scrudato, Gianluca

Vị trí: Hậu vệ

Koppel, Christian

Koppel, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Manu, Aaron

Manu, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Laverty, Benedict

Laverty, Benedict

Vị trí: Tiền vệ

Feidel, Fabio

Feidel, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

Reichert, Jan-Marc

Reichert, Jan-Marc

Vị trí: Tiền vệ

Ramser, Lukas

Ramser, Lukas

Vị trí: Tiền vệ

Danhof, Tim

Danhof, Tim

Vị trí: Tiền vệ

Yarbrough, Lamar

Yarbrough, Lamar

Vị trí: Tiền vệ

Fritscher, Marco
7

Fritscher, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Gortler, Nicolas
9

Gortler, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Trinks, Florian
10

Trinks, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Paulus, David
12

Paulus, David

Vị trí: Thủ môn

Kleineheismann, Stefan
13

Kleineheismann, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

Fery, Kevin
15

Fery, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Waigand, Vincent
16

Waigand, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

Korb, Sascha
17

Korb, Sascha

Vị trí: Tiền vệ

Schorn, Noah
18

Schorn, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Krautschneider, Steffen
19

Krautschneider, Steffen

Vị trí: Tiền vệ

Pfarr, Nicolas

Pfarr, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Pieper, Florian
22

Pieper, Florian

Vị trí: Tiền đạo

Jabiri, Adam
27

Jabiri, Adam

Vị trí: Tiền đạo

Billick, Lukas
32

Billick, Lukas

Vị trí: Hậu vệ

Awata, Mohamad

Awata, Mohamad

Vị trí: Tiền đạo

Suljic, Amar

Suljic, Amar

Vị trí: Tiền đạo

Maderer, Stefan
37

Maderer, Stefan

Vị trí: Tiền đạo

Bas, Emir

Bas, Emir

Vị trí: Tiền đạo