Bảng Xếp Hạng Champions League

Mùa giải

2019 - 2020

Mùa giải

2018 - 2019

Mùa giải

2017 - 2018

Mùa giải

2016 - 2017

Mùa giải

2015 - 2016

Mùa giải

2014 - 2015

Mùa giải

2013 - 2014

Mùa giải

2012 - 2013

Mùa giải

2011 - 2012

Mùa giải

2010 - 2011

Champions League (Mùa giải 2019 - 2020)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 15 16
2 6 3 2 1 6 11
3 6 0 3 3 -8 3
4 6 0 2 4 -13 2
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 6 0 0 19 18
2 6 3 1 2 4 10
3 6 1 1 4 -6 4
4 6 1 0 5 -17 3
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 12 14
2 6 2 1 3 -4 7
3 6 1 3 2 -5 6
4 6 1 2 3 -3 5
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 8 16
2 6 3 1 2 3 10
3 6 2 0 4 -4 6
4 6 1 0 5 -7 3
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 5 13
2 6 3 3 0 7 12
3 6 2 1 3 3 7
4 6 0 1 5 -15 1
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 5 14
2 6 3 1 2 0 10
3 6 2 1 3 1 7
4 6 0 2 4 -6 2
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 2 11
2 6 2 2 2 1 8
3 6 2 1 3 -1 7
4 6 2 1 3 -2 7
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 2 11
2 6 3 2 1 2 11
3 6 3 1 2 6 10
4 6 0 1 5 -10 1
Champions League (Mùa giải 2018 - 2019)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 8 13
2 6 4 1 1 3 13
3 6 1 3 2 1 6
4 6 0 1 5 -12 1
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 9 14
2 6 2 2 2 -1 8
3 6 2 2 2 -1 8
4 6 0 2 4 -7 2
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 8 11
2 6 3 0 3 2 9
3 6 2 3 1 2 9
4 6 1 1 4 -12 4
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 9 16
2 6 3 2 1 2 11
3 6 1 1 4 -3 4
4 6 1 0 5 -8 3
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 10 14
2 6 3 3 0 6 12
3 6 2 1 3 -5 7
4 6 0 0 6 -11 0
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 10 13
2 6 1 5 0 1 8
3 6 1 3 2 -8 6
4 6 0 3 3 -3 3
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 0 2 7 12
2 6 3 0 3 3 9
3 6 2 1 3 -9 7
4 6 2 1 3 -1 7
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 0 2 5 12
2 6 3 1 2 3 10
3 6 2 2 2 0 8
4 6 1 1 4 -8 4
Champions League (Mùa giải 2017 - 2018)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 9 15
2 6 4 0 2 6 12
3 6 3 0 3 -2 9
4 6 0 0 6 -13 0
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 21 15
2 6 5 0 1 7 15
3 6 1 0 5 -13 3
4 6 1 0 5 -15 3
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 3 11
2 6 3 2 1 8 11
3 6 1 4 1 1 7
4 6 0 2 4 -12 2
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 8 14
2 6 3 2 1 2 11
3 6 2 1 3 -1 7
4 6 0 1 5 -9 1
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 3 0 17 12
2 6 2 3 1 0 9
3 6 1 3 2 -4 6
4 6 0 3 3 -13 3
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 9 15
2 6 4 0 2 0 12
3 6 2 0 4 0 6
4 6 1 0 5 -9 3
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 6 14
2 6 3 1 2 5 10
3 6 2 1 3 -1 7
4 6 0 2 4 -10 2
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 11 16
2 6 4 1 1 10 13
3 6 0 2 4 -6 2
4 6 0 2 4 -15 2
Champions League (Mùa giải 2016 - 2017)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 12 14
2 6 3 3 0 6 12
3 6 0 3 3 -9 3
4 6 0 2 4 -9 2
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 3 11
2 6 2 2 2 0 8
3 6 1 4 1 -5 7
4 6 1 2 3 2 5
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 16 15
2 6 2 3 1 2 9
3 6 1 2 3 -7 5
4 6 0 3 3 -11 3
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 5 15
2 6 4 0 2 8 12
3 6 1 2 3 -6 5
4 6 0 2 4 -7 2
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 2 11
2 6 2 4 0 4 10
3 6 2 1 3 0 7
4 6 0 3 3 -6 3
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 12 14
2 6 3 3 0 6 12
3 6 1 1 4 -15 4
4 6 1 0 5 -3 3
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 1 13
2 6 3 2 1 6 11
3 6 2 3 1 5 9
4 6 0 0 6 -12 0
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 9 14
2 6 3 2 1 4 11
3 6 2 2 2 2 8
4 6 0 0 6 -15 0
Champions League (Mùa giải 2015 - 2016)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 16 16
2 6 4 1 1 11 13
3 6 1 0 5 -7 3
4 6 1 0 5 -20 3
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 0 2 3 12
2 6 3 1 2 1 10
3 6 2 2 2 0 8
4 6 1 1 4 -4 4
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 8 13
2 6 3 1 2 2 10
3 6 1 2 3 -4 5
4 6 0 4 2 -6 4
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 0 2 4 12
2 6 3 2 1 3 11
3 6 2 0 4 -3 6
4 6 1 2 3 -4 5
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 11 14
2 6 1 3 2 -5 6
3 6 1 3 2 1 6
4 6 1 2 3 -7 5
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 16 15
2 6 3 0 3 2 9
3 6 3 0 3 -7 9
4 6 1 0 5 -11 3
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 10 13
2 6 3 2 1 4 11
3 6 3 1 2 1 10
4 6 0 0 6 -15 0
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 7 15
2 6 3 1 2 1 10
3 6 2 0 4 -4 6
4 6 1 1 4 -4 4
Champions League (Mùa giải 2014 - 2015)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 11 13
2 6 3 1 2 3 10
3 6 3 0 3 -3 9
4 6 1 0 5 -11 3
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 6 0 0 14 18
2 6 2 1 3 -1 7
3 6 1 2 3 -4 5
4 6 1 1 4 -9 4
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 3 11
2 6 3 1 2 3 10
3 6 2 1 3 -2 7
4 6 1 2 3 -4 5
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 10 13
2 6 4 1 1 7 13
3 6 1 3 2 -2 6
4 6 0 1 5 -15 1
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 12 15
2 6 2 2 2 1 8
3 6 1 2 3 -6 5
4 6 1 2 3 -7 5
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 10 15
2 6 4 1 1 3 13
3 6 1 2 3 -2 5
4 6 0 1 5 -11 1
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 14 14
2 6 2 2 2 -5 8
3 6 2 1 3 0 7
4 6 0 3 3 -9 3
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 12 14
2 6 2 3 1 11 9
3 6 2 1 3 -1 7
4 6 1 0 5 -22 3
Champions League (Mùa giải 2013 - 2014)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 9 14
2 6 3 1 2 -1 10
3 6 2 2 2 1 8
4 6 0 1 5 -9 1
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 15 16
2 6 2 1 3 -6 7
3 6 1 3 2 0 6
4 6 1 1 4 -9 4
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 11 13
2 6 3 1 2 2 10
3 6 3 1 2 0 10
4 6 0 1 5 -13 1
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 12 15
2 6 5 0 1 8 15
3 6 1 0 5 -11 3
4 6 1 0 5 -9 3
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 0 2 9 12
2 6 3 1 2 0 10
3 6 2 2 2 -1 8
4 6 0 3 3 -8 3
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 0 2 5 12
2 6 4 0 2 3 12
3 6 4 0 2 1 12
4 6 0 0 6 -9 0
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 12 16
2 6 1 3 2 -4 6
3 6 1 2 3 -3 5
4 6 1 2 3 -5 5
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 11 13
2 6 2 3 1 3 9
3 6 2 2 2 -3 8
4 6 1 0 5 -11 3
Champions League (Mùa giải 2012 - 2013)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 11 15
2 6 4 1 1 6 13
3 6 1 2 3 -4 5
4 6 0 1 5 -13 1
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 3 0 4 12
2 6 3 1 2 2 10
3 6 3 0 3 0 9
4 6 0 2 4 -6 2
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 3 0 7 12
2 6 2 2 2 1 8
3 6 2 1 3 -3 7
4 6 1 2 3 -5 5
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 6 14
2 6 3 2 1 6 11
3 6 1 1 4 -8 4
4 6 0 3 3 -4 3
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 3 0 8 12
2 6 3 1 2 4 10
3 6 3 1 2 6 10
4 6 0 1 5 -18 1
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 8 13
2 6 4 1 1 7 13
3 6 2 0 4 -6 6
4 6 1 0 5 -9 3
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 6 13
2 6 3 1 2 1 10
3 6 2 2 2 0 8
4 6 1 0 5 -7 3
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 0 2 3 12
2 6 3 1 2 1 10
3 6 3 1 2 2 10
4 6 1 0 5 -6 3
Champions League (Mùa giải 2011 - 2012)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 5 13
2 6 3 2 1 4 11
3 6 3 1 2 3 10
4 6 0 0 6 -12 0
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 1 2 1 10
2 6 2 2 2 1 8
3 6 1 4 1 -2 7
4 6 1 3 2 0 6
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 3 0 4 12
2 6 3 2 1 1 11
3 6 2 3 1 3 9
4 6 0 0 6 -8 0
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 6 0 0 17 18
2 6 2 2 2 2 8
3 6 2 2 2 0 8
4 6 0 0 6 -19 0
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 9 11
2 6 3 1 2 0 10
3 6 2 2 2 5 8
4 6 0 3 3 -14 3
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 1 11
2 6 3 1 2 3 10
3 6 3 0 3 2 9
4 6 1 1 4 -6 4
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 2 3 1 0 9
2 6 2 3 1 2 9
3 6 2 2 2 0 8
4 6 1 2 3 -2 5
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 16 16
2 6 2 3 1 3 9
3 6 1 2 3 -7 5
4 6 0 2 4 -12 2
Champions League (Mùa giải 2010 - 2011)
A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 3 2 1 7 11
2 6 3 1 2 1 10
3 6 1 3 2 -2 6
4 6 1 2 3 -6 5
B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 1 1 7 13
2 6 3 1 2 1 10
3 6 2 0 4 -5 6
4 6 1 2 3 -3 5
C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 6 14
2 6 3 2 1 11 11
3 6 1 3 2 -3 6
4 6 0 1 5 -14 1
D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 4 2 0 11 14
2 6 3 1 2 2 10
3 6 1 3 2 -2 6
4 6 0 2 4 -11 2
E Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 10 15
2 6 3 1 2 -1 10
3 6 2 0 4 -3 6
4 6 1 1 4 -6 4
F Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 10 15
2 6 4 0 2 9 12
3 6 3 0 3 -3 9
4 6 0 0 6 -16 0
G Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 1 0 13 16
2 6 2 2 2 0 8
3 6 2 1 3 -4 7
4 6 1 0 5 -9 3
H Đội Số trận Thắng Hòa Bại Hiệu Số Điểm
1 6 5 0 1 6 15
2 6 4 0 2 11 12
3 6 3 0 3 -6 9
4 6 0 0 6 -11 0
24-12-2019

Dù chỉ đi tới bán kết cúp C1 châu Âu mùa giải 2018/19 và nhận thất bại cay đắng trước Liverpool song Barcelona vẫn là đội bóng thu về số tiền cao nhất tại giải đấu này trong mùa bóng vừa qua theo thông báo mới đây từ UEFA.

Boc tham vong 1/16 cup C2: MU de tho, Arsenal dung do thu thach kho

Bốc thăm vòng 1/16 cúp C2: MU dễ thở, Arsenal đụng độ thử thách khó

access_time 16-12-2019

Sau khi lễ bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 châu Âu khép lại, UEFA cũng đã nhanh chóng giúp các fan hâm mộ nhận định được các cặp đấu tại vòng 1/16 cúp C2.

Real Madrid dai chien Man City tai cup C1: Duyen no Pep Guardiola

Real Madrid đại chiến Man City tại cúp C1: Duyên nợ Pep Guardiola

access_time 16-12-2019

Những lá thăm may rủi đã đưa Real Madrid chạm trán với Manchester City tại vòng 1/8 cúp C1 châu Âu. Với riêng cá nhân HLV Pep Guardiola. đội bóng hoàng gia TBN thực sự là đối thủ duyên nợ với cá nhân ông.

Boc tham vong 1/8 cup C1 chau Au: Real Madrid dai chien Man City, Liverpool va Chelsea gap kho

Bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 châu Âu: Real Madrid đại chiến Man City, Liverpool và Chelsea gặp khó

access_time 16-12-2019

Buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 châu Âu vừa được tổ chức tại trụ sở chính của UEFA ở Nyon (Thuỵ Sĩ). Đúng như dự đoán, những kết quả từ sự kiện nói trên không khiến fan hâm mộ phải thất vọng.

Lich va dia diem boc tham vong 1/8 cup C1 2019/20

Lịch và địa điểm bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 2019/20

access_time 16-12-2019

Ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng 1/8 cúp C1 châu Âu (Champions League) mùa giải năm nay (2019/20). Hãy cũng Bongda365.com theo dõi thời gian và địa điểm cụ thể để không bị bỏ lỡ buổi lễ đáng chờ đợi này.

Danh sach 32 doi vao vong loai truc tiep cup C2 chau Au

Danh sách 32 đội vào vòng loại trực tiếp cúp C2 châu Âu

access_time 13-12-2019

Sau khi vòng bảng cúp C2 châu Âu mùa giải 2019/20 khép lại, 24 cái tên xuất sắc nhất đã lộ diện. Cộng thêm 8 đội bóng ưu tú nằm ở vị trí thứ 3 có thành tích cao nhất tại cúp C1, 32 cái tên lọt vào vòng 1/16 đã được xác định.

Ronaldo chua muon gap Real Madrid o vong 16 doi Champions League

Ronaldo chưa muốn gặp Real Madrid ở vòng 16 đội Champions League

access_time 13-12-2019

Cristiano Ronaldo đang có cơ hội gặp lại đội bóng cũ Real Madrid ở vòng 16 độ UEFA Champions League nếu những lá thăm may rủi đưa Juventus đến với Kền kền trắng.

Mason Greenwood lai di vao lich su Man United sau cu dup vao luoi AZ

Mason Greenwood lại đi vào lịch sử Man United sau cú đúp vào lưới AZ

access_time 13-12-2019

Thần đồng Mason Greenwood lại đi vào lịch sử Man United sau cú đúp vào lưới AZ Alkmaar tại lượt đấu cuối vòng bảng Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày 13/12.

Boc tham vong 1/16 cup C2 chau Au dien ra khi nao, o dau?

Bốc thăm vòng 1/16 cúp C2 châu Âu diễn ra khi nào, ở đâu?

access_time 13-12-2019

Sau khi vòng bảng Europa League mùa giải 2019/20 khép lại, chúng ta đã xác định được 24 cái tên góp mặt ở vòng 1/16. Cộng thêm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tại cúp C1, buổi lễ bốc thăm sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Ket qua cup C2 hom nay ngay 13/12: Chinh thuc chot so

Kết quả cúp C2 hôm nay ngày 13/12: Chính thức chốt sổ

access_time 13-12-2019

Đêm qua và rạng sáng nay, những trận đấu cuối cùng của vòng bảng Europa League (cúp C2) đã diễn ra để xác định những cái tên cuối cùng giành được tấm vé tham dự vòng knock-out.

Link xem truc tiep Man United vs AZ Alkmaar 03h00 ngay 13/12

Link xem trực tiếp Man United vs AZ Alkmaar 03h00 ngày 13/12

access_time 13-12-2019

Link xem trực tiếp trận đấu Man United vs AZ Alkmaar lúc 03h00 ngày 13/12 tại bảng L Europa League mùa bóng 2019/20. Các bạn click vào link bên dưới để xem trực tiếp trận đấu.

Link xem truc tiep Standard Liege vs Arsenal 00h55 ngay 13/12

Link xem trực tiếp Standard Liege vs Arsenal 00h55 ngày 13/12

access_time 12-12-2019

Link xem trực tiếp trận đấu Standard Liege vs Arsenal lúc 00h55 ngày 13/12 tại lượt cuống vòng bảng Europa League mùa bóng 2019/20. Các bạn click vào link bên dưới để xem trực tiếp trận đấu.