Bảng xếp hạng Giải vô địch U21 Châu Âu

    
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ý 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG B
1 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG C
1 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Romani 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ý 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG B
0 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG C
0 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Romani 0 0 0 0 0 0 0 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HOÀ BẠI BÀN THẮNG BÀN BẠI HIỆU SỐ ĐIỂM
BẢNG A
0 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ý 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG B
0 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
BẢNG C
0 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Romani 0 0 0 0 0 0 0 0